Wis selectie
 1. Gratis verplaatsen
 2. Trainingen gaan altijd door
 3. Draag bij aan onderwijs
81 resultaten

Maritiem

Basic Safety Training (STCW)

 • 4 dagen
 • €985,- excl.21% BTW
 • STCW’10
Bekijk details Boek nu
Iedereen die werkt of wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip, dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Safety Training. Deelnemers moeten een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart kunnen overhandigen. De training is opgebouwd uit de modules Personal Survival Techniques, Elementary First Aid, Personal Safety and Social Responsibilities en Fire Prevention and Fire Fighting. De volgende onderwerpen komen aan bod in theorie: overlevingstechnieken; brandveiligheid en brandbestrijding; eerste hulp bij ongevallen; veilig werken; sociale verantwoordelijkheden. Daarnaast worden in deze Basic Safety Training de volgende praktijkonderdelen verzorgd: oefening met persoonlijke- en groepsreddingsmiddelen; onderhoud veiligheidsmiddelen; brandweeroefeningen met brandweeruitrusting/perslucht en het gebruik van de vereiste blusmiddelen; oefeningen met betrekking tot noodprocedures; eerste hulpverlening en reanimatie.   Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 17.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de Basic Safety Training (STCW) is de volgende training bij te boeken (houdt er rekening mee dat de trainingsduur hierdoor verlengd wordt met een halve dag) Security Awareness Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaart medische keuring voor je inplannen. We willen de deelnemers aan deze training vragen het volgende mee te nemen naar de training: Zwemkleding, een paspoort, ID of rijbewijs, een geldige medische keuring en het zeemansboekje (als deze reeds in bezit is). Prijzen: Basic Safety Training (STCW) €985,- Security Awareness € 200,- Basic Safety + Security Awareness €1160,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring €160,- Bijzonderheden: Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind. De cursus Basic Safety Refresher wordt ook door STC-KNRM aangeboden. De trainingen Combi Basic Safety Training refresher/Advanced Fire Fighting refresher wordt aangeboden door STC B.V.

Basic Safety Training (STCW) Refresher

 • 2 dagen
 • € 565,- excl. 21% BTW
 • STCW’10
Bekijk details Boek nu
De Basic Safety Refresher is een herhalingscursus (verplicht iedere 5 jaar) van de Basic Safety Training, een wereldwijd vereiste training voor iedereen die werkt of wil werken op een zeegaand schip. Tijdens deze Basic Safety Refresher herhalen deelnemers activiteiten, procedures en vaardigheden die te maken hebben met veiligheid op het water en veiligheid aan boord. De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de Basic Safety Training (STCW) Refresher: Basis EHBO Overleven op zee technieken Persoonlijke veiligheid en verantwoordelijkheden Brand preventie Brand blussen Planning: Deze training staat iedere maand één keer gepland. Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. De trainingsdagen zullen eindigen rond 17.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Mochten er alleen Nederlandse cursisten in de training zitten dan zal de training in het Nederlands gegeven worden. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training mee te kunnen doen heb je een geldig Basic Safety Training (STCW) certificaat nodig én moet je in de afgelopen 5 jaar minimaal 12 maanden gevaren hebben. Ook heb je een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaart medische keuring voor je verzorgen. We willen de deelnemers aan deze training vragen het volgende mee te nemen naar de training: Zwemkleding, een paspoort, ID of rijbewijs en het zeemansboekje (als deze al in bezit is). We willen je ook vragen de volgende items op te sturen voorafgaand aan de training: Een geldige medische keuring Een kopie van het paspoort, ID of rijbewijs van de deelnemer Een kopie van de eerste pagina uit het zeemansboek Een kopie van het oude Basic Safety Training certificaat Prijzen: Basic Safety Refresher €575,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring €160,- Certificaat: Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt het STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Om het certificaat geldig te houden dien je gedurende elke vijf aaneengesloten jaren één jaar vaartijd te behalen. Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind.

Security Awareness (STCW)

 • 0,5 dag
 • €200,- excl. 21% BTW
 • STCW’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
Zeevarenden (die niet direct zijn belast met beveiligingstaken) moeten beschikken over het certificaat bewustwording scheepsbeveiliging. De training Security Awareness behandelt de volgende onderwerpen: betekenis en consequenties van verschillende veiligheidsniveaus; kennis van het Scheepsbeveiligingsplan, de procedures en voorzorgsmaatregelen; waarnemen en herkennen van veiligheidsrisico’s; technieken die worden gebruikt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal rond 12.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaart medische keuring voor je inplannen. Prijzen: Basic Safety Training (STCW) €985,- Security Awareness € 200,- Basic Safety + Security Awareness €1160,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring €160,- Bijzonderheden: Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt het STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Zeevarenden die niet als scheepsbeveiligingsfunctionaris (Ship Security Officer)  zijn aangesteld, maar wel belast zijn met beveiligingstaken volgens het scheepsbeveiligingsplan, moeten in bezit zijn van het certificaat uitvoering beveiligingstaken (Designated Security Duties). Alle andere zeevarenden moeten beschikken over het certificaat bewustwording scheepsbeveiliging (Security Awareness).

Combi Basic Safety/Adv. Fire Fighting/Prof. in Survival Craft herhalingstraining (SCOM-2)

 • 4 dagen
 • 1285,- Excl. BTW
 • STCW’78 tables A-VI/1, A-VI/2-1 and A-VI/3 as amended
 • Engels
Bekijk details Boek nu
Op zee verschillen de omstandigheden fundamenteel van de omstandigheden aan wal. Daarom is het van vitaal belang om uw veiligheid en zelfredzaamheid te blijven trainen. Deze training zal uw kennis opfrissen over wat er moet gebeuren in het geval van een calamiteit op zee. Omwille van de veiligheid zijn er ook wettelijke eisen gesteld aan veiligheid en zelfvoorziening in het internationale STCW-verdrag. Iedereen aan boord moet om de vijf jaar een opfriscursus bijwonen om de vaarbevoegdheid te behouden. Het herhalingcertificaat is geldig voor vijf jaar. De training voldoet aan de STCW-richtlijnen en wordt erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT). Tijdens deze training zullen de afgevaardigden zich bezighouden met realistische situaties die zich aan boord kunnen voordoen. De training zoomt in op persoonlijke overlevingstechnieken, brandveiligheid en -controle, eerste hulp bij ongelukken, veilig werken en sociale verantwoordelijkheid aan boord. Deze cursus is praktijkgericht en simuleert de situatie aan boord zoveel mogelijk. Naast theorie, oefen je extreme omstandigheden op zee in ons simulatiezwembad en brandveiligheid en -controle in het Fire & Safety Training Center. Deze opfriscursus omvat de volgende onderwerpen volgens STCW-tabellen A-VI / 1, A-VI / 2-1 en A-VI / 3: Personeelsveiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid theorie en praktijk Elementaire eerste hulp theorie en praktijk Survival Technieken theorie en praktijk Fire Fighting theorie en praktijk Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de knop "Nu boeken" om de beschikbare data te zien en boek uw cursus. Trainingstijden: We verwachten de deelnemers om 08.00 uur op de eerste trainingsdag. De overige dagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen uiterlijk om 17.00 uur, tenzij de deelnemer aanvullende training (en) bijwoont. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kunnen we deze training organiseren voor groepen in een andere taal en indien nodig met een privé-tolk. Vereisten voor deelname: De deelnemers zijn in het bezit van: een geldig certificaat Basic Training, een geldig certificaat Advanced Fire Fighting en een geldig certificaat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats. We kunnen indien nodig een medisch certificaat voor zeevarenden voor de deelnemers regelen. Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons): Paspoort Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek) Monsterboekje Kopieën van alle 3 geldige certificaten Badkleding (Optioneel bij te boeken) medische keuring zeevarenden € 160, - ex BTW.

Proficiency in Fast Rescue Boat refresher (STCW)

 • 1 dag
 • 595,- excl. 21% BTW
 • STCW PFRB section A-V1/2 Table A-V1/2-2 STCW ’78 as amended
 • Engels
Bekijk details Boek nu
De STCW training Proficiency in Fast Rescue Boat refresher  (inhoud conform section A-V1/2 Table A-V1/2-2 STCW ’78 as amended), is bedoeld voor zeevarende die zijn aangewezen om een Fast Rescue Craft te bemannen en/of te besturen. De deelnemers krijgen zowel theoretische informatie als praktische training in het besturen van een Fast Rescue Craft op open water. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: Introductie en theorie Fast Rescue Boat Reisvoorbereiding en veiligheid checks Slow and fast boat handling op open water Langszij varend schip komen, slecht weer varen MOB oefening en behandeling slachtoffer aan boord IAMSAR zoek patronen Kapseis oefening zwembad Praktijk op schepen met zowel jet als schroef aandrijving Noodmiddelen PLB, EPIRB, SART Planning: Deze training wordt niet wekelijks ingepland. Heb je interesse in deze cursus en staat er geen geschikte datum op onze site? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op de lesdag worden de deelnemers om 07:45 uur verwacht voor de inschrijving, deze dag eindigt om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal.  Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te nemen dienen zeevarenden in het bezit te zijn van een geldig en erkend medisch certificaat voor zeevarenden, Basis Safety Training certificaat of refresher, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boat of refresher. (Coxswain) Proficiency in Fast Rescue Boats Optioneel te boeken bij STC-KNRM: Zeevaart medische keuring €160,-

Proficiency in Fast Rescue Boat (STCW)

 • 2 dagen inclusief 1 avond sessie
 • €1295,- excl. 21% BTW
 • STCW PFRB ’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
De STCW training Proficiency in Fast Rescue Boat (inhoud conform section A-V1/2 Table A-V1/2-2 STCW ’78 as amended), is bedoeld voor zeevarende die zijn aangewezen om een Fast Rescue Craft te bemannen en/of te besturen. De deelnemers krijgen zowel theoretische informatie als praktische training in het besturen van een Fast Rescue Craft op open water.   In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: Introductie en theorie Fast Rescue Boat Reisvoorbereiding en veiligheid checks Slow and fast boat handling op open water Langszij varend schip komen, slecht weer varen MOB oefening en behandeling slachtoffer aan boord IAMSAR zoek patronen Kapseis oefening zwembad Praktijk op schepen met zowel jet als schroef aandrijving Noodmiddelen PLB, EPIRB, SART Planning: Deze training wordt niet wekelijks ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07:45 uur verwacht voor de inschrijving, deze dag eindigt om 21.00 uur.  De tweede trainingsdag begint om 08.30 uur en eindigt rond 17.30 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal.  Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te nemen dienen zeevarenden in het bezit te zijn van een geldig en erkend medisch certificaat voor zeevarenden, Basis Safety Training certificaat of refresher, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boat of refresher. (Coxswain) Optioneel te boeken bij STC-KNRM: Proficiency in Fast Rescue Boat €1295,- Proficiency in Fast Rescue Boat refresher €675,- Basic Safety + Security Awareness €1160,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring €160,-

Combi Medical First Aid and Medical Care (STCW)

 • 5 dagen
 • 1.450,00 excl. 21% BTW
 • STCW table A-V/4-1 (Medical First Aid) en 4-2 (Medical Care) '78 as ammended
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
Medical First Aid Het is van levensbelang dat opvarenden aan boord van schepen medische eerste hulp kunnen verlenen aan mede-opvarenden. In het internationale STCW-verdrag zijn hieraan wettelijke eisen gesteld. Iedere officier is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat. De cursus Medical First Aid leert u snel en efficiënt handelen bij ongevallen en ziekte aan boord. Medical Care Het internationale STCW-verdrag stelt ook wettelijke eisen aan de medische zorg die aan boord van schepen wordt verleend. Diegene die aan boord verantwoordelijk is voor de medische zorg, is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat. De cursus Medical Care leert u medische zorg te verlenen aan zieken en gewonden aan boord. In deze combinatiecursus komen alle onderdelen aan bod zoals voorgeschreven in STCW tabellen A-V/4-1 (Medical First Aid) en 4-2 (Medical Care). De cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL007. Tijdens deze cursus behandelt de instructeurs realistische situaties die kunnen voorkomen aan boord. U leert de situatie in te schatten en hiernaar te handelen. Ook het begeleiden van een medische evacuatie maakt onderdeel uit van het cursusprogramma. De nadruk ligt op de praktische vaardigheden van medische eerste hulp en medische zorg aan boord. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus: Herkennen van oorzaken, omvang en ernst van ongevallen en ziekte aan boord Geven van snelle medische eerste hulp bij ongevallen en ziekte Verschaffen van medische zorg aan zieken en gewonden aan boord volgens de richtlijnen van de nationale en internationale medische handleidingen aan boord Herkennen van veranderingen in de conditie van de patiënt Aanvragen van externe assistentie en het begeleiden van een medische evacuatie. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag begint om 08.15, beide dagen eindigen rond 17.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.

Offshore Personal Safety Training voor zeezeilers (OPST)

 • 1 dag
 • 367,80 exclusief BTW
 • World Sailing Association OPST certificaat
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
PR Sailing organiseert samen met STC-KNRM de veiligheidstraining voor zeilers. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Ga dus GOED VOORBEREID DE ZEE OP Praktijkgerichte, 1-daagse training voor zeezeilers. Het certificaat voldoet aan de kwalificaties voor offshore wedstrijden zoals de Fastnet Race en Middle Sea Race. De volgende onderdelen worden behandeld en getoetst: Verzorging en onderhoud van veiligheidsuitrusting Stormzeilen Schadecontrole en reparatie Zwaar weer - ritten van de bemanning, bediening van de boot, zee-anker Preventie en herstel van mensen overboord Hulp verlenen aan andere vaartuigen Hypothermie SAR-organisatie en -methoden Weersvoorspelling Reddingsvlotten en reddingsvesten Voorzorgsmaatregelen tegen brand en het gebruik van brandblussers Reanimatie (CPR) en eerste hulp Communicatie-uitrusting (VHF, GMDSS, satcomms, enz.) Pyrotechniek en EPIRB's We kunnen ook een training op maat voor u verzorgen. Meer informatie? neem contact met ons op: mail: info@stc-knrm.nl tel: 0800 3800 030

Ship Security Officer (STCW)

 • 2 dagen
 • 495,- ex. 21% BTW
 • STCW (section A VI/5)
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
In de zeevaart, handelsvaart, waterbouw of visserij kunt u te maken krijgen met diefstal, piraterij of terrorisme. Daarom is het van belang goed geïnformeerd te zijn over de beveiliging van uw bemanning, lading en schip. Uw rederij kan u aanstellen als Ship Security Officer. Met deze cursus haalt u de kennis en vaardigheden aan boord om met vertrouwen uit te varen. Als Ship Security Officer (SSO) leert de cursist zorg dragen voor zowel de beveiliging van het schip als de uitvoering en onderhoud van het scheepsbeveiligingsplan. De SSO zal in samenwerking met de CSO zorg dragen voor het veiligheidsbewustzijn van de bemanning aan boord. De cursus voldoet aan de eisen gesteld in de STCW (section A VI/5) en is opgebouwd volgens IMO model course 3.19. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL007. Doelgroep U bent officier op elk type zeeschip in de handelsvaart, waterbouw of visserij, inclusief tankers, passagiersschepen, Ro-Ro’s en baggerschepen en u bent belast met de beveiligingsorganisatie aan boord van een zeeschip groter dan 500 GT / 750 kW, zoals voorgeschreven in de ISPS code en Solas XI-2. U leert zorg te dragen voor zowel de beveiliging van het schip als de uitvoering en onderhoudt van het scheepsbeveiligingsplan. Daarnaast trainen we u in het onderhouden van contacten met de beveiligingsbeambte van de maatschappij (Company Security Officer) en de beveiligingsbeambte van de havenfaciliteit (Port Facility Security Officer). Inhoud van de training: ISPS regelgeving implementatie van een ship security plan bewustzijn van beveiliging en waakzaamheid security organisatie en company policy toegang en nooduitgangen van het schip communicatie schip – wal / havenfaciliteit / D.o.S. beveiligingssystemen security surveys risk assessment contingency planning cybercrime Training en oefeningen aan boord. Aan het einde van deze cursus: zorgt u op een effectieve manier voor de beveiliging van het schip functioneert u effectiever als leidinggevende op het gebied van ship security draagt u bij aan de veiligheid op het schip werkt u samen met de CSO (Company Security Officer) en de beveiligingsbeambte van de havenfaciliteit (Port Facility Security Officer) aan de veiligheid op het schip Trainingstijden: We verwachten de deelnemers om 08.00 uur op de eerste trainingsdag. De overige dagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen uiterlijk om 17.00 uur, tenzij de deelnemer aanvullende training (en) bijwoont. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kunnen we deze training organiseren voor groepen in een andere taal en indien nodig met een privé-tolk. Vereisten voor deelname: wachtofficier (Marof, Stuurman of WTK) op schepen > 500 GT / 750 kW goede kennis van de Engelse taal minimaal 18 jaar vaartijd van tenminste 12 maanden of een aantoonbare kennis in scheepsoperaties Neem de volgende items mee naar de training: Paspoort

Calamiteitentraining voor watersporters

 • 6 uur
 • Groepsprijs op aanvraag
 • STC-KNRM B.V.
Bekijk details Boek nu
Op zee en op ruime binnenwateren is men bij calamiteiten aan boord geheel op zichzelf aangewezen. Brand aan boord is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Immers bij brand is de dreiging dat je je schip moet verlaten zeer wel aanwezig. Brand aan boord kun je voorkomen door een goede brandpreventie. Mocht ondanks een goede brandpreventie er toch brand aan boord ontstaan, dan kun je met kleine blusmiddelen deze brand snel en adequaat bestrijden. Hierbij is het juiste gebruik van blusmiddelen onontbeerlijk. Naast Brand en eventuele escalatie dienen de opvarende ook getraind te worden in Eerste Hulp en / of Survival. Deze training organiseren wij voor groepen van 6-12 deelnemers. STC-KNRM is een Offshore Trainingscentrum gelegen op een uniek plekje in de Rotterdamse haven. Als Offshore Trainingscentrum zorgen wij er met passie voor dat iedereen die werkt op zee ook weer veilig thuis komt. Wij trainen voor de branches Olie & Gas, Offshore Wind en de Maritieme sector. Inhoud training Veiligheidsbriefing Inleiding Basis Gereed maken voor vertrek Effecten van wind en zee op vaartuig Voorbereiding op noodsituaties op het vaartuig Communicatie Brandpreventie en brandbestrijding Branddriehoek Preventie Het gebruik van brandblussers, brandslangen, uitrusting en andere apparatuur voor brandbestrijding aan boord Eerste hulp Het verstrekken van elementaire eerste hulp bij een ongeval veroorzaakt door een ongeval of andere medische noodsituatie Cold shock Personal survival methoden Het gebruik van de zwemvesten en opblaasbare reddingsvlotten Het gebruik van nood bakens Praktijk Brand en Eerste Hulp Brand aan boord Zelf blussen ABCDE methodiek Zelf reanimeren op pop Levensreddend handelen Survival praktijk Tonen reddingsmiddelen Reddingsmiddelen gebruik Demonstreren van gebruik reddingsvlot Kapseis drill Overleven op zee Voorwaarden voor deelname Certificaten: Vaarbewijs I of I&II (Pleziervaart) In het bezit van Marcom B, Marifoon of gerelateerde communicatietraining van hetzelfde niveau (Pleziervaart en zee zeilsport) Medisch: In bezit van een zwemdiploma Fysiek in staat de cursus te volgen.

