09 oktober 2017

Harmonisatie van standaarden

De Nederlandse Offshore-industrie heeft een wederzijds doel, we willen allemaal veilig werken en daarom creëren en onderhouden we een veilige werkcultuur voor onze bedrijven. We willen het hoogste veiligheidsniveau bereiken en we ontwikkelen ons in een snel veranderende offshore werkomgeving, mede gedicteerd door de energietransitie naar de offshore wind sector. De snel veranderende omstandigheden en de toenemende complexiteit van onze offshore-industrie kunnen alleen worden aangepakt door een voortdurende ontwikkeling en aanpassing aan de veranderende realiteit.

De offshore-industrie als geheel heeft een gemeenschappelijk belang om persoonlijke veiligheid aan de voorkant te positioneren van de uitgevoerde operaties. vandaar dat we de handen ineenslaan om de fundamentele offshore veiligheidsopleidingen te harmoniseren om een constante hoge veiligheidsnorm en duurzaamheid te bereiken in de verscheidenheid van opleidingsnormen die tot nu toe in de offshore-industrie beschikbaar zijn. Echter: Compliancy is niet synoniem voor competentie.

Daarom werkt een hoeveelheid aan belanghebbenden momenteel aan een geharmoniseerd trainingsmodel. Neem contact met ons op om op de hoogte te blijven.

Lees meer: Publicatie in het Wind Energy Magazine

Harmonisatie van standaarden