20 december 2016

Samenwerken voor innovatief en efficiënt opleiden

Op woensdag 14 december hebben Ed Linders, Director HR & Ship Management van Jumbo the Maritime Heavy Lift Company , Yvonne Loef, Directeur van PlusPort en Paul Wessels, Directeur van STC-KNRM officieel hun handtekening gezet onder een “vriendenrelatie”.

Samenwerking is tegenwoordig vanzelfsprekend. Voor maritieme partijen die gericht zijn op de ontwikkeling van duurzame en efficiënte innovaties geldt dit eens te meer. Maar wat is de meest geschikte vorm van samenwerking? En wat zijn dan de voorwaarden voor succes?

Bouwen aan duurzame relaties, een innovatieve organisatie en aan efficiëntere systemen, dat was de uitdaging waar STC-KNRM vanaf begin 2016 voor stond. Zo was het voor Directeur STC-KNRM, Paul Wessels al vrij snel duidelijk dat hiervoor geïnvesteerd diende te worden om nog beter aan te sluiten bij het opleidingsbeleid van de maritieme klanten. Dit heeft er toe geleid dat op 25 oktober jl. tijdens de Offshore Energy beurs de officiële lancering van de nieuwe website en het gebruik van PlusPort Academy software is gelanceerd.

Om als opleider naadloos aan te sluiten bij het HRM-proces van maritieme klanten is innovatieve infrastructuur nodig die dat mogelijk maakt. Het vriendennetwerk van PlusPort koppelt de administraties rond opleidingen en certificering van partijen in de maritieme sector aan elkaar. Zo kunnen deze bedrijven onderling samenwerken om hun medewerkers te ontwikkelen. Ze verhogen daardoor de kwaliteit en besparen op de kosten. En opleiders in de maritieme sector kunnen via deze functie hun aanbod precies afstemmen en integreren in het HRM-beleid van die bedrijven. Zo evolueert de relatie van klant-leverancier naar een echt partnerschap.

Door echt in partnerschap samen te werken neemt de kans op innovatie toe. Maar geldt dat voor elke vorm van samenwerking? Over het algemeen komen vijf voorwaarden voor succes duidelijk naar voren.

Ten eerste moet er sprake zijn van een initiatiefnemer die doorpakt en zich niet laat weerhouden door tegenwerking of tegenslag. Deze hebben zowel Jumbo als STC-KNRM gevonden in PlusPort met haar Academy platform.
De tweede voorwaarde heeft betrekking op de houding van de betrokken partijen. Samenwerking op nieuwe terreinen vereist een open houding, je kwetsbaar durven opstellen en ook een zekere interesse in en vergevingsgezindheid richting je partners.

De derde voorwaarde heeft betrekking op het feit dat de partijen met elkaar een omgeving creëren waarin transparantie, verkenning en exploratie ook echt mogelijk zijn. Dat moet goed worden georganiseerd, met duidelijke afspraken, want een passende organisatie is geen logisch vervolg van de intentie tot samenwerken.

Breder en verder durven te kijken, luidt dan ook als de vierde voorwaarde. Durven innoveren en vooruit kijken en inspelen op de toekomst.
Als vijfde voorwaarde dienen alle partijen LEAN te denken en te werken. Bij deze wijze van samenwerken weet iedereen precies wat op welk moment van hem of haar wordt gevraagd en welke kennis daarvoor nodig is. Als er echter sprake is van verandering moet het mogelijk zijn snel van koers te wijzigen. De samenwerking moet als het ware vloeibaar worden en vervolgens weer stollen tot een nieuwe configuratie.

In kennisintensieve bedrijven als Jumbo gaat het ontwikkelen van medewerkers veel verder dan alleen opleiden. Het verlangt een HRM-beleid waarin naast certificering ook bijzondere skills en competenties belangrijk zijn. Opleiders dienen daar hun diensten geïntegreerd voor aan te bieden. De Jumbo Academy biedt aan medewerkers alle faciliteiten om zich te ontwikkelen en zowel persoonlijk alsook als bedrijf te kunnen groeien. De samenwerking met STC-KNRM zet hierin een belangrijke stap voorwaarts: een perfect afgestemd aanbod in combinatie met waterdichte logistiek. Zo kan Jumbo zich steeds meer focussen op de strategische kant van HRM.
Er kan teruggekeken worden op een zeer prettig proces van samenwerken waarin de doelstellingen behaald zijn. Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden, neemt u dan gerust contact op met één van de drie partijen.

Samenwerken voor innovatief en efficiënt opleiden