AED

 • 0,5 dag
 • € 140,- excl. 21% BTW
 • STC-KNRM
Bekijk details Boek nu
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. In een halve dag worden uw werknemers in een professionele omgeving klaargestoomd om een AED in de praktijk te kunnen gebruiken. De training wordt in groepen gegeven en kan op aanvraag op maat aangeboden worden.   Tijdens de cursus leert u hoe u de AED gebruikt en wat te doen bij hartfalen of een hartstilstand. Tijdens the training krijgen de deelnemers informatie en training over de volgende onderwerpen: Waarom reanimeren met een AED; Techniek van de AED; Toepassing van de AED. Planning: Deze training is te boeken als  'on board training' en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in de avonduren. Certificaat Deze cursus wordt afgesloten met een toets die wordt afgenomen door STC-BV. Diegene die slagen voor de toets ontvangen een STC-BV certificaat. Dit certificaat is één jaar geldig. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

Sea Survival (STCW)

 • 1 dag
 • Op aanvraag
 • STCW’78 as amended.
 • Engels
Bekijk details Boek nu
Deze module Sea Survival is een onderdeel uit de STCW Basic Safety training. Sommige bedrijven kiezen ervoor hun medewerkers alleen deze training te laten volgen. Deze training staat niet standaard ingepland, maar kunnen wij voor u inplannen op aanvraag. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en symptomen van onderkoeling en verdrinking; voordelen en beperkingen van de verschillende Lifejackets die gebruikt worden in de industrie; aantrekken ofwel gebruiken van de verschillende Lifejackets het op een veilige manier aan en van boord overstappen; basiskennis over het overleven op zee, individueel en in een groep. Planning: Heeft u interesse in deze training? Neemt u dan contact met ons op om deze training in te plannen. Lestijden: De lestijden voor deze training worden in overleg bepaald. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring voor zeevarenden nodig. STC-KNRM kan een zeevaart keuring voor u inplannen.

Veilig varen met Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB)

 • 3 dagen
 • op aanvraag
 • STC-KNRM en indien van toepassing, STCW’78 as amended certificaat
Bekijk details
Deze training Veilig varen met Rigid Hull Inflatable Boat is bedoeld voor diegenen die zijn aangewezen om een Fast Rescue Craft te bemannen en/of te besturen. De doelgroep bestaat uit professionele hulpdiensten zoals Politie, Brandweer, Douane en Rijkswaterstaat. De deelnemers krijgen zowel theoretische informatie als praktische training in het besturen van een Fast Rescue Craft op zee maar ook op het binnenwater. De basis van deze training is de STCW training ‘Proficiency in Fast Rescue Boats’ (inhoud conform section A-V1/2 Table A-V1/2-2 STCW ’78 as amended), aangevuld met praktijk oefeningen.   De training Veilig varen met Rigid Hull Inflatable Boat  behandelt de volgende onderwerpen: Introductie en theorie Fast Rescue Craft Reisvoorbereiding en veiligheid checks Slow and fast boat handling op binnen en buitenwater Langszij varend schip komen, slecht weer varen MOB oefening en behandeling slachtoffer aan boord IAMSAR zoek patronen Kapseis oefening zwembad Praktijk op KNRM station, en op schepen van de KNRM zowel jet als schroef aandrijving Navigatie, plotter en marifoon bediening Noodmiddelen PLB, EPIRB, SART Planning: Heb je interesse in deze training? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.15. De trainingsdagen zullen eindigen rond 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Toelatingseisen: Deelnemers dienen in bezit te zijn van een medische goedkeuring, Vaarbewijs 1 en 2 of groot vaarbewijs, Marcom B. Om ook het STCW Proficiency Fast Rescue Boat certificaat te ontvangen dienen deelnemers in bezit te zijn van de volgende geldige en erkende certificaten: medisch certificaat voor zeevarenden, Basic Safety Training certificaat of de refresher, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boat of de refresher. Prijzen: Veilig varen met RHIB € 3250,- Ex 21% BTW Aanvullende opties: (Optioneel) Zeevaart medische keuring €160,- Bijzonderheden: De training wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De KNRM heeft 175 jaar ervaring in het veilig varen in extreme omstandigheden. Het minimaal aantal deelnemers is 2 personen.

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW)

 • 4 dagen
 • € 990,- excl. 21% BTW
 • STCW’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
De training Proficiency in Survival Craft (voluit Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats) is bestemd voor opvarenden die belast zijn met het bedienen en te water laten van de reddingssloep, reddingsvlot en rescueboot. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geneeskundige verklaring zeevaart. Daarnaast dienen zij de familiarisatie- en Basic Training volgens STCW as amended, Regulation VI/1. Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'Zeevaart'. Deze training Proficiency in Survival Craft staat ook wel bekend onder de naam Sloepsgast (Coxswain). De cursus omvat onder meer: taakverdeling en verantwoordelijkheden bij het verlaten van een schip; voorbereiding en uitvoering bij het verlaten van een schip; communicatie; leiding geven; praktische oefeningen en manoeuvreren met de reddingssloep; samenwerking met wal brandblusorganisatie tijdens scheepsbrand; doel en gebruik van de reddingsmiddelen; constructie en bouw van de reddingsmiddelen. Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'Zeevaart'. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.15 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle dagen zullen eindigen rond 17.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Basic Safety Training (STCW). Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u ook een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaart medische keuring voor je inplannen. Prijzen: Proficiency in Survival Craft € 975,- Basic Safety + Security Awareness €1160,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring+ schoudermeting €160,- Bijzonderheden: Graag vooraf aanleveren: één pasfoto (naam + geboortedatum op achterzijde noteren),  daarnaast een kopie van het Basic Training certificaat, keuringsbewijs lichamelijke keuring voor de zeevaart en uittreksel persoonsregister of kopie paspoort. Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Het is van belang dat je op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.  

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW) Refresher

 • 2 dagen
 • € 455,- excl. 21% BTW
 • STCW’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
De training Proficiency in Survival Craft Refresher (voluit Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats) is een herhalingscursus voor diegenen die reeds de training Proficiency in Survival Craft hebben gevolgd en moeten voldoen aan de vijfjarige herhalingsverplichting. Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'Zeevaart'. De training Proficiency in Survival Craft Refresher behandelt de volgende onderwerpen: De leiding nemen van een groepsreddingsmiddel of hulpverleningsboot tijdens en na de lancering Bedienen en besturen van een groepsreddingsmiddel Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'Zeevaart'. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.15 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle dagen zullen eindigen rond 17.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Proficiency in Survival Craft. Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u ook een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaart medische keuring voor je inplannen. Prijzen: Proficiency in Survival Craft Refresher € 455,- Basic Safety + Security Awareness €1160,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring+ schoudermeting €160,- Bijzonderheden: Graag vooraf aanleveren: één pasfoto (naam + geboortedatum op achterzijde noteren), daarnaast een kopie van het Proficiency in Survival Craft certificaat, keuringsbewijs lichamelijke keuring voor de zeevaart en uittreksel persoonsregister of kopie paspoort. Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Het is van belang dat je op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.  

Combi Basic Safety/ Advanced Fire Fighting Refresher (SCOM-3)

 • 3 dagen
 • € 1020,- excl. 21% BTW
 • STCW’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
Deze training ( SCOM3) is bestemd voor zeevarenden die in het bezit zijn van de volgende geldige certificaten: Basic Safety Training, Advanced Fire Fighting, die aan de vijfjaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen. In deze training worden de twee herhalingscursussen gecombineerd. Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'zeevaart' De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Combi Basic Safety/Adv. Fire Fighting Refresher: Theorie en praktijk Personnel Safety and Social Responsibility Theorie en praktijk Elementary First Aid Theorie en praktijk Fire Fighting Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'zeevaart' Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.15 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen +/- om 17.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen zijn een geldige Basic Safety Training en Advanced Fire Fighting vereist. Vooraf insturen: Voor deze training dienen tijdens de boeking een aantal zaken ingezonden te worden: Uitvergrote kopie paspoort Kopieën van geldige certificaten Pasfoto Men dient mee te nemen naar de training: Het monsterboekje Zwemkleding Overall of oude kleding Regenkleding Prijzen: Combi Basic Safety/Adv. Fire Fighting (SCOM3) € 1005,- Combi Basic Safety/Adv. Fire Fighting/Prof. in Survival Craft Refresher (SCOM2) € 1265,- Combi Basic Safety/Prof. in Survival Craft Refresher (SCOM1) €860,-

Advanced Fire Fighting

 • 4 dagen
 • € 1330,- excl. 21% BTW
 • STCW’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
De cursus Advanced Fire Fighting is een vierdaagse cursus voor kapiteins, stuurlieden en scheepswerktuigkundigen in de zeevaart gericht op de organisatie van brandbestrijding aan boord. Bij positieve beoordeling krijgen de deelnemers het STCW’78 as amended certificaat. Deze training wordt uitgevoerd door STC Training & Consultancy. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'Zeevaart'. In de cursus Advanced Fire Fighting wordt de organisatie van brandbestrijding aan boord behandeld. Hierbij wisselen theorie en praktische oefeningen elkaar af. Er is aandacht voor: Taakverdeling en verantwoordelijkheden; Communicatie; Leiding geven (brandploeg en algehele leiding); Inwinnen van informatie/beoordeling van de situaties/nemen van beslissingen; Samenwerking met brandblusorganisatie aan de wal tijdens een scheepsbrand; Brandbestrijding m.b.t. gevaarlijke stoffen; Technieken t.a.v. optimaal ventilatie beheer; Laatste ontwikkelingen m.b.t. brandblusmiddelen en techniek; Analyse van incidenten met brand aan boord van schepen; Inzet algemene leiding en brandblusploeg leiding en correcte uitvoering van procedures; Onderhoudsmanagement brandblus- en detectie apparatuur; Stabiliteit. Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC Training & Consultancy. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'Zeevaart'. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.30 uur verwacht voor de inschrijving. De overige dagen starten om 09.00 uur. Beide trainingsdagen zullen eindigen rond 17.00 uur Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen is een Basic Safety Training certificaat vereist. Vooraf insturen: Voor deze training dienen tijdens de boeking een aantal zaken ingezonden te worden: uitvergrote kopie paspoort Kopie Basic Training certificaat Pasfoto Men dient mee te nemen naar de training: Een geldig medische zeevaart keuring Het monsterboekje Prijzen: Advanced Fire Fighting €1310,- Advance Fire Fighting Refresher € 805,- Basic Safety Training (STCW) €985,-

Advanced Fire Fighting Refresher

 • 2 dagen
 • € 805,- excl. 21% BTW
 • STCW’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
Deze herhalingscursus brandbestrijding is bestemd voor zeevarenden die reeds in het bezit zijn van het certificaat Advanced Fire Fighting en die aan de vijf-jaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen. Deze training wordt uitgevoerd door STC Training & Consultancy. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'Zeevaart'. Deze cursus Advanced Fire Fighting Refresher staat in het teken van herhaling en bijscholing. De volgende onderdelen worden behandeld: leiding geven aan brandbestrijding operaties aan boord; organiseren en trainen van brandbestrijding operaties; inspecteren en onderhouden van branddetectie- en brandblussystemen en brandblusapparatuur; onderzoeken en rapporten van incidenten met brand. Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC Training & Consultancy. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'Zeevaart'. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.30 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag start om 09.00. Beide trainingsdagen zullen eindigen rond 17.00 uur Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen is een Basic Safety Training certificaat vereist. Vooraf insturen: Voor deze training dienen tijdens de boeking een aantal zaken ingezonden te worden: Uitvergrote kopie paspoort Kopie geldig STCW Advanced Fire Fighting certificaat Pasfoto Men dient mee te nemen naar de training: Een geldig medische zeevaart keuring Het monsterboekje Prijzen: Advance Fire Fighting Refresher € 805,- Basic Safety Training / STCW €985,-

Medical Care

 • 3 dagen
 • € 900,- excl. 21% BTW
 • STCW’78 as amended.
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
De kapitein en degenen die verantwoordelijk zijn voor de medische hulp aan boord moeten beschikken over de certificaten Medical First Aid en Medical Care. De training Medical Care is bestemd voor opvarenden van alle scheepstypen binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'zeevaart' De training Medical Care (STCW tabel A-VI/4-2) behandelt de volgende onderwerpen: Medische zorg aan slachtoffers met letsel aan: hoofd, nek en wervelletsel, oor, oog, neus en keel letsels en ziekten In en uitwendige bloedingen Brand-, schroei- en vrieswonden Fracturen, ontwrichtingen, kneuzingen en verstuikingen Wondverzorging, wondinfecties, verzorgen van bloedingen Mogelijkheden pijnstilling en toediening Hecht techniek Acute buikaandoeningen Kleine chirurgische behandelingen Verbandtechnieken Basisprincipes van verpleging en verpleegkundige zorg. Ziekten inclusief: Medische conditie en acute stoornissen in vitale functies SOA Tropische en infectieziekten Alcohol en drugsgebruik Tandheelkundige zorg Gynaecologie, zwangerschap en geboorte Medische zorg voor geredde personen Algemene hygiëne Dood aan boord Preventieve maatregelen ziekten: Desinfectie, desinfectie station, ongediertebestrijding Vaccinatie Medische administratie: Bijhouden medische administratie Nationale en internationale regelgeving Hulp en bijstand van de wal: RMA Transport zieken en gewonden incl. helikopter evacuatie Zorg voor zieke zeevarende in samenwerking met havengezondheidsautoriteiten met betrekking tot quarantaine maatregelen Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'zeevaart' Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginen om 08.15, alle dagen eindigen rond 17.15 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Basic Safety Training (STCW) en een geldig Medical First Aid certificaat (MFA). Beschikt u niet over een geldige MFA dan moet u zich ook inschrijven voor de training Medical First Aid (SMFA). Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u ook een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaart medische keuring voor de u inplannen. Aanvullende opties: Aansluitend aan de Medical Care zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Medical First aid (2 dagen) Prijzen: Medical First Aid € 540,- Basic Safety + Security Awareness €1160,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring+ schoudermeting €160,- Bijzonderheden: Graag vooraf aanleveren: kopie geldig certificaat Basic Safety Training, certificaat Medical First Aid, keuringsbewijs lichamelijke keuring voor de zeevaart, uittreksel persoonsregister of kopie paspoort. Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje. Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.  

Medical First Aid

 • 2 dagen
 • € 540,- excl. 21 % BTW
 • STCW’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
De kapitein en degenen die verantwoordelijk zijn voor de medische hulp aan boord moeten beschikken over de certificaten Medical First Aid en Medical Care. De training Medical First Aid is bestemd voor opvarenden van alle scheepstypen binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'zeevaart' Deelnemers krijgen een account voor de e-learning EHBO module en zij krijgen een opdracht ‘Ziekteleer’. Vervolgens kan de deelnemer toegelaten worden tot de tweedaagse cursus waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen (STCW tabel A-V/4-1): First Aid Kit Toxische gevaren en door chemie veroorzaakt letsel Benaderen en onderzoeken van slachtoffers en patiënten Contact met Radio Medische Dienst Letsels aan nek en wervelkolom Thermische verwondingen en letsels Fracturen, ontwrichtingen, kneuzingen en verstuikingen Medische zorg van geredde personen Farmacologie Steriel werken Hartinfarct, verdrinking en verstikking Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder het kopje 'zeevaart'. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag begint om 08.15, beide dagen eindigen rond 17.15 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de Medical First Aid zijn de volgende trainingen bij te boeken (houd er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Medical Care (3 dagen) Toelatingseisen: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Basic Safety Training (STCW) Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je ook een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaart medische keuring voor je inplannen. Prijzen: Medical First Aid € 540,- Medical Care € 885,- Basic Safety + Security Awareness €1160,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring+ schoudermeting €160,- Bijzonderheden: Graag vooraf aanleveren: één pasfoto (naam + geboortedatum op achterzijde noteren), keuringsbewijs lichamelijke keuring voor de zeevaart, uittreksel persoonsregister of kopie paspoort. Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje. Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.  

Combi Basic Safety/ Proficiency in Survival Craft Refresher (SCOM-1)

 • 3 dagen
 • €875,- excl. 21% BTW
 • STCW’78 as amended.
Bekijk details Boek nu
Deze training (SCOM1) is bestemd voor zeevarenden die in het bezit zijn van de volgende geldige certificaten: Basic Safety Training, en Proficiency in Survival Craft, die aan de vijfjaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen. In deze training worden de twee herhalingscursussen gecombineerd. Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'zeevaart' De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Combi Basic Safety/Prof. in Survival Craft Refresher: Theorie en praktijk Personnel Safety and Social Responsibility Theorie en praktijk Elementary First Aid Theorie en praktijk Survival Technick Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan ook te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'zeevaart' Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.15 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen +/- om 17.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen zijn een geldige Basic Safety Training en Proficiency in Survival Craft vereist. Vooraf insturen: Voor deze training dienen tijdens de boeking een aantal zaken ingezonden te worden: Uitvergrote kopie paspoort Kopieën van geldige certificaten Pasfoto Men dient mee te nemen naar de training: Het monsterboekje Zwemkleding Overall of oude kleding Regenkleding Prijzen: Combi Basic Safety/Prof. in Survival Craft Refresher (SCOM1) €1005,- Combi Basic Safety/Adv. Fire Fighting/Prof. in Survival Craft Refresher (SCOM2) € 1265,- Combi Basic Safety/Adv. Fire Fighting (SCOM3) € 1005,-

Basic Safety (STCW) & Security Awareness

 • 4,5 dagen
 • €1160,- excl.21% BTW
 • STCW’10 as amended
 • Engels
Bekijk details
Iedereen die werkt of wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip, dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Safety Training. Deelnemers moeten een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart kunnen overhandigen. De Security Awareness is bedoeld voor zeevarenden die niet direct zijn belast met beveiligingstaken. De training is opgebouwd uit de modules Personal Survival Techniques, Elementary First Aid, Personal Safety and Social Responsibilities en Fire Prevention and Fire Fighting. De volgende onderwerpen komen aan bod in theorie: overlevingstechnieken; brandveiligheid en brandbestrijding; eerste hulp bij ongevallen; veilig werken; sociale verantwoordelijkheden. Daarnaast worden in deze Basic Safety Training de volgende praktijkonderdelen verzorgd: oefening met persoonlijke- en groepsreddingsmiddelen; onderhoud veiligheidsmiddelen; brandweeroefeningen met brandweeruitrusting/perslucht en het gebruik van de vereiste blusmiddelen; oefeningen met betrekking tot noodprocedures; eerste hulpverlening en reanimatie. De training Security Awareness behandelt de volgende onderwerpen: betekenis en consequenties van verschillende veiligheidsniveaus; kennis van het Scheepsbeveiligingsplan, de procedures en voorzorgsmaatregelen; waarnemen en herkennen van veiligheidsrisico’s; technieken die worden gebruikt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 17.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de Basic Safety Training (STCW) is de volgende training bij te boeken (houdt er rekening mee dat de trainingsduur hierdoor verlengd wordt met een halve dag) Security Awareness Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaart medische keuring voor je inplannen. We willen de deelnemers aan deze training vragen het volgende mee te nemen naar de training: Zwemkleding, een paspoort, ID of rijbewijs, een geldige medische keuring en het zeemansboekje (als deze reeds in bezit is). Prijzen: Basic Safety Training (STCW) €985,- Security Awareness € 200,- Basic Safety + Security Awareness €1160,- (Optioneel) Zeevaart medische keuring €160,- Bijzonderheden: Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind. De cursus Basic Safety Refresher wordt ook door STC-KNRM aangeboden. De trainingen Combi Basic Safety Training refresher/Advanced Fire Fighting refresher wordt aangeboden door STC B.V.

