GWO KEURING G41 STANDAARD

De GWO keuring G41 standaard is de keuring voor personeel tot en met 39 jaar dat gaat werken in de GWO sector. Deze keuring wordt uitgevoerd door een geregistreerd keuringsarts en duurt ongeveer 60 minuten.

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bespreken van de ingevulde vragenlijst
 • Basis onderzoek
  • lengte, gewicht, BMI,
  • bloeddruk, pols en saturatie
 • Longfunctietest
 • Audiometrie
 • Standaard visustest /kleurenblindheidstest
 • Algeheel lichamelijk onderzoek
 • Urine onderzoek

De prijs van deze keuring is €180,- exclusief BTW.

Deze keuring heeft een geldigheid van:

 • deelnemers tot en met 24 jaar: 3 jaar
 • deelnemers van 25 – 49 jaar: 2 jaar
 • deelnemers van 50 jaar en ouder: 1 jaar

In de volgende gevallen kan een GWO Keuring G41+ inspanningstest vereist zijn:

Bedrijfsspecifiek, op indicatie, indien zware inspanning moet worden geleverd en indien de deelnemer 40 jaar of ouder is.