Boat Transfer

Introductie
De Boat Transfer training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor windturbines en windparken op zee. Tijdens deze training leert de cursist om een veilige overstap te maken van een schip naar een windmolen en andersom.
De Boat Transfer training is een onderdeel van de GWO Sea Survival. Dat betekent dat u hier geen GWO certificaat voor ontvangt. Wanneer u een GWO certificaat nodig heeft, dient u de volledige GWO Sea Survival training te volgen.

Deze training staat niet standaard ingepland, maar we kunnen deze training inplannen als maatwerk. Als u hier geïnteresseerd in bent kunt u contact opnemen met info-hp@stcnext.com.

Inhoud:
De inhoud van de training bevat de volgende onderdelen:

  • voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die worden gebruikt in de offshore windindustrie;
  • het op een veilige manier aan en van boord overstappen;
  • procedures in een man-over-boord situatie (SAR, GMDSS Recovery en EHBO);
  • evacuatieprocedures van windturbines.

Wat neem ik mee?

  • Geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs);
  • Geldig certificaat medische keuring.

Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring nodig. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. STC NEXT kan deze keuring voor u verzorgen. Klik hier voor meer informatie over de keuringen die wij aanbieden.

Het gewicht van de deelnemer mag niet hoger dan 125 kilo zijn.

Lestijden:
De aanvangstijd voor deze training is afhankelijk van de geboekte datum.

Taal:
De training wordt standaard in het Engels gegeven. Indien er uitsluitend Nederlands sprekende cursisten deelnemen kan de instructie in het Nederlands worden verzorgd. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC NEXT een tolk in te huren.

Maatwerk nodig? Neem contact met ons op!
010 - 4283860