STAP-budget

STAP-budget is een vergoeding voor scholing van de overheid en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kan bijna iedereen, werkend en niet werkend, zijn of haar positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 (incl. btw) per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Het STAP-budget aanvragen kan via Stapuwv.nl.

U kunt bij STC-KNRM gebruik maken van het beschikbare STAP budget.

Er zijn wel een aantal voorwaarden;
U bent 18 jaar of ouder en u ontvangt nog geen AOW.
U ontvangt op het moment van de aanvraag geen andere financiering op het gebied van onderwijs (zoals studiefinanciering, lerarenbeurs, etc).
De gekozen opleiding start ná 4 weken vanaf de aanvraagdatum bij het UWV en uiterlijk vóór 3 maanden na het einde van de aanvraagtermijn.
U heeft dit jaar nog niet eerder het STAP-budget ontvangen.
Uw gekozen opleiding is arbeidsmarkt-relevant.
Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Houd er rekening mee dat STC-KNRM geen invloed heeft op het wel of niet toekennen van het STAP-budget.

U kunt een inschrijving voor de gekozen training doen via onze website. Graag bij opmerkingen vermelden dat het om een training via het STAP-budget gaat. U ontvangt hierna van ons het STAP aanmeldingsbewijs, waarmee u uw aanvraag STAP-budget via het STAP-portaal bij stapuwv.nl zelf kunt indienen.