Basic Training (STCW)

De STCW Basic Training is een vierdaagse training die bedoeld is voor medewerkers die in de zeevaart gaan werken. Iedereen die werkt of wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip, dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Training. Tijdens deze training leren zeevarenden de basis veiligheidsvaardigheden die ze nodig hebben om aan boord van een zeevarend schip.

Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL007.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek nu’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training.

De training is opgebouwd uit de modules Personal Survival Techniques, Elementary First Aid, Personal Safety and Social Responsibilities en Fire Prevention and Fire Fighting. De volgende onderwerpen komen aan bod in theorie:

 • overlevingstechnieken;
 • brandveiligheid en brandbestrijding;
 • eerste hulp bij ongevallen;
 • veilig werken;
 • sociale verantwoordelijkheden.

Daarnaast worden in deze Basic Training de volgende praktijkonderdelen verzorgd:

 • oefening met persoonlijke- en groepsreddingsmiddelen;
 • onderhoud veiligheidsmiddelen;
 • brandweeroefeningen met brandweeruitrusting/perslucht en het gebruik van de vereiste blusmiddelen;
 • oefeningen met betrekking tot noodprocedures;
 • eerste hulpverlening en reanimatie.

Wat neem ik mee?

 • Geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs)
 • Geldig certificaat zeevaart keuring
 • Droog ondergoed
 • Zeemansboekje / Seamansbook

Aansluitend op de Basic Training (STCW) is het volgende aanvullend bij te boeken:

 • Security Awareness (wordt gepland op de vrijdag aansluitend aan de training);
 • Medische keuring (klik hier voor meer informatie).

De aanvullende opties kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier.

Wilt u graag de Fishery Module als aanvulling bijboeken? Bekijk deze hier.

De cursus Basic Training Refresher en de combi Basic Training refresher / Advanced Fire Fighting refresher / Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats refresher worden ook door STC NEXT aangeboden.

Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een zeevaartkeuring, uitgevoerd door een gecertificeerd arts, nodig.

STC NEXT kan deze keuring voor u verzorgen. Vermeld dit dan in het opmerkingenveld in het boekingsformulier.

Lestijden:
Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.30 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt.

Prijs:
De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW.

Taal:
De training wordt standaard in het Engels gegeven. Indien er uitsluitend Nederlands sprekende cursisten deelnemen kan de instructie in het Nederlands worden verzorgd. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC NEXT een tolk in te huren.

Bijzonderheden:
Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind. De cursus Basic Training Refresher en de combi Basic Training refresher / Advanced Fire Fighting refresher / Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats refresher worden ook door STC NEXT aangeboden.

Maatwerk nodig? Neem contact met ons op!
010 - 4283860