Offshore

Zeer hoogwaardige maritieme en offshore ‘emergency response’ trainingen.

BOSIET

 • 3 dagen
 • €1084,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • Opito 5700, NOGEPA 0.5, NOG
Bekijk details Boek nu
De Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training (NOGEPA 0.5a BOSIET + NOG- supplement) is een driedaagse training bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de offshore sector. Tijdens deze training leren de deelnemers over basisveiligheid op platforms, het overleven op zee en het verlenen van (basis) eerste hulp. De HUET is standaard onderdeel van de BOSIET training. De BOSIET training is een OPITO, NOGEPA en NOG gecertificeerde training. Het BOSIET certificaat wordt wereldwijd geaccepteerd en is vier jaar geldig. Binnen vier jaar dient de training herhaald te worden met een Further Offshore Emergency Training (NOGEPA 0.5b FOET).   De volgende onderwerpen komen aan bod in de BOSIET training : Brandbestrijding Basis eerste hulp Introductie veiligheid Norwegian Escape Chute (ontsnappingstechniek met de Noorse Chute) Noors Offshore pak + geïntegreerde EBS NOG Onderkoeling Overlevingstechnieken op zee theorie en praktijk Reddingsboot theorie en praktijk Veiligheid in een helikopter /HUET + EBS (airpocket) Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 0.5A BOSIET zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Crew Basket Training; H2S Training – NOGEPA gecertificeerd. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert.

E-BOSIET (Digital Delivery BOSIET)

 • E-learning: 8-16 uur durend programma & Praktijk 8 uur
 • 889,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • Opito 5703, NOGEPA 0.5, NOG
 • Engels
Bekijk details Boek nu
Nu ook bij STC-KNRM te boeken de  OPITO E-BOSIET (Digital Delivery BOSIET) De OPITO BOSIET is ook te volgen middels E-learning. Met de OPITO E-BOSIET  traint u nog maar 1 dag op ons trainingscentrum in tegenstelling tot 3 dagen. Alle theorie leert u thuis middels E-learning gedurende een gemiddeld  8-16 uur durend programma. De voordelen van de E-BOSIET (Digital Delivery BOSIET) op een rijtje: Bespaar 2 dagen aan tijd en hotelkosten E-learning kan op eigen tempo gedaan worden Bepaal zelf het moment en de locatie van leren, “Learn anywhere at anytime” Kleinere groep tijdens de praktijk uitvoering van 1 dag op het trainingscentrum (maximaal 8 deelnemers)   De volgende onderwerpen komen aan bod in de E-BOSIET training : Brandbestrijding Basis eerste hulp Introductie veiligheid Norwegian Escape Chute (ontsnappingstechniek met de Noorse Chute) Noors Offshore pak + geïntegreerde EBS NOG Onderkoeling Overlevingstechnieken op zee theorie en praktijk Reddingsboot theorie en praktijk Veiligheid in een helikopter /HUET + EBS (airpocket) Inschrijven: U ontvangt een boekingsbevestiging van de training en de informatie voor de praktijkdag. Binnen max. 1 werkdag ontvangt u per e-mail de toegang voor de E-learning. U heeft tot de gekozen praktijk dag de tijd om uw E-learning af te ronden. Bij aanvang trainingscentrum wordt er gecontroleerd of de E-learning succesvol is afgerond. Wanneer u de E-learning heeft afgerond, dient u binnen 3 maanden de praktijk dag te volgen. Na het inschrijven voor OPITO E-BOSIET (Digital Delivery BOSIET) ontvangt de deelnemer, binnen 1 werkdag, toegang tot het online lesmateriaal per e-mail. Hiermee dient u op de voor u gewenste  locatie alle theorie te leren. Dit zal minimaal 8  uur duren. Wanneer alle theorie is behaald, hoeft u enkel nog maar de praktijkoefeningen bij ons op ons trainingscentrum te doen. Voor deelname aan de praktijkdag is een geldige medische keuring of goedkeuring van de huisarts vereist. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de praktijk dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de E-learning BOSIET zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Crew Basket Training; H2S Training – NOGEPA gecertificeerd. Meer informatie U kunt altijd opnemen met één van onze medewerkers via info@stc-knrm.nl  of +31 10 428 38 60.

FOET

 • 1 dag
 • €634,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • Opito 5858, NOGEPA 0.5b, NOG
Bekijk details Boek nu
De Further Offshore Emergency Training (0.5b FOET) is een ééndaagse herhalingstraining. De training is bedoeld voor offshore personeel van wie het 0.5A BOSIET óf 0.5b FOET certificaat bijna verloopt. Tijdens deze training worden kennis en vaardigheden rond basisveiligheid op platforms, het overleven op zee en het verlenen van (basis) eerste hulp opgefrist. De Further Offshore Emergency Training moet gevolgd worden vóór de vervaldatum van het oude certificaat.De 0.5b FOET is een OPITO, NOGEPA en OLF gecertificeerde training. Deze training wordt wereldwijd geaccepteerd. Het certificaat is vier jaar geldig. Binnen vier jaar dient de training (opnieuw) herhaald te worden met een 0.5b FOET. De volgende onderwerpen komen aan bod in de FOET training: Brandbestrijding Basis eerste hulp Introductie veiligheid Onderkoeling Overlevingstechnieken op zee (theorie en praktijk) Reddingsboot (theorie en praktijk) Veiligheid in een helikopter/HUET + EBS (airpocket) Planning: Heeft u interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Volgt u de FOET training binnen 3 maanden voor de vervaldatum van uw oude certificaat, dan wordt de nieuwe vervaldatum op de vervaldatum van uw oude certificaat gebaseerd. Volgt u de training langer dan 3 maanden voor de vervaldatum van uw oude certificaat? Dan wordt de nieuwe vervaldatum gebaseerd op de datum van deelname. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal rond 16.00 eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de 0.5B FOET zijn de volgende trainingen bij te boeken (houdt u er rekening mee dat de lesdag hierdoor langer duurt) Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) – OPITO en NOGEPA Crew Basket Training H2S Training – NOGEPA Als u de FOET training wilt combineren met zowel de H2S als CA EBS zal één van de twee aanvullende trainingen gepland worden op de dag vóór of na de FOET training. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Voor deelname aan deze training is een geldig 0.5A BOSIET of 0.5B FOET certificaat vereist.

HUET

 • 1 dag
 • €575,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • Opito 5095, NOG
Bekijk details Boek nu
De HUET, Helicopter Underwater Escape Training, is een ééndaagse training speciaal bedoeld voor offshore personeel dat voor vervoer van en naar hun werkplek gebruik maakt van een helikopter. Ook voor zeevarenden die regelmatig van en naar boord reizen per helikopter is het van belang te trainen op welke manier veilig kan worden gereisd en hoe adequaat kan worden gereageerd in het geval van een noodsituatie. Deze cursus is een onderdeel van de ‘Universal Basic Survival’ offshore training, maar wij bieden deze training ook aan als ‘losse’ training.   De volgende onderwerpen komen aan bod in de HUET training: Helicopter Safety EBS (Emergency Breathing System) Er worden (conform OPITO richtlijnen) diverse praktijkoefeningen in een zwembad vanuit een helikopter gedaan. Planning: Heeft u interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal rond 16.00 eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de HUET zijn de volgende trainingen en/of opties bij te boeken (houdt er rekening mee dat de trainingsdag hierdoor langer duurt) Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd NOGEPA medische keuring+ schoudermeting Personal Safety Logbook Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert.

CA-EBS

 • 1,5 uur
 • €90,00 incl. registratiekosten, excl. 21% BTW. On board prijs op aanvraag
 • Opito 5902 en NOGEPA 0.5c
Bekijk details Boek nu
De door OPITO en NOGEPA goedgekeurde Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) training is naar aanleiding van het CAA Report (CAP 1145) ontwikkeld voor passagiers die in de UK sector reizen per helikopter van en naar een offshore installatie of schip. Vanaf september 2014 is deze training verplicht voor de UK sector en per 1 mei 2015 is deze training ook verplicht gesteld in Nederland. STC-KNRM is door OPITO en NOGEPA geaccrediteerd om deze training te verzorgen. De doelstelling van deze training is om de deelnemers de benodigde kennis bij te brengen en inzicht te verschaffen wat betreft de eigenschappen en mogelijke gevaren van een Compressed Air Emergency Breathing System. Na afloop van de training weten de deelnemers hoe zij het systeem op de juiste manier in de praktijk kunnen toepassen. Deze training is te boeken als aanvullende training bij de Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Respense Training (0.5A BOSIET), de Further Offshore Emergency Training (0.5B FOET) en de Helicopter Underwater Escape Training (HUET). De training is ook ‘los’ te boeken via de boek nu knop. Als u deze training wilt boeken als  'on board training"  vragen wij u contact op te nemen met het booking office van STC-KNRM. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de CA-EBS training: De verschillen tussen een ‘re-breather’ systeem en een persluchtsyteem De toepassing van het persluchtsysteem tijdens helikopter noodsituaties De gevaren van perslucht beademingssystemen De deelnemers moeten de volgende handelingen laten zien om te kunnen slagen voor de training: Een pre-flight inspectie van het reddingsvest en Compressed Air Emergency Breathing System Het correct aantrekken van het reddingsvest en Compressed Air Emergency Breathing System en een ‘buddycheck’ uitvoeren Het gebruik van het Compressed Air Emergency Breathing System tijdens een gesimuleerde noodsituatie in de ‘droge’ omgeving Planning: Deze training wordt iedere week op maandag, woensdag en vrijdag gegeven, aansluitend op de BOSIET/FOET/HUET training. Lestijden: De training wordt aansluitend op de BOSIET/FOET of HUET gegeven waardoor de lestijden per dag kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van de grootte van de groep. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de training zijn de volgende onderdelen bij te boeken: NOGEPA medische keuring+ schoudermeting Personal Safety Logbook Als zowel de CA EBS als de H2S worden geboekt aansluitend op de HUET of FOET zal één van de twee aanvullende cursussen naar een andere aansluitende dag verschoven worden. Toelatingseisen: De deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig BOSIET 0.5A, FOET 0.5B of HUET certificaat.

H2S

 • 0,5 dag
 • € 164,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • NOGEPA 0.8
Bekijk details Boek nu
De H2S Training is een veiligheidstraining verplicht voor personeel (onshore en offshore) die in aanraking komen met H2S gevoelige installaties. In de meeste gevallen betreft dit medewerkers uit de olie- en gaswinning industrie, maar deze training is ook geschikt voor werknemers die werken met o.a. riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking en afvalverwerking waar mogelijk H2S ontstaat. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico's in werkomgevingen waar het dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen. Deze training is te boeken als aanvullende training bij de Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training (0.5A BOSIET) of de Further Offshore Emergency Training (0.5B FOET). De training is ook ‘los’ te boeken. Deze training is te boeken als 'on board training' en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training H2S: Regelgeving en de Arbo wet Gevaren en eigenschappen Werken met H2S op een locatie Persoonlijke beschermingsmiddelen Vluchtprocedures Eerste hulp voor H2S slachtoffers Planning: Deze training is te boeken als  'on board training" en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: De training wordt aansluitend aan de BOSIET/FOET of HUET gegeven waardoor de lestijden kunnen afwijken. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Wanneer de training alleen voor Nederlandstalige deelnemers is geboekt kan de les in het Nederlands worden gegeven. Aanvullende opties: Voorafgaand aan de les zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de lesdag hierdoor langer duurt) BOSIET FOET HUET Aansluitend aan de les zijn de volgende onderdelen te boeken: Medische keuring Personal Safety Logbook Als zowel de CA EBS als de H2S worden geboekt aansluitend aan de HUET of FOET zal één van de twee aanvullende cursussen naar een andere aansluitende dag verschoven worden. Toelatingseisen: Deze training heeft geen specifieke toelatingseisen. Prijzen: H2S training €164,- (incl. registratiekosten) (Optioneel) CA-EBS training €90,- (incl. registratiekosten) (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45.- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

S-cape training

 • 1,5 - 4 uur (afhankelijk van de groepsgrootte)
 • 115,00
 • STC-KNRM
Bekijk details Boek nu
Tijdens de cursus S cape Evacuatie systeem leert de cursist de theorie en de praktijk van het gebruik van het S-cape Evacuation system. Onder goed gesimuleerde omstandigheden in ons zwembad waarbij de werkelijkheid benaderd wordt zal de cursist het systeem onder de knie krijgen. Zo kan de cursist na deze training veilig naar beneden afdalen met het S-cape evacuatie systeem. Deze cursus is voor ieder interessant die werkt op een offshore installatie waar S-cape evacuatie systeem aanwezig is. Theorie over S-cape Evacuation system De werking van S-cape Evacuation system Opslag offshore Het gebruiksklaar maken van het S-cape Evacuation system Oefenen met afdalen met behulp van het S-cape Evacuation system Oefenen met afdalen in een reddingsvlot met behulp van het S-cape Evacuatie systeem Planning en lestijden: Deze training kan aansluitend op de BOSIET/FOET of HUET gegeven waardoor de lestijden kunnen afwijken. Taal: De training wordt in het Engels of in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal.

IMIST e-learning en examen

 • +/- 2,5 uur, afhankelijk van de beheersing van de gekozen taal
 • €199,00
 • IMIST
 • Engels
Bekijk details Boek nu
IMIST staat voor International Minimum Industry Safety Training en is een OPITO-standaard die de wereldwijde olie- en gasindustrie ondersteunt om de veiligheidsdoelstellingen te realiseren. Het IMIST e-learning programma is ontwikkeld om een nieuwe wereldwijde standaard voor training op het gebied van gezondheid en veiligheid te verschaffen. Dit is een uitgebreide en consistente opleiding om de veiligheid en de naleving van regelgeving van de werknemers vergroten. De IMIST-standaard zorgt ervoor dat de werknemer de nodige veiligheidsbewustzijn en training heeft om het risico te verminderen en uiteindelijk het aantal ongevallen te verminderen. Het IMIST certificaat is 4 jaar geldig. De e-learning en het examen is in de volgende 12 talen beschikbaar: Amerikaans en Brits Engels, Arabisch, Hindi, Bahasa Maleisisch, Frans, Vietnamees, Thais, Indonesisch, Russisch, Kazachstaans en Deens. IMIST begint met een introductie waarin de veiligheidskennis van medewerkers uit de olie - en gasindustrie wordt beoordeeld aan de hand van verschillende vragen. De gegeven antwoorden worden geëvalueerd, waarna een unieke cursus voor de deelnemer wordt samengesteld. Op basis van de foutief beantwoorde vragen wordt een e-learning samengesteld. Elke deelnemer doorloopt een speciaal op zijn of haar kennis gerichte e-learning. De informatie uit de e-learning wordt getoetst aan de hand van verschillende vragen. De thema's waarover vragen foutief zijn beantwoord worden opnieuw behandeld, net zo lang tot de deelnemer alle vragen correct beantwoord.   Wilt u deze e-learning voor een groep medewerkers op locatie laten organiseren? Neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

NOGEPA 1.9 Banksman

 • 3 dagen
 • 995,00
 • NOGEPA 1.9A Banksman
Bekijk details Boek nu
Deze 3-daagse praktijkgerichte Banksman Offshore Nogepa 1.9 (A) training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. Dit certificaat geeft binnen de (petro)chemische industrie in NL een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod. (Deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( mong others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Trainingsvorm Deze Banksman Training bestaat uit 3 aangesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.30 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Taal De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlandstalige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd, maar het lesmateriaal en het examen zijn Engelstalig. Locatie De training kan gevolgd worden bij STC-KNRM in Rotterdam, waar alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Op verzoek kunnen we deze training ook organiseren op andere locaties in de wereld, mits daar de juiste voorzieningen beschikbaar zijn. Toelatingseisen Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Indien deelnemers Offshore dienen te werken dan is een geldige Offshore Medische keuring verplicht. Prijs De prijs is € 995,- (inclusief registratie fee) Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs: Transport van en naar eventuele geselecteerde hotels à € 15,- per dag. 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

NOGEPA 1.9B Banksman (refresher)

 • 1 dag
 • 495,00
 • NOGEPA 1.9B Banksman
Bekijk details Boek nu
Om de geldigheid van het NOGEPA Banksman 1.9 certificaat te verlengen is het verplicht deze 1-daagse training Banksman Offshore Refresher (Nogepa 1.9B) te volgen. Hierin worden de belangrijkste onderdelen van theorie en praktijk van de Banksman 1.9 basistraining behandeld. De Banksman offshore training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. Dit certificaat geeft binnen de (petro) chemische industrie in NL een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod. (Deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( mong others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Trainingsvorm Deze Banksman training bestaat uit 1 dag instructie van 08.00 tot 16.30 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Taal De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlandstalige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd, maar het lesmateriaal en het examen zijn Engelstalig. Locatie De training kan gevolgd worden bij STC-KNRM in Rotterdam, waar alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Op verzoek kunnen we deze training ook organiseren op andere locaties in de wereld, mits daar de juiste voorzieningen beschikbaar zijn. Toelatingseisen Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Indien deelnemers Offshore dienen te werken dan is een geldige Offshore Medische keuring verplicht. Prijs De prijs is € 495,- (inclusief registratie fee) Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs: Transport van en naar eventuele geselecteerde hotels à € 15,- per dag. 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV)

 • 3 dagen
 • €1245,- excl. 21% BTW
 • DNV
Bekijk details Boek nu
Deze 3-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (Riggers & Banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Alle aspecten van Rigging, Slinging en Mooring worden behandeld in deze training. Het doel van deze Rigging & Slinging training is om de deelnemers kennis en vaardigheden mee te geven die de veiligheid en efficiency van hun werk verhogen.   Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: (deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( among others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Deze Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen Training bestaat uit 3 aangesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen +/- om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen training zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Vorkheftruck chauffeur Vorkheftruck chauffeur herhalingstraining Vastzetten en stuwen van lading Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen zijn geen specifieke certificaten vereist. Prijzen: Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen €1145,- Vorkheftruck chauffeur €395,- Vorkheftruck chauffeur herhalingstraining €99,- Vastzetten en stuwen van lading €420,-

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV) Refresher

 • 1 dag
 • 545,- excl. 21% BTW
 • DNV
 • Engels
Bekijk details Boek nu
Deze 1-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging training (verlenging) is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (riggers & banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Het doel van deze training is het behouden van de kennis en vaardigheden die men bij de basiscursus heeft geleerd en het zorgt ervoor dat uw certificaat wordt verlengd. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De cursus heeft als doel het bewaren van de kennis die men al bezit. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Materials and Equipment Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Staat er geen geschikte datum in de planning? Neem dan contact met ons op! Lestijden: De deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de training zal om 08.30 uur starten. De trainingsdag zal rond 17:00 eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Vooropleiding: Om aan deze training te mogen deelnemen moet men in het bezit zijn van een DNV certificaat; Rigging & slinging voor Riggers & Banksmen (basis)

1.4 Gasmeten

 • 1 dag
 • 355,- incl. NOGEPA registratiefee, excl. 21% BTW
 • NOGEPA 1.4
 • Engels
Bekijk details Boek nu
De training Gasmeten (Nogepa code 1.4) is bestemd voor mensen die werken op een mijninstallatie en die verantwoordelijk zijn voor het testen en het meten of gas, zuurstof en / of giftige stoffen aanwezig zijn. De deelnemers worden zowel in theorie als praktijk onderwezen in het gebruik van gasmeet- en detectie apparatuur, de interpretatie van de meetgegevens en het ondernemen van de juiste acties.   Inhoud: Gasmeetstrategieën, Meetprincipes, procedures en regels, Verschillende soorten meet- en detectie-apparatuur, Interpreteren van de gemeten gegevens, Adviseren over de juiste vervolgacties, Adviseren met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen, Besloten ruimtes.

