Combi Basic Safety Training (STCW) & Security Awareness

maritiem

De combinatietraining STCW Basic Safety Training + Security Awareness is een vierenhalf-daagse training die bedoeld is voor medewerkers die in de zeevaart gaan werken. Iedereen die werkt of wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip, dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Safety Training. Tijdens deze training leren zeevarenden de basis veiligheidsvaardigheden die ze nodig hebben om aan boord van een zeevarend schip. De training Security Awareness is bedoeld voor alle zeevarenden die niet direct zijn belast met beveiligingstaken volgens het scheepsbeveiligingsplan (designated security duties). Tijdens deze training wordt deelnemers geleerd hoe ze moeten reageren op een veiligheidsrisico. Denk aan het rapporteren van een veiligheidsincident zoals bijvoorbeeld piraterij, een gewapende overval of aanval.

Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL021.

Deze training staat niet standaard ingepland, maar kunnen wij voor u inplannen op aanvraag.


De training is opgebouwd uit de modules Personal Survival Techniques, Elementary First Aid, Personal Safety and Social Responsibilities en Fire Prevention and Fire Fighting. De volgende onderwerpen komen aan bod in theorie:

 • overlevingstechnieken;
 • brandveiligheid en brandbestrijding;
 • eerste hulp bij ongevallen;
 • veilig werken;
 • sociale verantwoordelijkheden.

Daarnaast worden in deze Basic Safety Training de volgende praktijkonderdelen verzorgd:

 • oefening met persoonlijke- en groepsreddingsmiddelen;
 • onderhoud veiligheidsmiddelen;
 • brandweeroefeningen met brandweeruitrusting/perslucht en het gebruik van de vereiste blusmiddelen;
 • oefeningen met betrekking tot noodprocedures;
 • eerste hulpverlening en reanimatie.
De training Security Awareness behandelt de volgende onderwerpen:
 • betekenis en consequenties van verschillende veiligheidsniveaus;
 • kennis van het Scheepsbeveiligingsplan, de procedures en voorzorgsmaatregelen;
 • waarnemen en herkennen van veiligheidsrisico’s;
 • technieken die worden gebruikt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Lestijden:
Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. De eerste 4 trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, de laatste trainingsdag om 12.00.

Prijs:
De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: de genoemde prijs is exclusief BTW.

Taal:
De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren.

Toelatingseisen:
Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

Bijzonderheden:
Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind. De cursus Basic Safety Refresher en de combi Basic Safety Training refresher/Advanced Fire Fighting refresher worden ook door STC-KNRM aangeboden.

Meer weten? 0800-3800030

1250,- excl.21% BTW

Basic Safety Training STCW '10 (A-VI/1-1 to 1-4 and A-VI/6-1) as amended (including Manilla Amendments)

Engels

Specificaties

4,5 dagen

5 jaar

Quarantaineweg 98 3089 KP Rotterdam - Heijplaat

08:30