COVID-19

Het is mogelijk om bij ons een COVID-19 sneltest te boeken. Hiervoor kunt u mailen naar info@stc-knrm.nl, of bellen naar 0800-3800 030. Wij zullen dan samen naar een beschikbare datum kijken. De kosten voor deze sneltest zijn €110,-. Na circa 15 minuten zult u de uitslag hebben.

Het coronavirus (COVID-19) zorgt voor een onzekere periode. Iedereen wordt geconfronteerd met een situatie waarin we ons moeten aanpassen en proberen om op onze eigen manier een steentje bij te dragen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. We hebben afgelopen maanden veel vragen gekregen of onze trainingen door gaan. Ons trainingscenter is gewoon open en alle trainingen gaan door! Uiteraard houden wij rekening met de 1,5 meter afstand en houden wij de maatregelen in acht. Sinds 1 december is er bij ons trainingscentrum een mondkapjesverplichting, dit is wettelijk verplicht vanuit de overheid. Natuurlijk staat het vrij deze zelf mee te nemen, wij hebben op aanvraag ook gratis mondkapjes voorradig. Mocht u nou niet naar ons trainingscentrum willen komen, dan is het mogelijk om de training te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

Daarnaast zijn er ook maatregelen getroffen wat betreft de verloopdata van de certificaten. NOGEPA, ILenT, GWO en OPITO hebben ons het volgende medegedeeld;

NOGEPA
De standaard dispensatie regeling van NOGEPA was tijdelijk al uitgebreid voor de periode van 15 december 2020 tot 15 februari en later 15 maart 2021. Deze termijn wordt nu nogmaals verlengd, namelijk tot 30 april 2021. De uitbreiding tot 30 april 2021 houdt het volgende in:

– Alle NOGEPA certificaten en actuele NOGEPA-training-dispensaties die verlopen (zijn) in de periode van 15 december 2020 tot 30 april 2021, kunnen automatisch beschouwd worden als ‘geldig tot 30 april 2021’. Hiervoor zijn geen aanvullende administratieve handelingen nodig.
– Vanaf 30 april 2021 zijn er geen uitzonderlijke dispensaties meer in omloop en gelden enkel nog de normale dispensaties die aangevraagd zijn via de opleider of via NOGEPA.

Dus: als een basiscertificaat, een herhalingscertificaat of een dispensatie verloopt in de periode tussen 15 december 2020 en 30 april 2021, dan geldt hiervoor automatisch en zonder aanvullende administratie, dispensatie tot 30 april 2021.

ILenT
Met ingang van 19 maart 2020 wordt de geldigheidsduur van Nederlandse Vaarbevoegdheidsbewijzen en – Bekwaamheid en zeevaartkeuringen die vóór 30 juni 2021 verstrijkt, verlengd met een geldigheidsduur van 6 maanden (vanaf vervaldatum), maar niet later dan 31 oktober 2021. De individuele zeevarende hoeft geen aanvraag tot verlenging in te dienen in afwachting van de COVID-19-gerelateerde beperkingen.

GWO 
Deelnemers die door COVID 19 niet in staat zijn om binnen de geldigheidsperiode van 24 maanden hun vorige opleiding op te frissen, kunnen hun geplande opfriscursus tot 60 dagen na afloop van de geldigheidsperiode volgen. Als u echter tijdens de periode van uw huidige certificering niet in een windturbine-omgeving hebt gewerkt of de vaardigheden hebt gebruikt die u op GWO-cursussen heeft geleerd, is het risico dat de vaardigheden vervagen zeer groot. Deze optie moet worden beoordeeld door de wettelijke verantwoordelijke voor uw veiligheid ter plaatse. Bekijk hier alle recente informatie op de GWO website.

OPITO 
Vanaf 1 mei worden er geen verlengingen van certificaten meer verleend, ongeacht de omstandigheden.
Cursisten die momenteel in het bezit zijn van een verlenging, of een certificaat die vóór deze datum vervalt, zullen automatisch overgaan in de respijtperiode van twee maanden. De cursist zal verplicht zijn om de opfriscursus te volgen, voordat die periode zoals gebruikelijk afloopt.

Vanaf 30 april, eindigt de respijtperiode van twee maanden voor nieuwe aanvragers. Voor certificaten of verlengingen die vóór deze datum aflopen, geldt automatisch de extra termijn van twee maanden, maar na 30 april 2021 niet meer, en kunnen daarom niet worden gebruikt als voorwaarde om een passende opfriscursus te volgen

Voor meer informatie kunt u naar de volgende link gaan.

Indien er onduidelijkheden of vragen zijn dan helpen wij u graag telefonisch of per email. We zien u graag in goede gezondheid in ons trainingscentrum!