Combi Medical First Aid and Medical Care (STCW)

maritiem

Medical First Aid
Het is van levensbelang dat opvarenden aan boord van schepen medische eerste hulp kunnen verlenen aan mede-opvarenden. In het internationale STCW-verdrag zijn hieraan wettelijke eisen gesteld. Iedere officier is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat. De cursus Medical First Aid leert u snel en efficiënt handelen bij ongevallen en ziekte aan boord.

Medical Care
Het internationale STCW-verdrag stelt ook wettelijke eisen aan de medische zorg die aan boord van schepen wordt verleend. Diegene die aan boord verantwoordelijk is voor de medische zorg, is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat. De cursus Medical Care leert u medische zorg te verlenen aan zieken en gewonden aan boord.

In deze combinatiecursus komen alle onderdelen aan bod zoals voorgeschreven in STCW tabellen A-V/4-1 (Medical First Aid) en 4-2 (Medical Care). De cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL007.


Tijdens deze cursus behandelt de instructeurs realistische situaties die kunnen voorkomen aan boord. U leert de situatie in te schatten en hiernaar te handelen. Ook het begeleiden van een medische evacuatie maakt onderdeel uit van het cursusprogramma. De nadruk ligt op de praktische vaardigheden van medische eerste hulp en medische zorg aan boord.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:

 • Herkennen van oorzaken, omvang en ernst van ongevallen en ziekte aan boord
 • Geven van snelle medische eerste hulp bij ongevallen en ziekte
 • Verschaffen van medische zorg aan zieken en gewonden aan boord volgens de richtlijnen van de nationale en internationale medische handleidingen aan boord
 • Herkennen van veranderingen in de conditie van de patiënt
 • Aanvragen van externe assistentie en het begeleiden van een medische evacuatie.
Meer weten? 0800-3800030

1.450,00 excl. 21% BTW excl. 21% btw

STCW table A-V/4-1 (Medical First Aid) en 4-2 (Medical Care) '78 as ammended

Nederlands

  Boek nu
  Specificaties

  5 dagen

  5 jaar

  Quarantaineweg 98, 3089KP Rotterdam

  08.30