Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

Van aannemers wordt verwacht dat ze veilig werken, zodat niemand iets overkomt. Operationeel leidinggevenden moeten daarom in het bezit zijn van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Hiermee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de werknemers waaraan u leiding geeft. Met dit diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele werknemers moeten voldoen. De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) bereidt u voor op het examen.

Het diploma B-VCA is tien jaar geldig. Daarna moet u opnieuw het examen afleggen wanneer u uw diploma wilt verlengen.
Het VCA-diploma staat vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u opzoeken of uw diploma nog geldig is.

Deze training wordt gegeven door STC Training & Consultancy (STC T&C). Als u op de ‘boek nu’ knop klikt wordt u doorgelinkt naar de website van STC T&C.

Voor deze cursus ontvangt u vooraf het lesmateriaal dat u voorafgaand aan de lesdag moet bestuderen. De cursus bereidt u voor op het officiële examen van een door de Stichting Examenkamer erkend examenbureau. Het examen vindt aan het einde van de lesdag plaats.

Onderwerpen

 • wetgeving arbeidsomstandigheden
 • ongevallentheorie
 • leiding geven en veiligheid
 • veiligheidsinformatie en werkvergunningen
 • taak-risicoanalyse
 • bedrijfsnoodplan
 • risicobronnen
 • chemicaliën
 • ergonomie
 • gereedschap
 • hijsen, tillen en lopen
 • werken op hoogte
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • eventuele branchegerichte informatie

Aan het eind van deze cursus:

 • weet u uw team effectief te stimuleren in veilig werken
 • herkent u onveilige situaties en handelingen
 • kunt u maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen
 • kunt u toolboxvergaderingen organiseren
 • bent u op de hoogte van wet- en regelgeving, VCA-certificering en het bedrijfsnoodplan

Lestijden:
De training staat gepland van 09.00 tot 15.30 uur waarna aansluitend het basis VCA examen plaatsvindt.

Toelatingseisen:
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen wel ‘begrijpend’ te kunnen lezen.

Bijzonderheden:

 • het examen wordt afgenomen door de Stichting Examenkamer, een erkend examenbureau
 • het is mogelijk om deze cursus, in overleg, in een andere taal te verzorgen.
Maatwerk nodig? Neem contact met ons op!
010 - 4283860