Company Security Officer (STCW)

 • 2 dagen
 • 495,00 excl. 21% BTW
 • Tailor made certificaat
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
In de zeevaart, handelsvaart, waterbouw of visserij kunt u te maken krijgen met diefstal, piraterij of terrorisme. Daarom is het van belang goed geïnformeerd te zijn over de beveiliging van uw bemanning, lading en schip. Uw rederij kan u aanstellen als Company Security Officer. De cursus Company Security Officer is er speciaal voor functionarissen van rederijen verantwoordelijk voor de Ship Security Plannen. U leert deze plannen te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden. De cursus is ingericht conform richtlijnen van de IMO Model Course Company Security officer, Amerikaanse NVIC en EU Directives.     Doelgroep U bent binnen de rederij verantwoordelijk voor de beveiligingsorganisatie van de zeeschepen en MODU’s zoals voorgeschreven in de ISPS-code en Solas XI-2. De cursus is geschikt voor elk type rederij, baggerbedrijf of marine offshore contractor. De cursus bestaat uit 2 dagen klassikaal les. Binnen deze 2 dagen is er ruimte voor praktische oefeningen aan boord. Inhoud van de cursus: ISPS-regelgeving security organisatie en company policy toegang en nooduitgangen van het schip communicatie schip-wal / havenfaciliteit / D.o.S. beveiligingssystemen security surveys risk assessment contingency planning cybercrime Aan het eind van deze cursus: bent u goed geïnformeerd over de ISPS-regelgeving bent u in staat om als contactpersoon tussen de rederij en overheid, klassebureau en schepen te fungeren kunt u actief meedenken op gebied van security op eigen schepen kunt u de security van walvoorzieningen beoordelen die uw schepen bezoeken heeft u inzicht in trainingen die periodiek verplicht gevolgd moeten worden Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de knop "Nu boeken" om de beschikbare data te zien en boek uw cursus. Trainingstijden: We verwachten de deelnemers om 08.00 uur op de eerste trainingsdag. De overige dagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen uiterlijk om 17.00 uur, tenzij de deelnemer aanvullende training (en) bijwoont. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kunnen we deze training organiseren voor groepen in een andere taal en indien nodig met een privé-tolk. Er wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de bedrijfsvoering, inrichting, uitrusting en noodprocedures van bij de rederij varende schepen en met het gebruikte ISM-systeem op deze schepen Neem de volgende items mee naar de training: Paspoort

EHBO Rode Kruis (8 uur e-learning en 4 uur klassikaal)

 • 8 uur zelfstudie via e-learning, 4 uur klassikaal
 • €162,50
 • EHBO pasje + Rode Kruis EHBO certificaat (EFAC, Europees erkend)
 • Nederlands en Engels
Bekijk details Boek nu
Bij STC-KNRM kunt u nu ook het EHBO Rode Kruis certificaat behalen. De training bestaat uit 8 uur e-learning en 4 uur klassikaal les. Van bewusteloosheid tot verslikking en van brandwonden tot vergiftiging. Zorg dat jij weet wat je moet en oefen alle vaardigeden tijdens onze EHBO cursus. Reanimatie en gebruik van de AED zijn tevens onderdeel van deze cursus.   Inhoud Duur: 8 uur online voorbereiding en 4 uur klassikaal Bespaar tijd doordat je online al met de theorie oefent. Kennistesten en heldere video’s maken deze online theorie allesbehalve saai. Oefen klassikaal samen met je collega’s Leerdoelen en onderwerpen Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED) Bewusteloosheid, verslikking Brandwond, huidwond, bloeding, neusbloeding Hoofdletsel, nek- en wervelletsel Vergiftiging Pijn op de borstkas, beroerte Letsel aan botten, spieren en gewrichten Voorwaarden E-learning module: 1 jaar onbeperkt toegang tot de online leeromgeving. Bij goed gevolg: Bewijs van deelname (tevens toegangsbewijs tot klassikale cursus) Bij goed gevolg van de klassikale bijeenkomst: Een Europees erkend Rode Kruis certificaat (twee jaar geldig) Een cursusmap met alle onderwerpen van deze cursus Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: De deelnemers worden om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving, de training duurt van 08.30- 12.30 Taal: De training wordt in het Nederlands of Engels gegeven.

Socket Termination Course

 • 1 dag
 • €525,- excl. 21% BTW
 • DNV
Bekijk details Boek nu
Deze 1-daagse praktijktraining is bedoeld voor personen en/of bedrijven die zich bezig houden met onderhoud en het aanbrengen van eindverbindingen (sockets) aan staalkabels. In deze training leren de deelnemers hoe ze vakkundig en op veilige wijze met behulp van hars eindverbindingen aan staalkabels aan kunnen brengen. Deze training bestaat uit een theorie- en praktijk gedeelte en de volgende onderwerpen komen aan de orde: Verschillende soorten eindverbindingen en toepassingen Benodigde gereedschappen en middelen Te gebruiken methodes en procedures Te treffen voorbereidingen Hoe en welke metingen moeten worden verricht De juiste eindverbinding kiezen Hars mixen en gieten Zelf via de juiste methode en procedure een eindverbinding aanbrengen. Na een korte theorie-instructie wordt in deze 1-daagse training vooral aandacht aan de praktijk besteed. De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Het theoriegedeelte wordt met een schriftelijke toets afgesloten en het praktijkexamen wordt afgesloten met een zelf te maken ‘werkstuk’. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal rond 16.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen zijn geen specifieke certificaten vereist. Locatie: De training kan gevolgd worden bij STC-KNRM. Het praktijk gedeelte wordt gegeven bij Franklin Offshore. Deze locatie bevindt zich op loopafstand van ons trainingscentrum.

NOG Supplement (OLF)

 • 1,5 uur
 • €95,- Excl. 21% BTW
 • NOG Supplement (OLF)
Bekijk details Boek nu
Deze NOG Supplement (OLF) training is bedoeld voor medewerkers die al wel een BOSIET of FOET certificaat hebben behaald, maar die het NOG supplement voor de Noorse wateren nog niet hebben gevolgd.  Tijdens deze training worden het Noorse pak en het Noorse Sky Escape systeem behandeld. Het NOG supplement is standaard onderdeel van onze BOSIET en FOET trainingen. Inhoud: Noors pak Noors Sky Escape Systeem Planning: Heb je interesse in deze training? Wij hebben deze training niet standaard ingepland staan maar kunnen de training wel in overleg inplannen. Neem hiervoor contact met ons op. Lestijden: De lestijden worden in overleg bepaald. Taal: De training kan in het Engels, Nederlands of Portugees gegeven worden. Is de deelnemer één van deze talen niet machtig? Dan kunnen wij een tolk voor je inhuren.

AED

 • 0,5 dag
 • € 140,- excl. 21% BTW
 • STC-KNRM
Bekijk details Boek nu
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. In een halve dag worden uw werknemers in een professionele omgeving klaargestoomd om een AED in de praktijk te kunnen gebruiken. De training wordt in groepen gegeven en kan op aanvraag op maat aangeboden worden.   Tijdens de cursus leert u hoe u de AED gebruikt en wat te doen bij hartfalen of een hartstilstand. Tijdens the training krijgen de deelnemers informatie en training over de volgende onderwerpen: Waarom reanimeren met een AED; Techniek van de AED; Toepassing van de AED. Planning: Deze training is te boeken als  'on board training' en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in de avonduren. Certificaat Deze cursus wordt afgesloten met een toets die wordt afgenomen door STC-BV. Diegene die slagen voor de toets ontvangen een STC-BV certificaat. Dit certificaat is één jaar geldig. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

Limited Offshore Safety Training

 • 1 dag
 • €525,- excl. 21% BTW
 • NOGEPA 0.4
Bekijk details Boek nu
Voor diegenen die niet werken op een offshore platform maar slechts incidenteel een bezoek willen brengen aan een offshore platform is de Limited Offshore Safety Training uitermate geschikt. De inhoud van deze Limited Offshore Safety Introduction en Emergency Response Training is met name gericht op een stuk basiskennis over wat te doen bij calamiteiten aan boord van een offshore platform. Daarnaast voorziet deze cursus in de informatievoorziening met betrekking tot het veilig reizen met een helikopter. Deze eendaagse ‘Limited Offshore Safety Introduction en Emergency Response Training’ voorziet in diverse theoretische en praktische modules. Deze training is alleen van toepassing onder de volgende voorwaarden: De bezoeker zal niet deelnemen aan uitvoerende, operationele werkzaamheden aan boord van het platform De bezoeker dient altijd onder begeleiding op de installatie te zijn. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Limited Offshore Safety Training: General Safety Introduction (theorie) Het gebruik van beschermingsmiddelen Helicopter Safety (theorie) Helicopter Underwater Escape Training HUET (praktijk) Sea Survival (praktijk). Planning: Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving de dag eindigt rond 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de NOGEPA 0.4 Limited Offshore Safety Training zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Prijzen: (Optioneel) CA EBS training €75,- (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45.- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Offshore First Aid

 • 4 dagen
 • €834,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • NOGEPA 2.2a
Bekijk details Boek nu
Deze 4-daagse basiscursus ‘Nogepa Offshore First Aid 2.2 A’ is bestemd voor de aangewezen personen om bij ongevallen op een mijnbouwinstallatie of offshore platform Eerste Hulp te verlenen. De deelnemers leren in deze training om op adequate wijze eerste hulp te verlenen.   In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld: basisprincipes bij het geven van eerste hulp; het stelpen van bloedingen; wondbehandeling; eerste hulp bij shock, verlies bewustzijn, kneuzing en botbreuken; reanimatie, gebruik AED en toedienen van injecties (op indicatie van een arts); vervoeren van gewonde / zieke personen; communicatie en radio medisch advies; immobiliseren van patiënten bij mogelijk rug en/of nekletsel; medische administratie up to date houden. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving de dag eindigt rond 16.00 uur. Op de volgende dagen starten de deelnemers om 8.30 uur. Taal: De training wordt in het Engels en in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u geen specifieke certificaten nodig.

Offshore First Aid Refresher

 • 2 dagen
 • €634,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • NOGEPA 2.2b
Bekijk details Boek nu
Deze twee-daagse herhalingscursus Offshore First Aid Refresher is bestemd voor de aangewezen personen om bij ongevallen op een mijnbouwinstallatie of offshore platform Eerste Hulp te verlenen en moeten voldoen aan de twee-jaarlijkse herhalingsverplichting. De deelnemers leren in deze training om op adequate wijze Eerste Hulp te verlenen.   In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld: basisprincipes bij het geven van eerste hulp; het stelpen van bloedingen; wondbehandeling; eerste hulp bij shock, verlies bewustzijn, kneuzing en botbreuken; reanimatie, gebruik AED en toedienen van injecties (op indicatie van een arts); vervoeren van gewonde / zieke personen; communicatie en radio medisch advies; immobiliseren van patiënten bij mogelijk rug en/of nekletsel; medische administratie up to date houden. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM.   Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving de dag eindigt rond 16.00 uur. Op de volgende dag starten de deelnemers om 8.30 uur. Taal: De training wordt in het Engels en in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen is 1 van de 2 volgende certificaten vereist: Oranje kruis certificaat of Offshore First Aid (NOGEPA 2.2A)

Crew Basket

 • 1,5 uur
 • €150,- excl. 21% BTW
 • STC KNRM
Bekijk details Boek nu
De Crew Basket training is erop gericht om het bewustzijn met betrekking tot veiligheid op het gebied van transporteren van personeel tussen boten en platformen te vergroten en vertrouwd te raken met de voorzorgsmaatregelen. Deze training wordt aansluitend op de BOSIET/FOET of HUET gegeven. De keuze hiervoor vind je terug op het boekingsformulier. De volgende onderwerpen komen aan bod in de Crew Basket training: Points of Attention Awareness of crew basket procedures Conditions and requirements Inspection before each use Responsibilities Transfers Planning: Deze training wordt aansluitend op de BOSIET/FOET of HUET gegeven. Lestijden: Deze training wordt aansluitend op de BOSIET/FOET of HUET gegeven waardoor de lestijden kunnen afwijken. Taal: De training wordt in het Engels of in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Voor deze training zijn geen specifieke eisen gesteld.

NOGEPA 2.7A C – Coxswain Conventional Lifeboat and Capsules

 • 3 dagen
 • € 940,- excl. 21% BTW
 • NOGEPA 2.7a C
Bekijk details
De Coxswain Lifeboat Training is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als Coxswain van een lifeboat. De 2.7a C Conventional Lifeboat and Capsules is bestemd voor de reguliere (niet free-fall) lifeboat. Het doel is het trainen van de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installation. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat 2.7A C (Conventional Lifeboat): Zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is Verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat Reageren op calamiteiten en alarmeringen Voorbereiden voor lancering Passagiers aan boord brengen Lanceren van de lifeboat Navigeren, besturen Communicatie Zorgen voor de veiligheid van de passagiers. N.B. De inhoud van de cursus is gelijk voor zowel de Conventional Lifeboat als de Free Fall Lifeboat. Wie de combitraining volgt krijgt instructie over beide typen lifeboats. Planning: Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de tweede trainingsdag begint om 08.30 uur. Beide trainingsdagen eindigen +/- om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 2.7A-C zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) 2.7 A-F Free Fall Lifeboat 2.7 A-C en F Combinatietraining Conventional Lifeboat and Capsules en Free Fall Lifeboat. Diegenen die de basiscursus van één type hebben gevolgd (of wel Conventional Lifeboat and Capsules of wel de Free Fall Lifeboat) en nu de training voor het andere type moeten volgen kunnen kiezen voor de herhaling/Refresher variant. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Prijzen: Coxswain LifeBoat Conventional Lifeboat €995,- (optioneel) Coxswain Lifeboat Free-Fall Lifeboat €995,- (Optioneel) Coxswain Lifeboat Free- Fall and Conventional (Combi) €1350,- (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

NOGEPA 2.7B C – Coxswain Conventional Lifeboat and Capsules

 • 1 dag
 • €365,- excl. 21% BTW
 • NOGEPA 2.7B C
Bekijk details
De Coxswain Lifeboat 2.7 B-C (Conventional Lifeboat) Refresher is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als stuurman van een lifeboat, die moeten voldoen aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Ook diegenen die de basiscursus van de Free Fall Lifeboat hebben gevolgd en nu de training voor het andere type moeten volgen, kunnen kiezen voor deze herhaling/refresher variant. Het doel is het opfrissen van de kennis voor de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installation. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat 2.7 B-C (Conventional Lifeboat) Refresher: Zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is Verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat Reageren op calamiteiten en alarmeringen Voorbereiden voor lancering Passagiers aan boord brengen Lanceren van de lifeboat Navigeren, besturen Communicatie Zorgen voor de veiligheid van de passagiers Planning: Deze training organiseren wij momenteel alleen voor groepen op aanvraag. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag eindigt +/- om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 2.7B-C zijn de volgende trainingen te boeken (houdt er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren): 2.7 B-F Free Fall Lifeboat 2.7 B-C en F Combinatietraining Conventional Lifeboat and Capsules en Free Fall Lifeboat. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is. Toelatingseisen: Diegenen die de basiscursus van één type hebben gevolgd (of wel Conventional Lifeboat and Capsules of wel de Free Fall Lifeboat) en nu de training voor het andere type moeten volgen kunnen kiezen voor de herhaling/Refresher variant. Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Prijzen: Coxswain LifeBoat Conventional Lifeboat - Refresher €325,- (optioneel) Coxswain Lifeboat Free-Fall Lifeboat - Refresher €325,- (Optioneel) Coxswain Lifeboat Free- Fall and Conventional (Combi) - Refresher €550,- (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

NOGEPA 2.7A C&F – Coxswain Conventional & Free-Fall Lifeboat

 • 3 dagen
 • €940,- excl. 21% BTW
 • NOGEPA 2.7A F
Bekijk details
Deze training is bedoeld voor personen die zijn aangewezen om als stuurman, van een conventionele en vrije val reddingsvaartuigen, te werken. Het doel van de training is om de deelnemers op te leiden in het gereedmaken, lanceren en leren omgaan met een reddingsvaartuig. De volgende onderwerpen worden in deze training behandeld: Praktische behandeling van het in operationele staat houden van het vaartuig. Reageren op alarm, gereedmaken en lanceren inclusief het uitvoeren van oefeningen. Communicatie per radio en andere middelen. Inschepen van en de zorg voor de veiligheid van de passagiers. Te water laten van een conventionele reddingsboot Lanceren van de vrije val reddingsboot. De reddingsboot naar een veilig gebied navigeren. Ontschepen van de passagiers op een veilige plaats. Planning: Deze training organiseren wij momenteel alleen voor groepen op aanvraag. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen +/- om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 2.7A-F zijn de volgende trainingen te boeken (houdt er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren): 2.7 A-C Conventional Lifeboat 2.7 A-C en F Combinatietraining Conventional Lifeboat and Capsules en Free Fall Lifeboat. Diegenen die de basiscursus van één type hebben gevolgd (of wel Conventional Lifeboat and Capsules of wel de Free Fall Lifeboat) en nu de training voor het andere type moeten volgen kunnen kiezen voor de herhaling/Refresher variant. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Prijzen: Coxswain LifeBoat Free Fall Lifeboat €995,- (optioneel) Coxswain Lifeboat Conventional Lifeboat €995,- (Optioneel) Coxswain Lifeboat Free- Fall and Conventional (Combi) €1350,- (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

NOGEPA 2.7B F – Coxswain Free-Fall lifeboat

 • 1 dag
 • € 365,- excl. 21% BTW
 • NOGEPA 2.7b F
Bekijk details
De Coxswain Lifeboat Free-Fall Lifeboat Refresher Training is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als stuurman van een lifeboat. De 2.7b F Free Fall Lifeboat is bestemd voor free-fall lifeboats, voor diegenen die moeten voldoen aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Ook diegenen die de basiscursus van de Conventional Lifeboat and Capsules hebben gevolgd en nu de training voor het andere type moeten volgen, kunnen kiezen voor deze herhaling/Refresher variant. Het doel is het opfrissen van de kennis voor de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installation. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat Free-Fall Lifeboat Refresher: zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat reageren op calamiteiten en alarmeringen voorbereiden voor lancering passagiers aan boord brengen lanceren van de lifeboat navigeren, besturen communicatie zorgen voor de veiligheid van de passagiers. In de training is ook één free-fall praktijkopdracht opgenomen Planning: Deze training organiseren wij momenteel alleen voor groepen op aanvraag. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag eindigt +/- om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 2.7 B-F zijn de volgende trainingen te boeken (houdt er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) 2.7 B-C Conventional Lifeboat 2.7 B-C en F Combinatietraining Conventional Lifeboat and Capsules en Free Fall Lifeboat. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is. Toelatingseisen: Diegenen die de basiscursus van één type hebben gevolgd (of wel Conventional Lifeboat and Capsules of wel de Free Fall Lifeboat) en nu de training voor het andere type moeten volgen kunnen kiezen voor de herhaling/Refresher variant. Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Prijzen: Coxswain Lifeboat Free Fall Lifeboat - Refresher €325,- (optioneel) Coxswain Lifeboat Conventional Lifeboat - Refresher €325,- (Optioneel) Coxswain Lifeboat Free- Fall and Conventional (Combi) - Refresher €550,- (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

