Basic Training Refresher (STCW)

De Basic Training (STCW) refresher is een tweedaagse herhalingstraining die bedoeld is voor medewerkers die in bezit zijn van een STCW Basic Training certificaat dat op het punt staat te verlopen. Iedereen die werkt of wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip, dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Training. Tijdens deze training leren zeevarenden de basis veiligheidsvaardigheden die ze nodig hebben aan boord van een zeevarend schip.

Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituut code NL007.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek nu’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training.

Tijdens deze STCW Basic Safety Refresher leren de deelnemers activiteiten, procedures en vaardigheden die bijdragen aan de veiligheid op het water en aan boord. Ook leren de deelnemers hoe te handelen in noodsituaties aan boord. In de cursus komen theorie instructies en praktijkoefeningen omtrent de volgende onderwerpen aan bod:

  • Basis EHBO
  • Overleven op zee technieken
  • Persoonlijke veiligheid en verantwoordelijkheden
  • Brand preventie
  • Brand blussen

Wat neem ik mee?

  • Geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs)
  • Geldig certificaat zeevaart keuring
  • Droog ondergoed
  • Zeemansboekje / Seamansbook

Aansluitend op de Basic Training (STCW) is het volgende aanvullend bij te boeken:

  • Medische keuring (klik hier voor meer informatie).

De aanvullende opties kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier.

Wilt u graag de Fishery Module als aanvulling bijboeken? Bekijk deze hier.

De cursus combi Basic Training refresher / Advanced Fire Fighting refresher / Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats refresher worden ook door STC NEXT aangeboden.

Om aan deze training deel te kunnen nemen is een geldig STCW Basic Training certificaat vereist. Daarnaast heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een gecertificeerd arts, nodig.

STC NEXT kan deze keuring voor u verzorgen.

Lestijden:
Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag begint om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.30 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt.

Prijs:
De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW.

Taal:
De training wordt standaard in het Engels gegeven. Indien er uitsluitend Nederlands sprekende cursisten deelnemen kan de instructie in het Nederlands worden verzorgd. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC NEXT een tolk in te huren.

Bijzonderheden:
Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting. Mocht u ook in bezit zijn van een Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats (PSCRB) en/ of Advanced Fire Fighting (AFF) certificaat zijn dat ook binnenkort verloopt, kunt u de betreffende herhalingscursussen combineren:

Maatwerk nodig? Neem contact met ons op!
010 - 4283860