06 september 2016

Opito registratiekosten CA-EBS

Zoals vermeld in onze laatste nieuwsbrief heft OPITO een extra registratievergoeding van € 15,– voor elke afgevaardigde die CA-EBS volgt.

Daar tegenover is de registratievergoeding voor de basiscursus (BOSIET/ FOET of HUET ) verlaagd van €45,- naar  €30,- per basiscursus.

Nogepa heeft een registratievergoeding opgesteld voor Bosiet , Foet en H2S.

Met ingang van 13 oktober 2016 zal de totale maximale fee voor een basiscursus en CA-EBS zodoende op €51,– uitkomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u toch aanvullende vragen heeft dan kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen:

mail: info@stc-knrm.nl

Telefoon: 0800 – 1412