Combi Medical First Aid and Medical Care (STCW)

Medical First Aid
Het is van levensbelang dat opvarenden aan boord van schepen medische eerste hulp kunnen verlenen aan mede-opvarenden. In het internationale STCW-verdrag zijn hieraan wettelijke eisen gesteld. Iedere officier is verplicht om in het bezit te zijn van een geldig certificaat. De cursus Medical First Aid leert u snel en efficiënt handelen bij ongevallen en ziekte aan boord.

Medical Care
Het internationale STCW-verdrag stelt ook wettelijke eisen aan de medische zorg die aan boord van schepen wordt verleend. Diegene die aan boord verantwoordelijk is voor de medische zorg, is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat. De training Medical Care leert u medische zorg te verlenen aan zieken en gewonden aan boord.

In deze combinatietraining komen alle onderdelen aan bod zoals voorgeschreven in STCW tabellen A-V/4-1 (Medical First Aid) en 4-2 (Medical Care). De training is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL007.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek nu’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training.

Tijdens deze training behandelt de instructeur realistische situaties die kunnen voorkomen aan boord. U leert de situatie in te schatten en hiernaar te handelen. Ook het begeleiden van een medische evacuatie maakt onderdeel uit van het trainingsprogramma. De nadruk ligt op de praktische vaardigheden van medische eerste hulp en medische zorg aan boord.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

 • Herkennen van oorzaken, omvang en ernst van ongevallen en ziekte aan boord;
 • Geven van snelle medische eerste hulp bij ongevallen en ziekte;
 • Verschaffen van medische zorg aan zieken en gewonden aan boord volgens de richtlijnen van de nationale en internationale medische handleidingen aan boord;
 • Herkennen van veranderingen in de conditie van de patiënt;
 • Aanvragen van externe assistentie en het begeleiden van een medische evacuatie.

Aan het eind van deze training:

 • kunt u oorzaken, omvang en ernst van ongevallen en ziekte herkennen;
 • bent u in staat snel en efficiënt medische eerste hulp en medische zorg te bieden aan boord;
 • weet u de conditie van de patiënt te monitoren en bij verandering hiernaar te handelen;
 • bent u in staat externe assistentie aan te vragen;
 • kunt u een medische evacuatie begeleiden.

Wat neem ik mee?

 • Geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs);
 • Geldig certificaat zeevaart keuring;
 • Droog ondergoed;
 • Zeemansboekje / Seamansbook.

Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons):

 • (kopie van het) Monsterboekje;
 • Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek);
 • Kopie van het Basic Training certificaat.

Bent u al in het bezit van een geldig STCW Medical First Aid certificaat en wilt u ook het STCW Medical Care certificaat behalen? Het volgen van de combi training is in dat geval niet nodig. U kunt er dan voor kiezen om alleen de STCW Medical Care te volgen.

Andersom, vaart u uitsluitend binnen de Nederlandse territoriale zee of een territoriale zee, grenzend aan deze zone? Dan kunt u ervoor kiezen om alleen de STCW Medical First Aid training te volgen.

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat Basic Training.

Lestijden:
Op de eerste dag worden de deelnemers om 07:45 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag begint om 08.30, beide dagen eindigen rond 16.30 uur.

Taal:
De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal.

Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat en een sticker voor het Monsterboekje afgegeven.
Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.

Maatwerk nodig? Neem contact met ons op!
010 - 4283860