Basisopleiding veiligheid voor Deksmannen (Nederlandstalig)

De basisopleiding veiligheid voor deksmannen omvat de basisregels voor veiligheid op het werk, omgang met persoonlijke beschermingsmiddelen, bewustwording van specifieke gevaren van het vaartuig als werkplek en het gedrag in noodsituaties (brand, persoon over boord etc.)

Tijdens deze cursus leren we u de basisregels om zelfstandig te kunnen handelen met betrekking tot:

  • Het gebruik van reddingmiddelen ter voorkoming van verdrinking;
  • De specifieke arbeidsomstandigheden aan boord van een vaartuig;
  • Brandbestrijding aan boord van een vaartuig;
  • Risico’s aan boord door lawaai;
  • Omgaan met gevaarlijke stoffen aan boord van een vaartuig;
  • Basisbeginselen eerste hulp.

De cursus voldoet aan de Standaarden voor de basisopleiding veiligheid voor deksmannen gesteld door CESNI (Besluit: CESNI 2021-I-1) en de richtlijn (EU) 2017/2397.

Wat kunt u ermee?

Na het afronden van de opleiding ontvangt de deelnemer een door het CBR erkend certificaat. Op basis van dit certificaat én een geldige medische keuring kan men een dienstboekje met de EU kwalificatie ‘Deksman’ aanvragen.
Daarnaast ontvangt de deelnemer ook een BHV certificaat.

Wat neem ik mee?

  • Geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs);
  • Geldig certificaat binnenvaart keuring;
  • Droog ondergoed.

U hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan de cursus deel te nemen. Min. leeftijd voor deelname 16 jaar.

Wij adviseren om vooraf een binnenvaart keuring te hebben, maar dit is niet verplicht voor het volgen van de training. De binnenvaart keuring kan ook bij onze arts op onze locatie tijdens de training geregeld worden.

Vind hier de verschillende types keuringen.

Certificaten:
U ontvangt een basisopleiding veiligheid voor deksmannen gesteld door CESNI certificaat.
Naast het CBR erkende certificaat ontvangt de deelnemer na afloop tevens een certificaat Bedrijfshulpverlener.

Lestijden:
Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training start om 08.30 uur en zal rond 16:30 uur eindigen.

Prijs:
De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: de genoemde prijs is exclusief BTW.

Taal:
De training wordt standaard in het Nederlands gegeven. Indien er uitsluitend Engels sprekende cursisten deelnemen kan de instructie in het Engels worden verzorgd. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC NEXT een tolk in te huren.

Maatwerk nodig? Neem contact met ons op!
010 - 4283860