NOGEPA 2.7A F – Coxswain Free-Fall lifeboat

 • 3 dagen
 • €940,- excl. 21% BTW
 • NOGEPA 2.7A CF
Bekijk details
De Coxswain Lifeboat Conventional Lifeboat and Free-fall Training is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als stuurman van een reddingsvaartuig. De 2.7 A-C en F Combinatietraining is bestemd voor zowel de conventionele als de free-fall lifeboats. Het doel is het trainen van de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installation. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat Conventional Lifeboat and Free-fall: Zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is Verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat Reageren op calamiteiten en alarmeringen Voorbereiden voor lancering Passagiers aan boord brengen Lanceren van de lifeboat Navigeren, besturen Communicatie Zorgen voor de veiligheid van de passagiers Planning: Deze training organiseren wij momenteel alleen voor groepen op aanvraag. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen +/- om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is. Prijzen: Coxswain Lifeboat Free- Fall and Conventional (Combi) €1350,- (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

NOGEPA 2.7B C&F – Coxswain Conventional & Free-Fall lifeboat

 • 1,5 dag
 • €450,- excl. 21% BTW
 • NOGEPA 2.7b CF
Bekijk details
De Coxswain Lifeboat Conventional lifeboat and Free-Fall Refresher Training is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als stuurman van een lifeboat.  De 2.7a CF Combinatietraining is bestemd voor zowel de conventionele als de Free-Fall lifeboats, voor diegenen die moeten voldoen aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Ook diegenen die de basiscursus van de Conventional Lifeboat and Capsules hebben gevolgd en nu de training voor het andere type moeten volgen, kunnen kiezen voor deze herhaling/refresher variant. Het doel is het opfrissen van de kennis voor de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installaties. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat Conventional lifeboat and Free-Fall Refresher: Zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is Verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat Reageren op calamiteiten en alarmeringen Voorbereiden voor lancering Passagiers aan boord brengen Lanceren van de lifeboat Navigeren, besturen Communicatie Zorgen voor de veiligheid van de passagiers Planning: Deze training organiseren wij momenteel alleen voor groepen op aanvraag. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving en zal de dag  +/- om 16.00 uur eindigen. De tweede trainingsdag begint om 08.30 uur en deze zal zal rond 12.00 eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is. Prijzen: (Optioneel) Coxswain Lifeboat Free- Fall and Conventional (Combi) €550,- (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Wind

Boat Transfer

 • 2-4 uur
 • 150,- excl. 21% BTW
 • STC-KNRM Boat Transfer
 • Engels
Bekijk details Boek nu
De Boat Transfer training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor windturbines en windparken op zee. Deze training verschaft kennis en vaardigheden over wat te doen wanneer u te water raakt. De Boat transfer training is onderdeel van de GWO Sea Survival, u ontvangt echter geen GWO certificaat. Wanneer u een GWO certificaat nodig heeft dient u de volledige GWO Sea Survival training te doen. Het Boat Transfer certificaat is geldig voor 24 maanden. De Boat transfer training heeft de volgende onderdelen: voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die worden gebruikt in de offshore windindustrie; het op een veilige manier aan en van boord overstappen; procedures in een man-over-boord situatie (SAR, GMDSS Recovery en EHBO); evacuatieprocedures van windturbines.

Basic Safety Training (GWO)

 • 6 dagen
 • € 1900,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO
Bekijk details Boek nu
Deze volledige training is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze 6 daagse Basic Safety Training (GWO) is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. Na het volgen van deze training bent u in het bezit van alle te behalen certificaten van de GWO.   Na het voltooien van de Basic Safety Training (GWO) heeft u de volgende certificaten in bezit: First Aid Manual Handling Fire awareness Working at Heights Sea Survival Planning: Heeft u interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen eindigen rond 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen of op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: In deze training wordt de module Working at Heights aangeboden in nauwe samenwerking met: Safe Site Valbeveiliging BV Staalindustrieweg 19-21, 2952 AT Alblasserdam Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Graag eigen veiligheidsschoenen meenemen. Winda registratie: Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Basic Safety Training (GWO) Combinatie prijs: €1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) Basic Safety Training (GWO) Refresher Combinatie prijs: €1305,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Fire Awareness (GWO)

 • 0,5 dag
 • €200,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST Fire Awareness
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze training Fire Awareness GWO is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De training Fire Awareness gaat in op basis kennis en vaardigheden over hoe te handelen bij brand. Wanneer brand uitbreekt is het belangrijk om snel te handelen. Deze training is speciaal gericht op de persoonlijke veiligheid bij een brand en het omgaan met brand in windturbines. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het ontstaan en het verspreiden van brand; risico’s op brand in windturbines; herkennen van de eerste tekenen van mogelijke aanwezigheid van brand in een windturbine; rampenplannen in een windturbine, inclusief rookdetectie en vluchtweg procedures; de werking van/gebruik van brandblusapparatuur. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook s 'avonds en in het weekend. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor je inplannen of op www.nogepa.nl kun je zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Fire Awareness (GWO) €273,- (inclusief WINDA registratiekosten) Fire Awareness Refresher(GWO) €273,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

First Aid (GWO)

 • 2 dagen
 • €500,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST First Aid
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training First Aid (GWO) is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De training biedt kennis en vaardigheden over het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in en bij windturbines. Bij ongevallen is kennis van EHBO procedures essentieel. Daarnaast gaat deze training in op het gebruik van beschikbare EHBO uitrusting. Verder worden de werking van normale functies van het menselijk lichaam en de symptomen van ziekte of letsel behandeld. In deze module ‘First Aid’ voor de windindustrie ligt de focus op het verlenen van eerste hulp in windturbines. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met beperkte ruimte en de in- en uitgangsmogelijkheden van een windturbine. Praktijkoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het op een veilige manier, uitvoeren van eerste hulp (EHBO) in overeenstemming met de wettelijke voorschriften; basiskennis over normale lichaamsfuncties en de symptomen van zware en lichte verwondingen en ziekten (anatomie); prioriteiten stellen in het omgaan met een noodsituatie in een windturbine; werken met/toepassen van; levensreddende EHBO; Automatische Externe Defibrillator (AED); apparatuur in een EHBO-scenario; Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de tweede trainingsdag begint om 08.30 uur. Beide trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor je inplannen of op www.nogepa.nl kun je zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: First Aid (GWO) €648,- (inclusief WINDA registratiekosten) First Aid Refresher(GWO) €353,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Manual Handling (GWO)

 • 0,5 dag
 • €150,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST Manual Handling
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training Manual Handling GWO is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. In deze training worden technieken aangeleerd voor manueel handelen met het doel om risico’s te beperken. De verkregen kennis en kunde draagt bij aan een veiligere werkomgeving in de windindustrie. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het belang van veilig en verantwoord werken in overeenstemming met de wettelijke eisen; werkzaamheden die het risico op spier- of skeletletsel verhogen; manieren om veilig en in een gezonde houding te werken en correct gebruik te maken van apparatuur; symptomen die te maken hebben met slechte tiltechnieke; het rapporteren van eventuele ongevallen en opgelopen letsel; het denken in oplossingen met alle beperkingen die het handelen in een windturbine met zich meebrengen; risico beperkende technieken op het gebied van manueel handelen. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in de avonduren. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen of op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Manual Handling (GWO) €170,- (inclusief WINDA registratiekosten) Manual Handling Refresher(GWO) €170,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Sea Survival (GWO)

 • 1 dag
 • €460,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST Sea Survival
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training Sea Survival GWO (windindustrie) is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor windturbines en windparken op zee. Deze training verschaft kennis en vaardigheden over wat te doen wanneer u te water raakt.   Deze training biedt theoretische en praktijkkennis over calamiteiten aan boord van een schip en/of offshore wind installatie, EHBO, evacuatieprocedures en overlevingstechnieken. Met deze cursus, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie. Deze training is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van STC-KNRM in het verstrekken van Sea Survival trainingen voor offshore en maritiem personeel. Voor de praktijk onderdelen wordt bijvoorbeeld een KNRM reddingboot met jet aandrijving ingezet. Maar ook het geavanceerde zwembad op locatie van STC-KNRM, waar ieder weertype kan worden gesimuleerd. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en symptomen van onderkoeling en verdrinking; voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die worden gebruikt in de offshore windindustrie; aantrekken ofwel gebruiken van de verschillende LSA, PPE en PFPE materialen; het op een veilige manier aan en van boord overstappen; noodprocedures, veiligheidsmiddelen en maatregelen op en aan installaties, schepen en windturbines; procedures in een man-over-boord situatie (SAR, GMDSS Recovery en EHBO); evacuatieprocedures van windturbines; basiskennis over het overleven op zee, individueel en in een groep. Planning: Heeft u interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De eerste trainingsdag zal eindigen rond 16.00 uur. De tweede trainingsdag begint om 08.30 uur en zal rond 12.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen of op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Graag eigen veiligheidsschoenen meenemen. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Sea Survival (GWO) €560,- (inclusief WINDA registratiekosten) Sea Survival (GWO) Refresher €309,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Working at Heights (GWO)

 • 2 dagen
 • € 648,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST Working at Heights
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze tweedaagse training Working at Heights GWO is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De focus ligt op kennis van de risico’s van het werken op hoogte en het voorkomen van ongevallen.   De training Working at Heights verschaft de deelnemers kennis over de risico’s, de wetgeving, (inspectie van) materiaal enz. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het veilig op hoogte werken. Met deze cursus, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en risico’s van het werken op hoogte in een windturbine; de huidige nationale wetgeving inzake het werken op hoogte; welke beschermingsmiddelen zijn er en wat is de Europese/wereldwijde normering voor bijv. harnas, helm, lanyards enz.; inspectie, onderhoud en juiste wijze van opbergen van PPE materialen; veilig gebruik van ankerpunten en ladders; gebruik van evacuatie middelen. Planning: Deze training wordt regelmatig aangeboden. U kunt de website in de gaten houden voor de actuele planning. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.15 uur verwacht voor de inschrijving, de tweede trainingsdag begint om 08.30 uur. Beide trainingsdagen zullen rond 16.30 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen of op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Graag eigen veiligheidsschoenen meenemen. Winda registratie: Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Working at Heights (GWO) €648,- (inclusief WINDA registratiekosten) Working at Heights (GWO) Refresher €355,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1900,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Basic Safety Training (GWO) Refresher

 • 4 dagen
 • €1275,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO
Bekijk details Boek nu
Deze volledige herhalings training is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO) Deze vierdaagse Basic Safety Training (GWO) Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat Basic Safety Training en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De training is gericht op personeel dat betrokken is bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. Na het volgen van deze training bent u in het bezit van alle te behalen certificaten van de GWO.   Na het voltooien van de Basic Safety Training (GWO) Refresher heeft u de volgende certificaten in bezit: First Aid Refresher Manual Handling Refresher Fire awareness Refresher Working at Heights Refresher Sea Survival Refresher Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. De trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: In deze training wordt de module Working at Heights Refresher aangeboden in nauwe samenwerking met: Safe Site Valbeveiliging BV Staalindustrieweg 19-21, 2952 AT Alblasserdam Een goede lichamelijk conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Graag eigen veiligheidsschoenen mee nemen. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Basic Safety Training (GWO) Refresher Combinatie prijs: € 1305,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Fire Awareness (GWO) Refresher

 • 0.5 dag
 • €200,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST Fire Awareness
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training Fire Awareness (GWO) Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat Fire Awareness en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De training Fire Awareness Refresher gaat in op basis kennis en vaardigheden over hoe te handelen bij brand.   Wanneer brand uitbreekt is het belangrijk om snel te handelen. Deze training, een opfriscursus van de training Fire Awareness, is speciaal gericht op de persoonlijke veiligheid bij een brand en het omgaan met brand in windturbines. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het ontstaan en het verspreiden van brand; risico’s op brand in windturbines; herkennen van de eerste tekenen van mogelijke aanwezigheid van brand in een windturbine; rampenplannen in een windturbine, inclusief rookdetectie en vluchtweg procedures; de werking van/gebruik van brandblusapparatuur. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in de avonduren. Taal: De training wordt in het Engels en in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de je inplannen. Op www.nogepa.nl kan je zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijk conditie is een vereiste. Winda registratie: Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Fire Awareness(GWO) Refresher €273,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

First Aid (GWO) Refresher

 • 1 dag
 • €285,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST First Aid
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat First Aid en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De training biedt kennis en vaardigheden over het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in en bij windturbines.   De training First Aid GWO Refresher (EHBO) is een opfriscursus van de training First Aid. De kennis over het omgaan van EHBO procedures bij ongevallen wordt opgefrist. Daarnaast gaat deze training in op het gebruik van beschikbare EHBO uitrusting. Verder worden de werking van normale functies van het menselijk lichaam en de symptomen van ziekte of letsel behandeld. In deze module ‘First Aid’ voor de windindustrie ligt de focus op het verlenen van eerste hulp in windturbines. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met beperkte ruimte en de in- en uitgangsmogelijkheden van een windturbine. Praktijkoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het, op een veilige manier, uitvoeren van eerste hulp (EHBO) in overeenstemming met de wettelijke voorschriften; basiskennis over normale lichaamsfuncties en de symptomen van zware en lichte verwondingen en ziekten (anatomie); prioriteiten stellen in het omgaan met een noodsituatie in een windturbine; werken met/toepassen van: levensreddende EHBO; automatische Externe Defibrillator (AED); apparatuur in een EHBO-scenario. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op deze trainingsdag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving de dag zal rond 16.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels en Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de je inplannen. Op www.nogepa.nl kan je zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijk conditie is een vereiste. Winda registratie: Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: First Aid (GWO) Refresher €353,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Manual Handling (GWO) Refresher

 • 0,5 dag
 • € 150,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST Manual Handling
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat Manual Handling en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting.   De training Manual Handling GWO Refresher is een opfriscursus van de training Manual Handling. De kennis over veilig manueel handelen (o.a. tiltechnieken) wordt opgefrist. In deze training worden technieken aangeleerd met het doel om risico’s te beperken. De verkregen kennis en kunde draagt bij aan een veiligere werkomgeving in de windindustrie. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het belang van veilig en verantwoord werken in overeenstemming met de wettelijke eisen; werkzaamheden die het risico op spier- of skeletletsel verhogen; manieren om veilig en in een gezonde houding te werken en correct gebruik te maken van apparatuur; symptomen die te maken hebben met slechte tiltechnieken; het rapporteren van eventuele ongevallen en opgelopen letsel; het denken in oplossingen met alle beperkingen die het handelen in een windturbine met zich meebrengen; risico beperkende technieken op het gebied van manueel handelen. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Taal: De training wordt in het Engels en in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijk conditie is een vereiste. Winda registratie: Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Manual Handling Refresher(GWO) €170,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Sea Survival (GWO) Refresher

 • 1 dag
 • € 309,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST Sea Survival
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training Sea Survival (GWO) Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, werkzaam op windturbines en windparken op zee, dat reeds in het bezit is van het certificaat Sea Survival en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Deze training verschaft kennis en vaardigheden over wat te doen wanneer u te water raakt.   Deze training biedt theoretische en praktijkkennis over calamiteiten aan boord van een schip en/of offshore wind installatie, EHBO, evacuatieprocedures en overlevingstechnieken. Met deze cursus, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie. Deze training is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van STC-KNRM in het verstrekken van Sea Survival trainingen voor offshore en maritiem personeel. Voor de praktijk onderdelen wordt bijvoorbeeld een KNRM reddingboot met jet aandrijving ingezet. Maar ook het geavanceerde zwembad op locatie van STC-KNRM, waar ieder weertype kan worden gesimuleerd. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en symptomen van onderkoeling en verdrinking; voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die worden gebruikt in de offshore windindustrie; aantrekken ofwel gebruiken van de verschillende LSA, PPE en PFPE materialen; het op een veilige manier aan en van boord overstappen; noodprocedures, veiligheidsmiddelen en maatregelen op en aan installaties, schepen en windturbines; procedures in een man-over-boord situatie (SAR, GMDSS Recovery en EHBO); evacuatieprocedures van windturbines; basiskennis over het overleven op zee, individueel en in een groep. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op deze dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving en de dag zal rond 16.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Engels en in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heb je een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de je inplannen. Op www.nogepa.nl kan je zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijk conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt Graag eigen veiligheidsschoenen mee nemen. Winda registratie: Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Sea Survival (GWO) Refresher €309,- (inclusief WINDA registratiekosten) Sea Survival (GWO) €160,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Working at Heights (GWO) Refresher

 • 1 dag
 • € 355,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
 • GWO BST Working at Heights
Bekijk details Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO) Deze eendaagse herhalingstraining Working at Heights Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat Working at Heights en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De focus ligt op het opfrissen van de opgedane kennis over de risico’s van het werken op hoogte, wetgeving, (inspectie van) materiaal en het voorkomen van ongevallen.     De training Working at Heights Refresher verschaft de deelnemers kennis over de risico’s, de wetgeving, (inspectie van) materiaal enz. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het veilig op hoogte werken. Met deze cursus, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en risico’s van het werken op hoogte in een windturbine; de huidige nationale wetgeving inzake het werken op hoogte; welke beschermingsmiddelen zijn er en wat is de Europese/wereldwijde normering voor bijv. harnas, helm, lanyards enz.; inspectie, onderhoud en juiste wijze van opbergen van PPE materialen; veilig gebruik van ankerpunten en ladders; gebruik van evacuatie middelen. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.15 uur verwacht voor de inschrijving, op deze trainingsdag zijn de deelnemers rond 16.30 uur klaar. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Bijzonderheden: Een goede lichamelijk conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Graag eigen veiligheidsschoenen mee nemen. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org. Prijzen: Working at Heights (GWO) Refresher €355,- (inclusief WINDA registratiekosten) Working at Heights (GWO) €648,- (inclusief WINDA registratiekosten) Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1900,- (inclusief WINDA registratiekosten) (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

AED

 • 0,5 dag
 • € 140,- excl. 21% BTW
 • STC-KNRM
Bekijk details Boek nu
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. In een halve dag worden uw werknemers in een professionele omgeving klaargestoomd om een AED in de praktijk te kunnen gebruiken. De training wordt in groepen gegeven en kan op aanvraag op maat aangeboden worden.   Tijdens de cursus leert u hoe u de AED gebruikt en wat te doen bij hartfalen of een hartstilstand. Tijdens the training krijgen de deelnemers informatie en training over de volgende onderwerpen: Waarom reanimeren met een AED; Techniek van de AED; Toepassing van de AED. Planning: Deze training is te boeken als  'on board training' en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in de avonduren. Certificaat Deze cursus wordt afgesloten met een toets die wordt afgenomen door STC-BV. Diegene die slagen voor de toets ontvangen een STC-BV certificaat. Dit certificaat is één jaar geldig. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

