Advanced Fire Fighting (STCW)

De Advanced Fire Fighting (STCW) is een vierdaagse training voor kapiteins, stuurlieden en scheepswerktuigkundigen in de zeevaart gericht op de organisatie van brandbestrijding aan boord.

De training Advanced Fire Fighting (STCW) leert u vaardigheden aan om tijdens een brand leiding te kunnen geven aan de brandploeg en de communicatie die hierbij hoort. In het internationale STCW-verdrag zijn wettelijke eisen gesteld aan de rol van een zeevarende. Iedere officier aan boord moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Advanced Fire Fighting (AFF). Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Deze training is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcodes NL007.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek nu’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training.

In de training Advanced Fire Fighting komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Taakverdeling en verantwoordelijkheden;
 • Communicatie;
 • Leiding geven (brandploeg en algehele leiding);
 • Inwinnen van informatie, beoordeling van de situaties, nemen van beslissingen;
 • Samenwerking met brandblusorganisatie aan de wal tijdens een scheepsbrand;
 • Brandbestrijding m.b.t. gevaarlijke stoffen;
 • Technieken t.a.v. optimaal ventilatie beheer;
 • Laatste ontwikkelingen m.b.t. brandblusmiddelen en techniek;
 • Analyse van incidenten met brand aan boord van schepen;
 • Inzet algemene leiding en brandblusploeg leiding en correcte uitvoering van procedures;
 • Onderhoudsmanagement brandblus- en detectie apparatuur;
 • Stabiliteit.

Wat neem ik mee?

 • Geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs);
 • Geldig certificaat zeevaart keuring;
 • Droog ondergoed;
 • Zeemansboekje / Seamansbook.

Aansluitend op de Advanced Fire Fighting Training (AFF) is het volgende aanvullend bij te boeken:

 • Medische keuring (klik hier voor meer informatie).

De aanvullende opties kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier.

De deelnemers moeten in het bezit zijn van:

 • geldig certificaat Basic Training;
 • geldige zeevaart keuring.

STC NEXT kan deze medische keuring ook voor u verzorgen.

Op te sturen vóór het begin van de cursus:

Kopie van een geldig basisveiligheidscertificaat (STCW)

Het is belangrijk dat wij de vereiste documenten tijdig ontvangen, anders is het voor ons niet mogelijk een certificaat af te geven.

 

Lestijden:
Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.30 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt.

Prijs:
De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW.

Taal:
De training wordt standaard in het Engels gegeven. Indien er uitsluitend Nederlands sprekende cursisten deelnemen kan de instructie in het Nederlands worden verzorgd. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC NEXT een tolk in te huren.

Bijzonderheden:
Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind. De cursus Basic Training Refresher en de combi Basic Training refresher / Advanced Fire Fighting refresher / Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats refresher worden ook door STC NEXT aangeboden.

Maatwerk nodig? Neem contact met ons op!
010 - 4283860