GWO, wat is dat?

Veiligheidstrainingen voor wind op zee en wind op land

Windenergie is een belangrijke duurzame energiebron. Vandaar dat er steeds meer windturbines gebouwd worden. Ben jij werkzaam of ga jij binnenkort werken in of bij een windmolenpark, pleeg jij onderhoud aan windturbines op land of op zee? Dan is het verplicht om de GWO veiligheidstraining te hebben gevolgd zodat je je werkzaamheden veilig uit kunt voeren.

Onze GWO trainingen zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO).
Onze 4,5-daagse Basic Safety Training (GWO) is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken.

Onze 3,5-daagse onshore GWO Basic Safety Training is anders dan de offshore variant. Deze training is namelijk alleen gericht op werk in de onshore windindustrie, bijvoorbeeld in een onshore windturbine.