Industrie

H2S

 • 0,5 dag
 • € 164,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • NOGEPA 0.8
Bekijk details Boek nu
De H2S Training is een veiligheidstraining verplicht voor personeel (onshore en offshore) die in aanraking komen met H2S gevoelige installaties. In de meeste gevallen betreft dit medewerkers uit de olie- en gaswinning industrie, maar deze training is ook geschikt voor werknemers die werken met o.a. riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking en afvalverwerking waar mogelijk H2S ontstaat. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico's in werkomgevingen waar het dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen. Deze training is te boeken als aanvullende training bij de Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training (0.5A BOSIET) of de Further Offshore Emergency Training (0.5B FOET). De training is ook ‘los’ te boeken. Deze training is te boeken als 'on board training' en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training H2S: Regelgeving en de Arbo wet Gevaren en eigenschappen Werken met H2S op een locatie Persoonlijke beschermingsmiddelen Vluchtprocedures Eerste hulp voor H2S slachtoffers Planning: Deze training is te boeken als  'on board training" en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: De training wordt aansluitend aan de BOSIET/FOET of HUET gegeven waardoor de lestijden kunnen afwijken. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Wanneer de training alleen voor Nederlandstalige deelnemers is geboekt kan de les in het Nederlands worden gegeven. Aanvullende opties: Voorafgaand aan de les zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de lesdag hierdoor langer duurt) BOSIET FOET HUET Aansluitend aan de les zijn de volgende onderdelen te boeken: Medische keuring Personal Safety Logbook Als zowel de CA EBS als de H2S worden geboekt aansluitend aan de HUET of FOET zal één van de twee aanvullende cursussen naar een andere aansluitende dag verschoven worden. Toelatingseisen: Deze training heeft geen specifieke toelatingseisen. Prijzen: H2S training €164,- (incl. registratiekosten) (Optioneel) CA-EBS training €90,- (incl. registratiekosten) (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45.- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

IMIST e-learning en examen

 • +/- 2,5 uur, afhankelijk van de beheersing van de gekozen taal
 • €199,00
 • IMIST
 • Engels
Bekijk details Boek nu
IMIST staat voor International Minimum Industry Safety Training en is een OPITO-standaard die de wereldwijde olie- en gasindustrie ondersteunt om de veiligheidsdoelstellingen te realiseren. Het IMIST e-learning programma is ontwikkeld om een nieuwe wereldwijde standaard voor training op het gebied van gezondheid en veiligheid te verschaffen. Dit is een uitgebreide en consistente opleiding om de veiligheid en de naleving van regelgeving van de werknemers vergroten. De IMIST-standaard zorgt ervoor dat de werknemer de nodige veiligheidsbewustzijn en training heeft om het risico te verminderen en uiteindelijk het aantal ongevallen te verminderen. Het IMIST certificaat is 4 jaar geldig. De e-learning en het examen is in de volgende 12 talen beschikbaar: Amerikaans en Brits Engels, Arabisch, Hindi, Bahasa Maleisisch, Frans, Vietnamees, Thais, Indonesisch, Russisch, Kazachstaans en Deens. IMIST begint met een introductie waarin de veiligheidskennis van medewerkers uit de olie - en gasindustrie wordt beoordeeld aan de hand van verschillende vragen. De gegeven antwoorden worden geëvalueerd, waarna een unieke cursus voor de deelnemer wordt samengesteld. Op basis van de foutief beantwoorde vragen wordt een e-learning samengesteld. Elke deelnemer doorloopt een speciaal op zijn of haar kennis gerichte e-learning. De informatie uit de e-learning wordt getoetst aan de hand van verschillende vragen. De thema's waarover vragen foutief zijn beantwoord worden opnieuw behandeld, net zo lang tot de deelnemer alle vragen correct beantwoord.   Wilt u deze e-learning voor een groep medewerkers op locatie laten organiseren? Neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

NOGEPA 1.9 Banksman

 • 3 dagen
 • 995,00
 • NOGEPA 1.9A Banksman
Bekijk details Boek nu
Deze 3-daagse praktijkgerichte Banksman Offshore Nogepa 1.9 (A) training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. Dit certificaat geeft binnen de (petro)chemische industrie in NL een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod. (Deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( mong others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Trainingsvorm Deze Banksman Training bestaat uit 3 aangesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.30 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Taal De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlandstalige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd, maar het lesmateriaal en het examen zijn Engelstalig. Locatie De training kan gevolgd worden bij STC-KNRM in Rotterdam, waar alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Op verzoek kunnen we deze training ook organiseren op andere locaties in de wereld, mits daar de juiste voorzieningen beschikbaar zijn. Toelatingseisen Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Indien deelnemers Offshore dienen te werken dan is een geldige Offshore Medische keuring verplicht. Prijs De prijs is € 995,- (inclusief registratie fee) Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs: Transport van en naar eventuele geselecteerde hotels à € 15,- per dag. 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

NOGEPA 1.9B Banksman (refresher)

 • 1 dag
 • 495,00
 • NOGEPA 1.9B Banksman
Bekijk details Boek nu
Om de geldigheid van het NOGEPA Banksman 1.9 certificaat te verlengen is het verplicht deze 1-daagse training Banksman Offshore Refresher (Nogepa 1.9B) te volgen. Hierin worden de belangrijkste onderdelen van theorie en praktijk van de Banksman 1.9 basistraining behandeld. De Banksman offshore training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. Dit certificaat geeft binnen de (petro) chemische industrie in NL een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod. (Deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( mong others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Trainingsvorm Deze Banksman training bestaat uit 1 dag instructie van 08.00 tot 16.30 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Taal De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlandstalige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd, maar het lesmateriaal en het examen zijn Engelstalig. Locatie De training kan gevolgd worden bij STC-KNRM in Rotterdam, waar alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Op verzoek kunnen we deze training ook organiseren op andere locaties in de wereld, mits daar de juiste voorzieningen beschikbaar zijn. Toelatingseisen Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Indien deelnemers Offshore dienen te werken dan is een geldige Offshore Medische keuring verplicht. Prijs De prijs is € 495,- (inclusief registratie fee) Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs: Transport van en naar eventuele geselecteerde hotels à € 15,- per dag. 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV)

 • 3 dagen
 • €1245,- excl. 21% BTW
 • DNV
Bekijk details Boek nu
Deze 3-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (Riggers & Banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Alle aspecten van Rigging, Slinging en Mooring worden behandeld in deze training. Het doel van deze Rigging & Slinging training is om de deelnemers kennis en vaardigheden mee te geven die de veiligheid en efficiency van hun werk verhogen.   Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: (deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( among others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Deze Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen Training bestaat uit 3 aangesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen +/- om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen training zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Vorkheftruck chauffeur Vorkheftruck chauffeur herhalingstraining Vastzetten en stuwen van lading Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen zijn geen specifieke certificaten vereist. Prijzen: Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen €1145,- Vorkheftruck chauffeur €395,- Vorkheftruck chauffeur herhalingstraining €99,- Vastzetten en stuwen van lading €420,-

VOL VCA e-learning only (Engelstalig)

 • 3 dagen
 • €99,00
 • Na een succesvol proefexamen krijg je in jouw profiel toegang tot het bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname is géén certificaat.
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
Wil je dat je collega's zich voor kunnen bereiden op het VOL VCA examen in het Engels op het moment dat het hen uitkomt? Dan is de e-learning only VOL VCA de juiste keus. VOL VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en hoofdaannemers. De e-learning voor VOL VCA bevat voor ongeveer 7 uur aan leerstof. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. Inhoud training De e-learning voor Basis VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

Basic VCA e-learning only (Engelstalig)

 • €99,00
 • Na een succesvol proefexamen krijg je in jouw profiel toegang tot het bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname is géén certificaat.
 • Engels
Bekijk details Boek nu
Wil je dat je collega's zich kunnen voorbereiden op het Basis VCA examen op het moment dat het hen uitkomt? Dan is de e-learning only de juiste keus. VCA Basis is bedoeld voor werknemers met uitvoerende taken. De e-learning voor Basis VCA bevat voor ongeveer 6 uur aan leerstof. Beheerst je collega de stof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. De e-learning voor Basis VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

VOL VCA e-learning only (NL)

 • +/- 7 uur
 • €99,00
 • Na een succesvol proefexamen krijg je in jouw profiel toegang tot het bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname is géén certificaat.
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
Wil je je voorbereiden op het VOL VCA examen op het moment dat het jouw uitkomt? Dan is de e-learning only wat voor jou. VOL VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en hoofdaannemers. De e-learning voor VOL VCA bevat voor ongeveer 7 uur aan leerstof. Beheers je de stof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. De e-learning voor Basis VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

Basis VCA e-learning only (NL)

 • +/- 6 uur
 • €99,00
 • Na een succesvol proefexamen krijg je in jouw profiel toegang tot het bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname is géén certificaat.
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
Wil je je voorbereiden op het Basis VCA examen op het moment dat het jouw uitkomt? Dan is de e-learning only wat voor jou. VCA Basis is bedoeld voor werknemers met uitvoerende taken. De e-learning voor Basis VCA bevat voor ongeveer 6 uur aan leerstof. Beheers je de stof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. De e-learning voor Basis VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

EHBO Rode Kruis (8 uur e-learning en 4 uur klassikaal)

 • 8 uur zelfstudie via e-learning, 4 uur klassikaal
 • €162,50
 • EHBO pasje + Rode Kruis EHBO certificaat (EFAC, Europees erkend)
 • Nederlands en Engels
Bekijk details Boek nu
Bij STC-KNRM kunt u nu ook het EHBO Rode Kruis certificaat behalen. De training bestaat uit 8 uur e-learning en 4 uur klassikaal les. Van bewusteloosheid tot verslikking en van brandwonden tot vergiftiging. Zorg dat jij weet wat je moet en oefen alle vaardigeden tijdens onze EHBO cursus. Reanimatie en gebruik van de AED zijn tevens onderdeel van deze cursus.   Inhoud Duur: 8 uur online voorbereiding en 4 uur klassikaal Bespaar tijd doordat je online al met de theorie oefent. Kennistesten en heldere video’s maken deze online theorie allesbehalve saai. Oefen klassikaal samen met je collega’s Leerdoelen en onderwerpen Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED) Bewusteloosheid, verslikking Brandwond, huidwond, bloeding, neusbloeding Hoofdletsel, nek- en wervelletsel Vergiftiging Pijn op de borstkas, beroerte Letsel aan botten, spieren en gewrichten Voorwaarden E-learning module: 1 jaar onbeperkt toegang tot de online leeromgeving. Bij goed gevolg: Bewijs van deelname (tevens toegangsbewijs tot klassikale cursus) Bij goed gevolg van de klassikale bijeenkomst: Een Europees erkend Rode Kruis certificaat (twee jaar geldig) Een cursusmap met alle onderwerpen van deze cursus Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: De deelnemers worden om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving, de training duurt van 08.30- 12.30 Taal: De training wordt in het Nederlands of Engels gegeven.

VCA Basis

 • 1 dag
 • €210,- excl. 21 % BTW
 • SSVV VCA/VCU ECABO erkend
Bekijk details Boek nu
De één-daagse basiscursus VCA Basis (B-VCA) is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die voor hun werkzaamheden over het B-VCA diploma moeten beschikken en voor de eerste keer het examen gaan doen. Met behulp van het in duidelijk Nederlands geschreven cursusboek worden de cursisten door een ervaren instructeur voorbereid op het B-VCA examen, waar de cursus mee wordt afgesloten. Deze training wordt verzorgd door STC B.V. Tijdens de B-VCA cursus komen verschillende onderwerpen aan bod. Deelnemers leren tijdens deze cursus wat ze moeten weten over o.a.: Wet- en regelgeving; Risico’s van ongevallen; Gevaarlijke stoffen; Brand gevaar; Explosie gevaar; Werken in afgesloten ruimten; Veilig werken algemeen; Veilig werken met elektriciteit; Veilig werken met gereedschap; Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks; Veilig werken op hoogte; Tillen, struikelen, uitglijden en vallen; Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de trainingsdag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training eindigt om 15.30 uur waarna aansluitend het examen VCA basis plaatsvindt. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. De training kan voor groepen ook geboekt worden in het Engels, Duits, Frans, Portugees, Pools en Slowaaks. In dit geval kun je contact opnemen met STC-KNRM via info@stc-knrm.nl. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen wel ‘begrijpend’ te kunnen lezen. Aanvullende mogelijkheden: Voor groepen verzorgen wij ook cursussen inclusief examen op locatie. Prijzen: VCA Basis € 210,- VCA VOL € 210,- VCA Basis examen los € 59,- VCA Vol examen los € 75,- De genoemde prijzen voor de cursus VCA Basis en VCA VOL in de Nederlandse taal zijn inclusief lesboek en schriftelijk examen. Bijzonderheden Voor deelnemers met een lees- of taal probleem bestaat de mogelijkheid van een voorleesexamen. Voor groepen en ‘in-company’ cursussen kunnen de cursusvorm en tijden in overleg worden aangepast.

VCA Basis Examen

 • 60 minuten
 • € 59,- p.p. bij Pontifex
 • SSVV Basis VCA
Bekijk details Boek nu
Het VCA Examen (Basisveiligheid VCA) is onderdeel van iedere B-VCA cursus van STC-KNRM, maar kandidaten kunnen ook kiezen voor zelfstandige voorbereiding en alleen het examen doen. Het B-VCA examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen. Om voor dit examen te slagen moeten minimaal 28 vragen goed beantwoord worden. Het is een beeldschermexamen, duurt maximaal 60 minuten en wordt afgenomen door Pontifex Certificatie. Voor kandidaten met taal en/of leesproblemen bestaat de mogelijkheid van een voorleesexamen. Let op, dit is niet hetzelfde als een mondeling examen. Het betreft een beeldschermexamen waarbij de vragen en antwoordmogelijkheden voorgelezen worden. De kandidaat moet zelf op de PC het juiste antwoord selecteren. Taal: Het examen B-VCA kan behalve in het Nederlands ook in alle andere talen van landen die lid zijn van de Europese Unie worden afgenomen. Wilt u Basisveiligheid VCA examen boeken in een andere taal? Selecteer dan ‘Basisveiligheid VCA andere talen’ en noteer in de aanvraagmodule de taal van keuze. Locatie: Het examen Basisveiligheid VCA examen vindt plaats op 28 locaties verspreid door heel Nederland: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Coevorden, Den Bosch, Dordrecht, Drachten, Eindhoven, Enschede, Geleen, Goes,Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Middelharnis, Midwoud, Moerdijk, Nieuwegein, Nijmegen, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Sliedrecht, Velsen-Noord, Vierlingsbeek, Vierpolders,Waddinxveen en Zwolle. Voor groepen organiseren wij graag een B-VCA of ander VCA examen op de locatie en tijd van uw voorkeur. Hiervoor maken wij graag een offerte voor u. Vanuit Ecabo worden wel eisen aan de examenlocatie gesteld. Prijs De examenprijs is de prijs voor het beeldschermexamen B-VCA in het Nederlands per persoon op locatie van Pontifex. Aanmeldtermijn De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren worden aangevraagd bij VCA Infra. Wij kunnen aanmeldingen die een dag van te voren worden gemaakt niet aannemen.

VCA Basis Examen andere taal

 • 60 minuten
 • €115,- excl. 21% BTW
 • SSVV Basisveiligheid VCA
Bekijk details Boek nu
STC-KNRM verzorgt VCA cursussen en examens in alle talen waarin VCA examens afgenomen kunnen worden. Het examen Basisveiligheid VCA (B-VCA) kan in de volgende talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Portugees, Turks, Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Italiaans, Spaans en Litouws. Daarnaast is er een mogelijkheid om een Basis VCA Examen in een andere taal te laten vertalen. De aanvraag voor een examen in deze taal moet minstens drie weken voor aanvang van het examen plaatsvinden. Houdt er rekening mee dat het laten vertalen van een examen extra kosten met zich meebrengt. Het examen kan vertaald worden in de volgende talen: Bulgaars, Deens, Ests, Fins, Grieks, Lets, Noors, Maltees, Sloveens, Tsjechisch en Zweeds   Het B-VCA examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Om voor  dit examen te slagen moeten minimaal 28 vragen goed beantwoord worden. Het is een schriftelijk examen, duurt maximaal 60 minuten en wordt afgenomen door het Pontifex Certificatie. Locatie: Het examen B-VCA wordt op de volgende 28 locaties verspreid over Nederland afgenomen: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Coevorden, Den Bosch, Dordrecht, Drachten, Eindhoven, Enschede, Geleen, Goes, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Middelharnis, Midwoud, Moerdijk, Nieuwegein, Nijmegen, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Sliedrecht, Velsen-Noord, Vierlingsbeek, Vierpolders, Waddinxveen en Zwolle. Voor groepen organiseren wij graag een VCA examen op de locatie en tijd van uw voorkeur. Hiervoor maken wij graag een offerte voor u. Prijs De examenprijs is de prijs voor het schriftelijke B-VCA examen per persoon in de talen Engels, Duits, Frans, Portugees, Pools, Turks, Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Italiaans, Spaans en Litouws op een locatie van Pontifex Certificatie. Voor examens B-VCA in andere dan bovengenoemde Europese Unie talen komt er een toeslag voor vertaalkosten bij. Hiervoor maken wij graag een offerte. Aanmeldtermijn De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren worden aangevraagd bij VCA Infra. Wij kunnen aanmeldingen die een dag van te voren worden gemaakt niet aannemen. Bijzonderheden: Indien het examen later dan 10 werkdagen van te voren aangevraagd is, kunnen er Ecabo-toeslagen in rekening worden gebracht. Indien u voor een zelfstandige voorbereiding op het examen kiest, kunt u een boek bestellen bij Pontifex.  

VCA VOL

 • 1 dag
 • €220,- excl. 21% BTW
 • SSVV VCA/VOL
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
De één-daagse cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA VOL) is in de eerste plaats bedoeld voor leidinggevenden zoals voormannen en ploegleiders die voor hun werkzaamheden over het VOL-VCA diploma moeten beschikken en/of van wie het VOL VCA of VVA 2 diploma gaat verlopen. In deze cursus worden deelnemers snel en vakkundig voorbereid op het VOL VCA examen, waar de dag mee afgesloten wordt. Een ervaren instructeur behandelt de belangrijkste VOL VCA onderwerpen en ontwikkelingen, bespreekt de ‘valkuilen’ van het examen en neemt een proefexamen met u door. De deelnemers wordt aangeraden het lesboek van te voren zelfstandig door te nemen. Wij zullen de lesboeken vooraf naar u toe sturen. Deelnemers die zakken voor het examen kunnen herexamen inplannen op 28 locaties door heel Nederland. De training VCA Vol behandelt de volgende onderwerpen: Wet- en regelgeving Risico’s van ongevallen Gevaarlijke stoffen Brand gevaar Explosie gevaar Werken in afgesloten ruimten Veilig werken algemeen Veilig werken met elektriciteit Veilig werken met gereedschap Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks Veilig werken op hoogte Taak-risico analyse Persoonlijke Beschermingsmiddelen Planning: De training VCA VOL staat wekelijks gepland. Je kunt de website in de gaten houden voor de actuele planning. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal rond 16.00 uur eindigen. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. De training kan voor groepen ook geboekt worden in het Engels of  Portugees. Wilt u een cursus volgen in het Engels, Portugees of  een taal van een ander land uit de Europese Unie, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen minimaal op MBO niveau te kunnen werken en leren. Aanvullende mogelijkheden: Voor groepen verzorgen wij ook cursussen inclusief examen op locatie. Belangrijk: Het VOL VCA diploma vervangt het voormalige VVA 2 diploma. Let op; Indien u een VVA 1 en een VVA 2 diploma heeft waarvan het VVA 1 diploma verlopen is, dan is ook het VVA 2 diploma niet meer geldig. U dient dan het VOL VCA examen af te leggen. Prijzen: VCA VOL € 210,- VCA Basis € 210,- VCA Vol los examen € 75,- VCA Basis los examen € 59,- De genoemde prijzen voor de cursus VCA Basis en VCA VOL in de Nederlandse taal zijn inclusief lesboek en schriftelijk examen.

