Radiologische keuringen – Radiologische werkers (cat A en B) en Non Destructief Onderzoek (NDO)

 • Jaarlijkse keuring verplicht voor medewerkers die meer dan 6 milisievert per jaar aan dosis ontvangen (radiologische werkers cat A);
 • Voor medewerkers die jaarlijks meer dan 1 milisievert, maar minder dan 6 milisievert aan dosis oplopen (radiologische werkers cat B) is dit niet verplicht, maar moet de werkgever wel een periodiek onderzoek aan te bieden.

Inhoud keuring:

 • Vragenlijst blootstelling aan ioniserende straling;
 • gerichte anamnese en bespreking werkzaamheden/blootstelling afgelopen jaar;
 • gericht lichamelijk onderzoek (o.a. huid en ogen);
 • visusonderzoek (voor NDO inclusief kleurentest en grijstinten);
 • laboratoriumonderzoek (bloedbeeld) op indicatie lever- en nierfunctie.

Meenemen naar de keuring:

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • ingevulde vragenlijst, worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring worden ingevuld;
 • bril en/of contactlezen;
 • medicatie (evt.) in originele verpakking;
 • uw persoonlijke gegevens mbt blootstelling indien voorhanden (registratie NDR badges) en bewijs goedkeuring vorige keuring.

Op indicatie:

Wanneer tijdens het onderzoek de keuringsarts extra onderzoeken nodig acht om tot een juist medisch advies te komen.

 • ECG/Bloedbeeld/Overige Lab/Uitslagen opvragen bij specialist/….