16 maart 2020

Ontwikkelingen coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) zorgt voor een onzekere periode. Iedereen wordt geconfronteerd met een situatie waarin we ons moeten aanpassen en proberen om op onze eigen manier een steentje bij te dragen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Wij krijgen veel vragen of trainingen door zullen gaan. In navolging van het besluit van de rijksoverheid en conform de richtlijnen van het RIVM zijn wij helaas alle trainingen tot 6 april 2020 te annuleren. Zoals u van ons gewend bent, mogen alle trainingen kosteloos verplaatst worden naar een nader te bepalen datum.

Wanneer de onzekere periode voorbij is, zullen wij contact met u opnemen over de voortgang van deze geannuleerde trainingen.

Daarnaast zijn er ook maatregelen getroffen wat betreft de verloopdata van de certificaten. NOGEPA, ILenT, GWO en OPITO hebben ons het volgende medegedeeld;

NOGEPA breidt haar standaard dispensatie regeling tijdelijk uit voor ten minste 2 maanden. Dit houdt in: mensen van wie de maximale 3 maanden dispensatietermijn op het certificaat tussen 16 maart en 16 mei verloopt, kunnen tot 2 maanden (extra) na de normale dispensatietermijn alsnog een herhalingstraining volgen.

ILenT houdt voorlopig de huidige regels aan wat betreft de geldigheid van de certificaten. Zie bijlage met de regels van ILenT.

GWO houdt voorlopig de huidige regels aan wat betreft de geldigheid van de certificaten.

OPITO heeft een verlenging van de certificering ingevoerd, waardoor werkgevers en zelfstandigen een verlenging kunnen aanvragen als hun certificering binnen de komende 30 dagen afloopt.

Indien er onduidelijkheden of vragen zijn dan helpen wij u graag telefonisch of per email.

We hopen dat u begrip heeft voor ons besluit. En we zien u graag in goede gezondheid in ons trainingscentrum!