COVID-19

Het is mogelijk om bij ons een COVID-19 sneltest te boeken. Hiervoor kunt u mailen naar info@stc-knrm.nl, of bellen naar 0800-3800 030. Wij zullen dan samen naar een beschikbare datum kijken. De kosten voor deze sneltest zijn €110,-. Na circa 15 minuten zult u de uitslag hebben.

Het coronavirus (COVID-19) zorgt voor een onzekere periode. Iedereen wordt geconfronteerd met een situatie waarin we ons moeten aanpassen en proberen om op onze eigen manier een steentje bij te dragen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen niet aan onze cursisten om een QR-code te tonen vanuit de Corona Check App omdat wij niet vallen onder de sectoren waar dit verplicht is gesteld. Ons trainingscenter is gewoon open en alle trainingen gaan door!
Bij verkoudheidsklachten, hoofdpijn, keelpijn en koorts wordt de toegang tot het trainingscentrum geweigerd. Er zal een nieuwe datum worden ingepland.
Handen dienen te worden gedesinfecteerd bij binnenkomst. Op meerdere plekken in het trainingscentrum is handendesinfectiemiddel aanwezig.
Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht tijdens het lopen door gangen, praktijkhal en overige gezamenlijke ruimten.

Mocht u nou niet naar ons trainingscentrum willen komen, dan is het mogelijk om de training te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

Daarnaast zijn er ook maatregelen getroffen wat betreft de verloopdata van de certificaten. NOGEPA, ILenT, GWO en OPITO hebben ons het volgende medegedeeld;

NOGEPA
De standaard dispensatie regeling van NOGEPA was tijdelijk al uitgebreid voor de periode van 15 december 2020 tot 15 februari en later 15 maart 2021. Deze termijn wordt nu nogmaals verlengd, namelijk tot 30 april 2021. De uitbreiding tot 30 april 2021 houdt het volgende in:

Vanaf 1 mei 2021 gelden de reguliere dispensatieregels voor verlopen NOGEPA-certificaten opnieuw. Na 1 mei is er echter nog 1 corona-gerelateerde uitzondering, namelijk:

• Medewerkers met een basiscertificaat;
• die vanwege reisbeperkingen niet in Nederland kunnen zijn voor een NOGEPA bijscholing voordat hun basiscertificaat verloopt;
• kunnen ontheffing krijgen voor het volgen van de bijscholing, tot maximaal 3 maanden na de vervaldatum van het basiscertificaat

Met deze tijdelijke uitzondering wil NOGEPA medewerkers opvangen die niet in Nederland gestationeerd. Deze periode is de limiet en daarom zullen bijvoorbeeld medewerkers van wie het basiscertificaat 4 maanden geleden is verlopen de basisopleiding moeten volgen in plaats van de bijscholing.

Vraag onze booking afdeling naar het dispensatieformulier info@stc-knrm.nl .

ILenT
Met ingang van 19 maart 2020 wordt de geldigheidsduur van Nederlandse Vaarbevoegdheidsbewijzen en – Bekwaamheid en zeevaartkeuringen die vóór 30 september 2021 verstrijkt, verlengd met een geldigheidsduur van 6 maanden (vanaf vervaldatum), maar niet later dan 31 oktober 2021. De individuele zeevarende hoeft geen aanvraag tot verlenging in te dienen in afwachting van de COVID-19-gerelateerde beperkingen.

Table extension of expired seafarer certificates issued by the Netherlands:
COVID-19

GWO 
Voor de GWO trainingen gelden de normale regels en is er na 1 oktober 2021 geen dispensatie meer mogelijk. Bekijk hier alle recente informatie op de GWO website.

OPITO
Vanaf nu is er een dispensatie van 2 maanden voor basis en refresh certificaten om deel te nemen aan een refresher training. In die 2 maanden periode is het verlopen certificaat niet geldig en kan de deelnemer geen gebruik maken van dit certificaat om werk uit te voeren. Wel kan hij/zij nog refreshen en met een terug stempeling naar de laatste vervaldatum een certificaat ontvangen.

Als u niet binnen de twee maanden van respijt kunt deelnemen aan uw opfriscursus, kunnen werkgevers en particulieren verlenging aanvragen. Als u getroffen bent door COVID-19 en uw certificering verloopt binnen 14 dagen voor de vervaldatum, klik dan op de betreffende link hieronder om een ​​kort formulier in te vullen om uw verlengingsverzoek in te dienen. Er zijn aparte processen voor werkgevers (OPITO | Ondersteuning voor Werkgevende Bedrijven) en afgevaardigden (OPITO | Ondersteuning voor Afgevaardigden (Zelfsponsors)).

OPITO werkt met twee verschillende soorten ontheffingen:

  • De normale dispensatie van 3 maanden: Het verlopen certificaat (waarvoor dispensatie is aangevraagd en goedgekeurd) KAN worden gebruikt als voorwaarde voor een andere cursus. Het certificaat is nog geldig tijdens de ontheffingsperiode.
  • De Covid-dispensatie (respijtperiode) van 2 maanden: Het certificaat is niet meer geldig, maar de deelnemer mag wel deelnemen aan een opfriscursus. Het certificaat KAN NIET worden gebruikt als voorwaarde voor een andere cursus. De uitstelperiode wordt normaal gesproken gebruikt voor een verlenging van de normale dispensatieperiode van 3 maanden.

Voor meer informatie kunt u naar de volgende link gaan.

Indien er onduidelijkheden of vragen zijn dan helpen wij u graag telefonisch of per email. We zien u graag in goede gezondheid in ons trainingscentrum!