GWO KEURING G41 + inspanningstest

De GWO KEURING G41 + inspanningstest is de keuring voor personeel  dat gaat werken in de GWO sector en aan één van de volgende kenmerken voldoet:

 • De opdrachtgever vereist de aanvullende inspanningstest
 • Op (medische) indicatie
 • Indien zware inspanning moet worden geleverd
 • Indien de deelnemer 40 jaar of ouder is.

Deze keuring wordt uitgevoerd door een geregistreerd keuringsarts en duurt ongeveer 60 minuten. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bespreken van de ingevulde vragenlijst
 • Basis onderzoek
  • lengte, gewicht, BMI,
  • bloeddruk, pols en saturatie
 • Longfunctietest
 • Audiometrie
 • Standaard visustest /kleurenblindheidstest
 • Algeheel lichamelijk onderzoek
 • Urine onderzoek
 • Inspanningstest
  • Chester Steptest of
  • Astrand fietstest + Stress ECG

De prijs van deze keuring is €245,- exclusief BTW

Deze keuring heeft een geldigheid van:

 • deelnemers tot en met 24 jaar: 3 jaar
 • deelnemers van 25 – 49 jaar: 2 jaar
 • deelnemers van 50 jaar en ouder: 1 jaar