Smit Salvage

Uitstekende mix theorie / praktijk!
Vragend onderwijzen is een uitstekende benadering wat interactie bevorderd, dwingt tot nadenken en uitwisseling van ervaringen.