Working at Height STC NEXT

Deze 1 daagse training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De focus ligt op kennis van de risico’s van het werken op hoogte en het voorkomen van ongevallen. Bij deze training wordt een STC NEXT certificaat afgegeven, dit is geen GWO gecertificeerde training.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek nu’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training.

De training Working at Heights verschaft de deelnemers kennis over de risico’s, de wetgeving, (inspectie van) materiaal enz. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het veilig werken op hoogte.
Met deze training, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC NEXT bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie.

In deze training worden de volgende onderdelen behandeld:

Theorie

  • Wet- en regelgeving
  • Strategie mbt werken op hoogte
  • Collectieve valbeveiliging
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk

  • Aantrekken harnas en buddycheck
  • Veilig klimmen en positioneren

Wat neem ik mee?

  • Geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs);

Lestijden:
Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training start om 08.30 uur en zal rond 16:30 uur eindigen. De tweede dag start de training ook om 08:30 uur en zal rond 16:00 uur eindigen.

Prijs:
De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch,  koffie en thee. Let op: de genoemde prijs is exclusief BTW.

Taal:
De training wordt standaard in het Engels gegeven. Indien er uitsluitend Nederlands sprekende cursisten deelnemen kan de instructie in het Nederlands worden verzorgd. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC NEXT een tolk in te huren.

Bijzonderheden:
Een goede lichamelijke conditie is een vereiste.
Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Graag eigen veiligheidsschoenen meenemen.

Maatwerk nodig? Neem contact met ons op!
010 - 4283860