VCA VOL Examen

 • 105 minuten
 • € 75,- excl. 21% BTW
 • SSVV VCA/VOL
Bekijk details Boek nu
Het VCA VOL Examen is onderdeel van iedere VOL-VCA cursus van STC-KNRM, maar kandidaten kunnen ook kiezen voor zelfstandige voorbereiding en alleen het examen doen.     Het VOL VCA examen bestaat uit 70 multiple choice vragen. Om voor dit examen te slagen moeten minimaal 49 vragen goed beantwoord worden. Het examen duurt maximaal 105 minuten en wordt afgenomen door Pontifex. Lesmateriaal Indien je voor een zelfstandige voorbereiding op het examen kiest, verwijzen wij je graag naar de website van Pontifex voor het bestellen van een lesboek. De VOL-VCA cursusboeken zijn in het Nederlands, Engels en Duits beschikbaar. Taal Het VCA VOL examen kan behalve in het Nederlands ook in het Engels, Duits en Frans worden afgenomen. Wil je het VCA VOL examen boeken in een andere taal? Selecteer dan ‘VCA VOL andere talen’ en noteer in het open veld in de aanvraagmodule de taal van keuze. Diploma VOL VCA Deelnemers die slagen voor het VOL VCA examen ontvangen het SSVV diploma. Dit diploma is 10 jaar geldig. Het VOL VCA diploma vervangt het voormalige VVA 2 diploma.Let op; Indien u een VVA 1 en een VVA 2 diploma heeft waarvan het VVA 1 diploma verlopen is, dan is ook het VVA 2 diploma niet meer geldig. U dient dan het VOL VCA examen af te leggen. Locatie: Het examen VOL VCA vindt plaats op 28 locaties verspreid door heel Nederland: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Coevorden, Den Bosch, Dordrecht, Drachten, Eindhoven, Enschede, Geleen, Goes, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Middelharnis, Midwoud, Moerdijk, Nieuwegein, Nijmegen, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Sliedrecht, Velsen-Noord, Vierlingsbeek, Vierpolders, Waddinxveen en Zwolle. Voor groepen organiseren wij graag een B-VCA of ander VCA examen op de locatie en tijd van uw voorkeur. Hiervoor maken wij graag een offerte voor u. Vanuit Ecabo worden wel eisen aan de examenlocatie gesteld. Prijs De prijs op deze pagina is voor het VOL-VCA beeldscherm examen in de Nederlandse taal per persoon op locatie van Pontifex. Aanmeldtermijn De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren worden aangevraagd bij VCA Infra. Wij kunnen aanmeldingen die een dag van te voren worden gemaakt niet aannemen.

VCA VOL andere taal

 • 1 dag
 • € 275,- excl. 21% BTW
 • SSVV VCA/VOL
 • Engels. Duits, Frans
Bekijk details Boek nu
De één-daagse Engelstalige basiscursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VCA VOL Engels) is in de eerste plaats bedoeld voor leidinggevenden zoals voormannen en ploegleiders die voor hun werkzaamheden over het VCA VOL diploma moeten beschikken en voor de eerste keer opgaan voor het VCA VOL examen. Tijdens de opleiding VCA VOL leren de deelnemers hoe ze hun werkzaamheden veilig kunnen (laten) uitvoeren en hoe medewerkers gemotiveerd kunnen worden om veilig en verantwoord te werken. Met behulp van het VCA VOL cursusboek worden de cursisten door een ervaren instructeur voorbereid op het VCA VOL examen, dat aan het einde van de cursus afgenomen wordt. Deelnemers die zakken voor het examen kunnen herexamen inplannen op 28 locaties door heel Nederland. Deze training wordt verzorgd door STC B.V. Tijdens de VCA VOL cursus komen verschillende onderwerpen aan bod, onder anderen: Wet- en regelgeving; Risico’s van ongevallen; Gevaarlijke stoffen; Brand gevaar; Explosie gevaar; Werken in afgesloten ruimten; Veilig werken algemeen; Veilig werken met elektriciteit Veilig werken met gereedschap; Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks; Veilig werken op hoogte; Taak-risico analyse; Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op deze trainingsdag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal eindigen rond 17.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Bij boekingen voor 1 persoon is het ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Neem daarvoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen minimaal op MBO niveau te kunnen werken en leren. Aanvullende mogelijkheden: Voor groepen verzorgen wij ook cursussen inclusief examen op locatie. Belangrijk: Het VOL VCA diploma vervangt het voormalige VVA 2 diploma. Let op; Indien je een VVA 1 en een VVA 2 diploma heeft waarvan het VVA 1 diploma verlopen is, dan is ook het VVA 2 diploma niet meer geldig. Je dient dan het VOL VCA examen af te leggen. Locatie Al onze trainingen vinden plaats in ons trainingscentrum in Rotterdam. Voor groepen verzorgen wij cursussen inclusief examen op locatie. Graag stellen wij een aanbieding voor je op. Prijzen: VCA VOL andere taal € 275,- VCA Basis andere taal € 275,- VCA Vol andere taal los examen € 125,- VCA Basis andere taal los examen €125,- De genoemde prijzen voor de cursus VCA Basis en VCA VOL andere taal zijn inclusief lesboek en schriftelijk examen.

VCA VOL Examen Andere taal

 • 105 minuten
 • € 125,- excl. 21% BTW
 • SSVV VCA/VOL
Bekijk details Boek nu
STC-KNRM verzorgt VCA cursussen en examens in alle talen waarin VCA examens afgenomen kunnen worden. Het afnemen van de examens wordt verzorgd door Pontifex. Het examen VOL VCA kan in het Nederlands, Duits, Engels en Frans worden afgenomen. Het VCA VOL Examen bestaat uit 70 multiple choice vragen. Om voor dit examen te slagen moeten minimaal 49 vragen goed beantwoord worden. Het is een schriftelijk examen, duurt maximaal 105 minuten en wordt afgenomen door Pontifex. Taal: Het VCA VOL andere taal examen kan in het Engels, Duits en Frans worden afgenomen. Locatie: Het VOL VCA Examen vindt plaats op 28 locaties verspreid door heel Nederland: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Coevorden, Den Bosch, Dordrecht, Drachten, Eindhoven, Enschede, Geleen, Goes,Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Middelharnis, Midwoud, Moerdijk, Nieuwegein, Nijmegen, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Sliedrecht, Velsen-Noord, Vierlingsbeek, Vierpolders,Waddinxveen en Zwolle. Voor groepen organiseren wij graag een B-VCA of ander VCA examen op de locatie en tijd van uw voorkeur. Hiervoor maken wij graag een offerte voor u. Vanuit Ecabo worden wel eisen aan de examenlocatie gesteld. Prijs: De examenprijs is voor het VOL VCA examen per persoon in de talen Engels, Duits of Frans op locatie van Pontifex. Indien het examen korter dan 10 werkdagen van te voren aangevraagd is, kunnen Ecabo-toeslagen in rekening worden gebracht Lesmateriaal Indien u voor een zelfstandige voorbereiding op het examen kiest, verwijzen wij u graag naar de website van Pontifex voor het bestellen van een lesboek. De VOL-VCA cursusboeken zijn in het Nederlands, Engels, Duits en Frans beschikbaar. Aanmeldtermijn De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren worden aangevraagd bij VCA Infra. Wij kunnen aanmeldingen die een dag van te voren worden gemaakt niet aannemen.

VIL VCU

 • 1 dag
 • € 210,- excl. 21% BTW
 • SSVV VIL/VCU
Bekijk details Boek nu
In de 1-daagse cursus veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU), worden deelnemers snel en vakkundig voorbereid op het VIL VCU examen, waar de cursus mee afgesloten wordt. Een ervaren instructeur behandelt de belangrijkste VIL VCU onderwerpen en ontwikkelingen, bespreekt de ‘valkuilen’ van het examen en neemt een proefexamen met u door. Wij raden u aan het lesboek vooraf door te nemen. Deze training wordt verzorgd door STC BV. De training VIL-VCU behandelt de volgende onderwerpen: Welzijnswetgeving Wetgeving voor intermediaire arbeidsmarkt Gevaarlijke stoffen Brand gevaar Explosie gevaar Werken in afgesloten ruimten Veilig werken algemeen Veilig werken met elektriciteit Veilig werken met gereedschap Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks Veilig werken op hoogte Taak-risico analyse Persoonlijke Beschermingsmiddelen Planning: De training VIL VCU organiseren wij op verzoek voor groepen. Deelnemers die zakken voor het eerste examen kunnen herexamen inplannen via onze website. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag eindigt om 16.30. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen wel ‘begrijpend’ te kunnen lezen. Aanvullende mogelijkheden: Voor groepen verzorgen wij ook cursussen inclusief examen op locatie. Prijzen: VIL VCU €210,- VIL VCU examen € 99,- VCA Basis € 210,- VCA Basis examen los € 59,- VCA VOL € 210,- VCA VOL examen los € 75,- De genoemde prijzen voor de cursus VCA Basis en VCA VOL in de Nederlandse taal zijn inclusief lesboek, schriftelijk examen, lunchbuffet en koffie/thee.

VIL VCU Examen

 • 105 minuten
 • € 99,- excl. 21% BTW
 • SSVV VIL/VCU
Bekijk details Boek nu
Het VIL VCU Examen (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendbureaus) is onderdeel van iedere VIL-VCU cursus van STC-KNRM, maar kandidaten kunnen ook kiezen voor zelfstandige voorbereiding en alleen het examen doen. Voor individuele of kleine groepjes kandidaten is het open examen, dat op 28 locaties verspreid door heel Nederland georganiseerd wordt, zeer geschikt. Indien je voor een zelfstandige voorbereiding op het examen kiest, verwijzen wij je graag naar de website van Pontifex voor het bestellen  van een lesboek.   Het VIL-VCU examen bestaat uit 70 multiple choice vragen. Om voor dit examen te slagen moeten minimaal 49 vragen goed beantwoord worden. Het examen duurt maximaal 105 minuten, het is een beeldschermexamen en wordt afgenomen door een door examenbureau Pontifex.   Taal: Het examen VIL VCU examen kan alleen in het Nederlands worden afgenomen. Locatie: Via onze site kunt u direct boeken voor : Capelle a/d Ijssel, Dordrecht, Den Bosch, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam en Sliedrecht. Doet u liever examen op 1 van de overige 22 locaties verspreid door heel Nederland dan vragen wij u contact op te nemen met STC-KNRM via telefoonnummer 010 - 4283860. Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Coevorden, Drachten, Eindhoven, Enschede, Geleen, Goes, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Middelharnis, Midwoud, Moerdijk, Nieuwegein, Nijmegen, Velsen-Noord, Vierlingsbeek, Vierpolders, Waddinxveen en Zwolle. Voor groepen organiseren wij graag een VIL VCU of ander VCA examen op de locatie en tijd van uw voorkeur. Hiervoor maken wij graag een offerte voor u. Vanuit Ecabo worden wel eisen aan de examenlocatie gesteld. Aanmeldtermijn De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren worden aangevraagd bij VCA Infra. Wij kunnen aanmeldingen die een dag van te voren worden gemaakt niet aannemen.

VIL VCU Examen Engels

 • 105 minuten
 • € 125,- excl. 21% BTW
 • SSVV VIL/VCU
Bekijk details Boek nu
Het VIL VCU Examen (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendbureaus) is onderdeel van iedere VIL VCU cursus van STC-KNRM, maar kandidaten kunnen ook kiezen voor zelfstandige voorbereiding en alleen het examen doen. Dit examen wordt in het Engels gegeven. Indien u voor een zelfstandige voorbereiding op het examen kiest, verwijzen wij u graag naar de website van Pontifex voor het bestellen van een lesboek. De VIL-VCU cursusboeken zijn in het Nederlands en Engels te verkrijgen. Het VIL VCU Examen Engels bestaat uit 70 multiple choice vragen. Om voor dit examen te slagen moeten minimaal 49 vragen goed beantwoord worden. Het is een beeldschermexamen, duurt maximaal 105 minuten en wordt afgenomen door Pontifex Certificatie. Locatie: Via onze site kunt u direct boeken voor: Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Bosch, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam en Sliedrecht. Doe je liever examen op 1 van de overige 22 onderstaande locaties verspreid door heel Nederland dan vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM via telefoonnummer 010 - 4283860. Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Coevorden, Drachten, Eindhoven, Enschede, Geleen, Goes, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Middelharnis, Midwoud, Moerdijk, Nieuwegein, Nijmegen, Velsen-Noord, Vierlingsbeek, Vierpolders, Waddinxveen en Zwolle. Voor groepen organiseren wij graag een B-VCA of ander VCA examen op de locatie en tijd van jouw voorkeur. Hiervoor maken wij graag een offerte voor je. Vanuit Ecabo worden wel eisen aan de examenlocatie gesteld. Prijs: De genoemde prijs is voor het VIL-VCU beeldschermexamen in de Engelse taal per persoon op locatie van Pontifex.

VCA Basis andere taal

 • 1 dag
 • € 275,- excl. 21% BTW
 • SSVV VCA/VCU
Bekijk details Boek nu
De één-daagse Engelstalige basiscursus Basisveiligheid VCA (VCA Basis Engels) is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die voor hun werkzaamheden over het B-VCA diploma moeten beschikken en voor de eerste keer het examen gaan doen. Met behulp van het in duidelijk Nederlands geschreven cursusboek worden de cursisten door een ervaren instructeur voorbereid op het B-VCA examen, waar de cursus mee wordt afgesloten. Deze training wordt verzorgd door STC B.V. Tijdens de VCA Basis Engels cursus komen verschillende onderwerpen aan bod. Deelnemers leren tijdens deze cursus wat ze moeten weten over o.a.: Wet- en regelgeving; Risico’s van ongevallen; Gevaarlijke stoffen; Brand gevaar; Explosie gevaar; Werken in afgesloten ruimten; Veilig werken algemeen; Veilig werken met elektriciteit; Veilig werken met gereedschap; Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks; Veilig werken op hoogte; Tillen, struikelen, uitglijden en vallen; Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Planning: Heb je interesse in deze training? Neem dan contact op met ons Booking Office via info@stc-knrm.nl. Lestijden: Op deze dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag eindigt om 15.30 uur met aansluitend het examen. Taal: De training kan voor groepen geboekt worden in het Engels en Portugees. Wil je de cursus volgen in één van de andere talen uit de Europese Unie? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen wel ‘begrijpend’ te kunnen lezen. Aanvullende mogelijkheden: Voor groepen verzorgen wij ook cursussen inclusief examen op locatie. Prijzen: VCA Basis andere taal € 275,- VCA VOL andere taal € 275,- VCA Basis andere taal los examen € 115,- VCA Vol andere taal los examen €125,- De genoemde prijzen voor de cursus VCA Basis en VCA VOL andere taal zijn inclusief lesboek en beeldscherm examen.

AED

 • 0,5 dag
 • € 140,- excl. 21% BTW
 • STC-KNRM
Bekijk details Boek nu
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. In een halve dag worden uw werknemers in een professionele omgeving klaargestoomd om een AED in de praktijk te kunnen gebruiken. De training wordt in groepen gegeven en kan op aanvraag op maat aangeboden worden.   Tijdens de cursus leert u hoe u de AED gebruikt en wat te doen bij hartfalen of een hartstilstand. Tijdens the training krijgen de deelnemers informatie en training over de volgende onderwerpen: Waarom reanimeren met een AED; Techniek van de AED; Toepassing van de AED. Planning: Deze training is te boeken als  'on board training' en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in de avonduren. Certificaat Deze cursus wordt afgesloten met een toets die wordt afgenomen door STC-BV. Diegene die slagen voor de toets ontvangen een STC-BV certificaat. Dit certificaat is één jaar geldig. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

EHBO

 • 3 dagen
 • € 490,- excl. 21% BTW
 • Oranje Kruis
Bekijk details Boek nu
De drie-daagse basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. Een EHBO’er heeft meer vaardigheid en deskundigheid dan een BHV’er in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Als uit de RI&E van een bedrijf blijkt dat de kans op een ongeval groter is dan gemiddeld dient een bedrijf over gediplomeerde EHBO’ers te beschikken. Het doel van de opleiding is om deelnemers kennis en vaardigheden aan te leren zodat zij eerste hulp bij ongelukken kunnen verlenen en mogelijk levens redden. Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'veiligheid'. Tijdens de cursus EHBO Basis leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld. Deelnemers aan de EHBO cursus leren wat te doen bij o.a.: Stilstand van de bloedsomloop; Stoornissen in het bewustzijn; Stoornissen van de ademhaling; Reanimatie; Ernstige uitwendige bloedingen; Shock; Uitwendige wonden; Brandwonden; Kneuzing en verstuiking; Ontwrichting en botbreuken; Oogletsels; Vergiftiging; Elektriciteitsongevallen; Letsels door koude; Letsels door warmte; Vervoer over korte afstand. Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is dan te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'veiligheid'. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.00 uur. De trainingsdagen zullen eindigen rond 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen ook gegeven worden in het Engels, Duits, Frans, Portugees, Pools en Slowaaks. Wil je een cursus volgen in een taal van een ander land uit de Europese Unie, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Bij boekingen voor 1 persoon is het ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Het praktijk examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam en met inschakeling van 2 lotusslachtoffers. Voor groepen kunnen de cursusvorm, locatie en tijden (avonden en weekenden zijn ook mogelijk) worden aangepast. De training EHBO is ook op uw locatie te boeken.

EHBO Herhaling

 • 1 dag
 • €175,- excl. 21% BTW
 • Oranje kruis
Bekijk details Boek nu
De één-daagse herhalingscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO Herhaling) is bedoeld om de kennis en vaardigheden van EHBO’ers op het juiste competentieniveau te houden en/of het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis van de deelnemer te verlengen. Door jaarlijks deel te nemen aan deze herhalingstraining zorgen de EHBO’ers ervoor dat zij op het vereiste competentieniveau blijven om in aanmerking te komen voor verlenging van hun diploma. Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'veiligheid'. De praktijkhandelingen worden herhaald en een aantal praktijkongevallen uitgewerkt. De theorie wordt weer opgefrist. Onderwerpen die tijdens deze herhalingsdag aan de orde kunnen komen zijn o.a.: Stilstand van de bloedsomloop; Stoornissen in het bewustzijn; Stoornissen van de ademhaling; Reanimatie; Ernstige uitwendige bloedingen; Shock; Uitwendige wonden; Brandwonden; Kneuzing en verstuiking; Ontwrichting en botbreuken; Oogletsels; Vergiftiging; Elektriciteitsongevallen; Letsels door koude; Letsels door warmte; Vervoer over korte afstand; Verband- en hulpmiddelen; Het menselijk lichaam. Planning: Deze training wordt uitgevoerd door STC BV. De planning van deze training is te vinden op www.stc-bv.nl onder 'vindt uw cursus' - 'veiligheid'. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.00 uur. De trainingsdagen zullen eindigen rond 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen ook gegeven worden in het Engels, Duits, Frans, Portugees, Pools en Slowaaks. Wil je een cursus volgen in een taal van een ander land uit de Europese Unie, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Bij boekingen voor 1 persoon is het ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Belangrijk: Deelnemers aan deze herhalingscursus dienen in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis EHBO Eenheidsdiploma. Om het Oranje Kruis EHBO eenheidsdiploma te kunnen verlengen moet het eenheids-diplomanummer bij STC-KNRM bekend zijn. Dit diploma heeft een geldigheidsduur van twee jaar. EHBO’ers moeten kunnen aantonen dat zij competent zijn en dat kan door jaarlijks deze één-daagse herhalingstraining te volgen. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Het praktijk examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam en met inschakeling van 2 Lotusslachtoffers. Voor groepen kunnen de cursusvorm, locatie en tijden (avonden en weekenden zijn ook mogelijk) worden aangepast. De training EHBO Herhaling is ook op uw locatie te boeken.

