Menu

BHV Basis

De basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV Basis) leidt u op tot BHV’er. De cursus is voor personen die de verantwoordelijkheid van hulpverlening op de werkvloer als taak op zich hebben genomen. Je wordt o.a. getraind in de uitvoering van de taken evacuatie, ontruimen, nazorg, brandbestrijding en communicatie tijdens een incident.

Deze training wordt uitgevoerd door STC-BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder ‘vindt uw cursus ‘veiligheid’.

Tijdens de BHV cursus komen onderwerpen op het gebied van Levensreddend Handelen, Brandbestrijding en Ontruiming aan bod:

Deel 1: Levensreddende Handelingen (LH)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer)
 • Plaatselijk letsel (brandwonden. botbreuk, oogletsel)

Deel 2: Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatiemiddelen tijdens een incident
 • Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
 • Ontruimingen
 • Belang van nazorg

Het examen wordt aan het einde van elk onderdeel afgenomen, zowel theorie als praktijk. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor het onderdeel Levensreddende Handelingen en hoeven dit cursusonderdeel niet bij te wonen.

Prijs:
€ 335,- excl. 21% BTW
Certificaten:
NIBHV
Geldigheid:
1 jaar
Locatie:
Quarantaineweg 98 3089 KP Rotterdam - Heijplaat
Duur:
2 dagen
Aanvang:
08.00 - 16.00

Planning:
Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder ‘vindt uw cursus ‘veiligheid’.

Lestijden:
Op de eerste trainings-dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving de overige dagen begint de training om 08.00 uur, alle dagen eindigen rond 16.00 uur.

Taal:
De training wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal. Op aanvraag kan het examen ook in het Engels of in een andere taal worden afgenomen.

Toelatingseisen:
De BHV Basis training heeft geen specifieke toelatingseisen.

Locatie:
Alle BHV cursussen kunnen zowel bij STC-KNRM als bij u op locatie worden uitgevoerd. Het voordeel van uitvoering bij STC-KNRM is dat met name de brandbestrijding veel uitgebreider en realistischer getraind kan worden. Voor een BHV op maat training komen wij graag naar uw bedrijf toe.

Prijzen:
BHV Basis €355,-
(optioneel) BHV Herhaling €190,-
(Optioneel) BHV Ploegleider €450,-