Binnenvaart keuring

Wanneer u actief of werkzaam bent in de binnenvaart dan moet u verplicht periodiek een binnenvaartkeuring ondergaan. Als binnenvaartschipper en binnenvaartmedewerker heeft u namelijk te maken met gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Uw fysieke en mentale gezondheid is voor de uitoefening van uw functie van groot belang. Onze gecertificeerde keuringsarts voert de binnenvaartkeuring uit volgens de keuringsrichtlijnen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Bij de aanvraag van een groot vaarbewijs of Rijnpatent (stuurman, schipper), klein vaarbewijs (kleine bedrijfsmatige vaart, pleziervaart) of dienstboekje (matroos) moet u altijd een geneeskundige verklaring binnenvaart kunnen overhandigen waaruit blijkt dat u voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart.

Inhoud keuring:

  • Basisonderzoek (lengte, gewicht, vetpercentage, bloeddruk en pols)
  • Longfunctietest
  • Algemeen lichamelijk onderzoek
  • Audiometrie
  • Gezichtsonderzoek met en zonder bril/contactlezen
  • Urineonderzoek
De prijs voor deze keuring is €170,- exclusief BTW.