16 maart 2020

Ontwikkelingen coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) zorgt voor een onzekere periode. Iedereen wordt geconfronteerd met een situatie waarin we ons moeten aanpassen en proberen om op onze eigen manier een steentje bij te dragen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

We hebben afgelopen weken veel vragen gekregen over de voortgang van de trainingen en hoe dit er in de toekomst uit komt te zien. We zijn blij te kunnen mededelen dat afgelopen week de eerste trainingen weer hebben plaatsgevonden. Zoals eerder beschreven hebben we de theorie online aangeboden via Microsoft Teams. Op deze manier proberen we zo veel mogelijk de veiligheid van onze deelnemers en medewerkers te waarborgen. Voor het praktijkgedeelte moesten de deelnemers naar ons trainingscentrum komen. We doen dit met kleine groepen of één- op één sessies. De deelnemers waren enthousiast over deze manier van werken!

Mocht u nou niet naar ons trainingscentrum willen komen om de praktijk te volgen, is het alsnog mogelijk om de training te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Wilt u wel de theorie online volgen, maar de praktijk nog niet? Neem contact op met ons boekingsafdeling en zij zullen u hiermee verder helpen!

Daarnaast zijn er ook maatregelen getroffen wat betreft de verloopdata van de certificaten. NOGEPA, ILenT, GWO en OPITO hebben ons het volgende medegedeeld;

NOGEPA breidt haar standaard dispensatie regeling tijdelijk uit voor ten minste 2 maanden. Dit houdt in: mensen van wie de maximale 3 maanden dispensatietermijn op het certificaat tussen 16 maart en 16 mei verloopt, kunnen tot 2 maanden (extra) na de normale dispensatietermijn alsnog een herhalingstraining volgen.

ILenT: Voor een Nederlandse CoC houder wiens Safety Training certificaten zijn verlopen of zullen verlopen voor 19 juni 2020, wordt ook een verlengde geldigheid van 4 maanden (vanaf de vervaldatum) toegekend, mits de certificaten geldig waren op 1 maart 2020.

GWO: Deelnemers die door COVID 19 niet in staat zijn om binnen de geldigheidsperiode van 24 maanden hun vorige opleiding op te frissen, kunnen hun geplande opfriscursus tot 60 dagen na afloop van de geldigheidsperiode volgen. Als u echter tijdens de periode van uw huidige certificering niet in een windturbine-omgeving hebt gewerkt of de vaardigheden hebt gebruikt die u op GWO-cursussen heeft geleerd, is het risico dat de vaardigheden vervagen zeer groot. Deze optie moet worden beoordeeld door de wettelijke verantwoordelijke voor uw veiligheid ter plaatse.

OPITO: Als u beïnvloed bent door COVID-19, en uw certificering vervalt binnen 30 dagen, ga dan naar de website (er zijn aparte processen voor werkgevers en afgevaardigden (freelancers), om een kort formulier in te vullen om uw verlengingsverzoek in te dienen.

Indien er onduidelijkheden of vragen zijn dan helpen wij u graag telefonisch of per email.

We zien u graag in goede gezondheid in ons trainingscentrum!