On Board

CA-EBS

 • 1,5 uur
 • €90,00 incl. registratiekosten, excl. 21% BTW. On board prijs op aanvraag
 • Opito 5902 en NOGEPA 0.5c
Bekijk details Boek nu
De door OPITO en NOGEPA goedgekeurde Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) training is naar aanleiding van het CAA Report (CAP 1145) ontwikkeld voor passagiers die in de UK sector reizen per helikopter van en naar een offshore installatie of schip. Vanaf september 2014 is deze training verplicht voor de UK sector en per 1 mei 2015 is deze training ook verplicht gesteld in Nederland. STC-KNRM is door OPITO en NOGEPA geaccrediteerd om deze training te verzorgen. De doelstelling van deze training is om de deelnemers de benodigde kennis bij te brengen en inzicht te verschaffen wat betreft de eigenschappen en mogelijke gevaren van een Compressed Air Emergency Breathing System. Na afloop van de training weten de deelnemers hoe zij het systeem op de juiste manier in de praktijk kunnen toepassen. Deze training is te boeken als aanvullende training bij de Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Respense Training (0.5A BOSIET), de Further Offshore Emergency Training (0.5B FOET) en de Helicopter Underwater Escape Training (HUET). De training is ook ‘los’ te boeken via de boek nu knop. Als u deze training wilt boeken als  'on board training"  vragen wij u contact op te nemen met het booking office van STC-KNRM. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de CA-EBS training: De verschillen tussen een ‘re-breather’ systeem en een persluchtsyteem De toepassing van het persluchtsysteem tijdens helikopter noodsituaties De gevaren van perslucht beademingssystemen De deelnemers moeten de volgende handelingen laten zien om te kunnen slagen voor de training: Een pre-flight inspectie van het reddingsvest en Compressed Air Emergency Breathing System Het correct aantrekken van het reddingsvest en Compressed Air Emergency Breathing System en een ‘buddycheck’ uitvoeren Het gebruik van het Compressed Air Emergency Breathing System tijdens een gesimuleerde noodsituatie in de ‘droge’ omgeving Planning: Deze training wordt iedere week op maandag, woensdag en vrijdag gegeven, aansluitend op de BOSIET/FOET/HUET training. Lestijden: De training wordt aansluitend op de BOSIET/FOET of HUET gegeven waardoor de lestijden per dag kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van de grootte van de groep. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de training zijn de volgende onderdelen bij te boeken: NOGEPA medische keuring+ schoudermeting Personal Safety Logbook Als zowel de CA EBS als de H2S worden geboekt aansluitend op de HUET of FOET zal één van de twee aanvullende cursussen naar een andere aansluitende dag verschoven worden. Toelatingseisen: De deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig BOSIET 0.5A, FOET 0.5B of HUET certificaat.

H2S

 • 0,5 dag
 • € 164,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
 • NOGEPA 0.8
Bekijk details Boek nu
De H2S Training is een veiligheidstraining verplicht voor personeel (onshore en offshore) die in aanraking komen met H2S gevoelige installaties. In de meeste gevallen betreft dit medewerkers uit de olie- en gaswinning industrie, maar deze training is ook geschikt voor werknemers die werken met o.a. riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking en afvalverwerking waar mogelijk H2S ontstaat. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico's in werkomgevingen waar het dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen. Deze training is te boeken als aanvullende training bij de Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training (0.5A BOSIET) of de Further Offshore Emergency Training (0.5B FOET). De training is ook ‘los’ te boeken. Deze training is te boeken als 'on board training' en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training H2S: Regelgeving en de Arbo wet Gevaren en eigenschappen Werken met H2S op een locatie Persoonlijke beschermingsmiddelen Vluchtprocedures Eerste hulp voor H2S slachtoffers Planning: Deze training is te boeken als  'on board training" en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: De training wordt aansluitend aan de BOSIET/FOET of HUET gegeven waardoor de lestijden kunnen afwijken. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Wanneer de training alleen voor Nederlandstalige deelnemers is geboekt kan de les in het Nederlands worden gegeven. Aanvullende opties: Voorafgaand aan de les zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de lesdag hierdoor langer duurt) BOSIET FOET HUET Aansluitend aan de les zijn de volgende onderdelen te boeken: Medische keuring Personal Safety Logbook Als zowel de CA EBS als de H2S worden geboekt aansluitend aan de HUET of FOET zal één van de twee aanvullende cursussen naar een andere aansluitende dag verschoven worden. Toelatingseisen: Deze training heeft geen specifieke toelatingseisen. Prijzen: H2S training €164,- (incl. registratiekosten) (Optioneel) CA-EBS training €90,- (incl. registratiekosten) (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45.- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

S-cape training

 • 1,5 - 4 uur (afhankelijk van de groepsgrootte)
 • 115,00
 • STC-KNRM
Bekijk details Boek nu
Tijdens de cursus S cape Evacuatie systeem leert de cursist de theorie en de praktijk van het gebruik van het S-cape Evacuation system. Onder goed gesimuleerde omstandigheden in ons zwembad waarbij de werkelijkheid benaderd wordt zal de cursist het systeem onder de knie krijgen. Zo kan de cursist na deze training veilig naar beneden afdalen met het S-cape evacuatie systeem. Deze cursus is voor ieder interessant die werkt op een offshore installatie waar S-cape evacuatie systeem aanwezig is. Theorie over S-cape Evacuation system De werking van S-cape Evacuation system Opslag offshore Het gebruiksklaar maken van het S-cape Evacuation system Oefenen met afdalen met behulp van het S-cape Evacuation system Oefenen met afdalen in een reddingsvlot met behulp van het S-cape Evacuatie systeem Planning en lestijden: Deze training kan aansluitend op de BOSIET/FOET of HUET gegeven waardoor de lestijden kunnen afwijken. Taal: De training wordt in het Engels of in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal.

IMIST e-learning en examen

 • +/- 2,5 uur, afhankelijk van de beheersing van de gekozen taal
 • €199,00
 • IMIST
 • Engels
Bekijk details Boek nu
IMIST staat voor International Minimum Industry Safety Training en is een OPITO-standaard die de wereldwijde olie- en gasindustrie ondersteunt om de veiligheidsdoelstellingen te realiseren. Het IMIST e-learning programma is ontwikkeld om een nieuwe wereldwijde standaard voor training op het gebied van gezondheid en veiligheid te verschaffen. Dit is een uitgebreide en consistente opleiding om de veiligheid en de naleving van regelgeving van de werknemers vergroten. De IMIST-standaard zorgt ervoor dat de werknemer de nodige veiligheidsbewustzijn en training heeft om het risico te verminderen en uiteindelijk het aantal ongevallen te verminderen. Het IMIST certificaat is 4 jaar geldig. De e-learning en het examen is in de volgende 12 talen beschikbaar: Amerikaans en Brits Engels, Arabisch, Hindi, Bahasa Maleisisch, Frans, Vietnamees, Thais, Indonesisch, Russisch, Kazachstaans en Deens. IMIST begint met een introductie waarin de veiligheidskennis van medewerkers uit de olie - en gasindustrie wordt beoordeeld aan de hand van verschillende vragen. De gegeven antwoorden worden geëvalueerd, waarna een unieke cursus voor de deelnemer wordt samengesteld. Op basis van de foutief beantwoorde vragen wordt een e-learning samengesteld. Elke deelnemer doorloopt een speciaal op zijn of haar kennis gerichte e-learning. De informatie uit de e-learning wordt getoetst aan de hand van verschillende vragen. De thema's waarover vragen foutief zijn beantwoord worden opnieuw behandeld, net zo lang tot de deelnemer alle vragen correct beantwoord.   Wilt u deze e-learning voor een groep medewerkers op locatie laten organiseren? Neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

NOGEPA 1.9 Banksman

 • 3 dagen
 • 995,00
 • NOGEPA 1.9A Banksman
Bekijk details Boek nu
Deze 3-daagse praktijkgerichte Banksman Offshore Nogepa 1.9 (A) training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. Dit certificaat geeft binnen de (petro)chemische industrie in NL een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod. (Deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( mong others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Trainingsvorm Deze Banksman Training bestaat uit 3 aangesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.30 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Taal De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlandstalige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd, maar het lesmateriaal en het examen zijn Engelstalig. Locatie De training kan gevolgd worden bij STC-KNRM in Rotterdam, waar alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Op verzoek kunnen we deze training ook organiseren op andere locaties in de wereld, mits daar de juiste voorzieningen beschikbaar zijn. Toelatingseisen Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Indien deelnemers Offshore dienen te werken dan is een geldige Offshore Medische keuring verplicht. Prijs De prijs is € 995,- (inclusief registratie fee) Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs: Transport van en naar eventuele geselecteerde hotels à € 15,- per dag. 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

NOGEPA 1.9B Banksman (refresher)

 • 1 dag
 • 495,00
 • NOGEPA 1.9B Banksman
Bekijk details Boek nu
Om de geldigheid van het NOGEPA Banksman 1.9 certificaat te verlengen is het verplicht deze 1-daagse training Banksman Offshore Refresher (Nogepa 1.9B) te volgen. Hierin worden de belangrijkste onderdelen van theorie en praktijk van de Banksman 1.9 basistraining behandeld. De Banksman offshore training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. Dit certificaat geeft binnen de (petro) chemische industrie in NL een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod. (Deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( mong others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Trainingsvorm Deze Banksman training bestaat uit 1 dag instructie van 08.00 tot 16.30 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Taal De training wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In geval van Nederlandstalige groepen kan de instructie in de Nederlandse taal worden verzorgd, maar het lesmateriaal en het examen zijn Engelstalig. Locatie De training kan gevolgd worden bij STC-KNRM in Rotterdam, waar alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Op verzoek kunnen we deze training ook organiseren op andere locaties in de wereld, mits daar de juiste voorzieningen beschikbaar zijn. Toelatingseisen Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Indien deelnemers Offshore dienen te werken dan is een geldige Offshore Medische keuring verplicht. Prijs De prijs is € 495,- (inclusief registratie fee) Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het theorie- en praktijkexamen en lunch, koffie en thee. Verder zijn niet inbegrepen in de prijs: Transport van en naar eventuele geselecteerde hotels à € 15,- per dag. 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV)

 • 3 dagen
 • €1245,- excl. 21% BTW
 • DNV
Bekijk details Boek nu
Deze 3-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (Riggers & Banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Alle aspecten van Rigging, Slinging en Mooring worden behandeld in deze training. Het doel van deze Rigging & Slinging training is om de deelnemers kennis en vaardigheden mee te geven die de veiligheid en efficiency van hun werk verhogen.   Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: (deze zijn bewust niet vertaald naar de Nederlandse taal) Materials and Equipment ( among others Fibre Ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and Regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Deze Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen Training bestaat uit 3 aangesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen +/- om 16.00 uur. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen training zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Vorkheftruck chauffeur Vorkheftruck chauffeur herhalingstraining Vastzetten en stuwen van lading Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen zijn geen specifieke certificaten vereist. Prijzen: Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen €1145,- Vorkheftruck chauffeur €395,- Vorkheftruck chauffeur herhalingstraining €99,- Vastzetten en stuwen van lading €420,-

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV) Refresher

 • 1 dag
 • 545,- excl. 21% BTW
 • DNV
 • Engels
Bekijk details Boek nu
Deze 1-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging training (verlenging) is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (riggers & banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Het doel van deze training is het behouden van de kennis en vaardigheden die men bij de basiscursus heeft geleerd en het zorgt ervoor dat uw certificaat wordt verlengd. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De cursus heeft als doel het bewaren van de kennis die men al bezit. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Materials and Equipment Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Staat er geen geschikte datum in de planning? Neem dan contact met ons op! Lestijden: De deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de training zal om 08.30 uur starten. De trainingsdag zal rond 17:00 eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Vooropleiding: Om aan deze training te mogen deelnemen moet men in het bezit zijn van een DNV certificaat; Rigging & slinging voor Riggers & Banksmen (basis)

1.4 Gasmeten

 • 1 dag
 • 355,- incl. NOGEPA registratiefee, excl. 21% BTW
 • NOGEPA 1.4
 • Engels
Bekijk details Boek nu
De training Gasmeten (Nogepa code 1.4) is bestemd voor mensen die werken op een mijninstallatie en die verantwoordelijk zijn voor het testen en het meten of gas, zuurstof en / of giftige stoffen aanwezig zijn. De deelnemers worden zowel in theorie als praktijk onderwezen in het gebruik van gasmeet- en detectie apparatuur, de interpretatie van de meetgegevens en het ondernemen van de juiste acties.   Inhoud: Gasmeetstrategieën, Meetprincipes, procedures en regels, Verschillende soorten meet- en detectie-apparatuur, Interpreteren van de gemeten gegevens, Adviseren over de juiste vervolgacties, Adviseren met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen, Besloten ruimtes.

Offshore Personal Safety Training voor zeezeilers (OPST)

 • 1 dag
 • 367,80 exclusief BTW
 • World Sailing Association OPST certificaat
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
PR Sailing organiseert samen met STC-KNRM de veiligheidstraining voor zeilers. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Ga dus GOED VOORBEREID DE ZEE OP Praktijkgerichte, 1-daagse training voor zeezeilers. Het certificaat voldoet aan de kwalificaties voor offshore wedstrijden zoals de Fastnet Race en Middle Sea Race. De volgende onderdelen worden behandeld en getoetst: Verzorging en onderhoud van veiligheidsuitrusting Stormzeilen Schadecontrole en reparatie Zwaar weer - ritten van de bemanning, bediening van de boot, zee-anker Preventie en herstel van mensen overboord Hulp verlenen aan andere vaartuigen Hypothermie SAR-organisatie en -methoden Weersvoorspelling Reddingsvlotten en reddingsvesten Voorzorgsmaatregelen tegen brand en het gebruik van brandblussers Reanimatie (CPR) en eerste hulp Communicatie-uitrusting (VHF, GMDSS, satcomms, enz.) Pyrotechniek en EPIRB's We kunnen ook een training op maat voor u verzorgen. Meer informatie? neem contact met ons op: mail: info@stc-knrm.nl tel: 0800 3800 030

Ship Security Officer (STCW)

 • 2 dagen
 • 495,- ex. 21% BTW
 • STCW (section A VI/5)
 • Nederlands
Bekijk details Boek nu
In de zeevaart, handelsvaart, waterbouw of visserij kunt u te maken krijgen met diefstal, piraterij of terrorisme. Daarom is het van belang goed geïnformeerd te zijn over de beveiliging van uw bemanning, lading en schip. Uw rederij kan u aanstellen als Ship Security Officer. Met deze cursus haalt u de kennis en vaardigheden aan boord om met vertrouwen uit te varen. Als Ship Security Officer (SSO) leert de cursist zorg dragen voor zowel de beveiliging van het schip als de uitvoering en onderhoud van het scheepsbeveiligingsplan. De SSO zal in samenwerking met de CSO zorg dragen voor het veiligheidsbewustzijn van de bemanning aan boord. De cursus voldoet aan de eisen gesteld in de STCW (section A VI/5) en is opgebouwd volgens IMO model course 3.19. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL007. Doelgroep U bent officier op elk type zeeschip in de handelsvaart, waterbouw of visserij, inclusief tankers, passagiersschepen, Ro-Ro’s en baggerschepen en u bent belast met de beveiligingsorganisatie aan boord van een zeeschip groter dan 500 GT / 750 kW, zoals voorgeschreven in de ISPS code en Solas XI-2. U leert zorg te dragen voor zowel de beveiliging van het schip als de uitvoering en onderhoudt van het scheepsbeveiligingsplan. Daarnaast trainen we u in het onderhouden van contacten met de beveiligingsbeambte van de maatschappij (Company Security Officer) en de beveiligingsbeambte van de havenfaciliteit (Port Facility Security Officer). Inhoud van de training: ISPS regelgeving implementatie van een ship security plan bewustzijn van beveiliging en waakzaamheid security organisatie en company policy toegang en nooduitgangen van het schip communicatie schip – wal / havenfaciliteit / D.o.S. beveiligingssystemen security surveys risk assessment contingency planning cybercrime Training en oefeningen aan boord. Aan het einde van deze cursus: zorgt u op een effectieve manier voor de beveiliging van het schip functioneert u effectiever als leidinggevende op het gebied van ship security draagt u bij aan de veiligheid op het schip werkt u samen met de CSO (Company Security Officer) en de beveiligingsbeambte van de havenfaciliteit (Port Facility Security Officer) aan de veiligheid op het schip Trainingstijden: We verwachten de deelnemers om 08.00 uur op de eerste trainingsdag. De overige dagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen eindigen uiterlijk om 17.00 uur, tenzij de deelnemer aanvullende training (en) bijwoont. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kunnen we deze training organiseren voor groepen in een andere taal en indien nodig met een privé-tolk. Vereisten voor deelname: wachtofficier (Marof, Stuurman of WTK) op schepen > 500 GT / 750 kW goede kennis van de Engelse taal minimaal 18 jaar vaartijd van tenminste 12 maanden of een aantoonbare kennis in scheepsoperaties Neem de volgende items mee naar de training: Paspoort

EHBO Rode Kruis (8 uur e-learning en 4 uur klassikaal)

 • 8 uur zelfstudie via e-learning, 4 uur klassikaal
 • €162,50
 • EHBO pasje + Rode Kruis EHBO certificaat (EFAC, Europees erkend)
 • Nederlands en Engels
Bekijk details Boek nu
Bij STC-KNRM kunt u nu ook het EHBO Rode Kruis certificaat behalen. De training bestaat uit 8 uur e-learning en 4 uur klassikaal les. Van bewusteloosheid tot verslikking en van brandwonden tot vergiftiging. Zorg dat jij weet wat je moet en oefen alle vaardigeden tijdens onze EHBO cursus. Reanimatie en gebruik van de AED zijn tevens onderdeel van deze cursus.   Inhoud Duur: 8 uur online voorbereiding en 4 uur klassikaal Bespaar tijd doordat je online al met de theorie oefent. Kennistesten en heldere video’s maken deze online theorie allesbehalve saai. Oefen klassikaal samen met je collega’s Leerdoelen en onderwerpen Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED) Bewusteloosheid, verslikking Brandwond, huidwond, bloeding, neusbloeding Hoofdletsel, nek- en wervelletsel Vergiftiging Pijn op de borstkas, beroerte Letsel aan botten, spieren en gewrichten Voorwaarden E-learning module: 1 jaar onbeperkt toegang tot de online leeromgeving. Bij goed gevolg: Bewijs van deelname (tevens toegangsbewijs tot klassikale cursus) Bij goed gevolg van de klassikale bijeenkomst: Een Europees erkend Rode Kruis certificaat (twee jaar geldig) Een cursusmap met alle onderwerpen van deze cursus Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Lestijden: De deelnemers worden om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving, de training duurt van 08.30- 12.30 Taal: De training wordt in het Nederlands of Engels gegeven.

Calamiteitentraining voor watersporters

 • 6 uur
 • Groepsprijs op aanvraag
 • STC-KNRM B.V.
Bekijk details Boek nu
Op zee en op ruime binnenwateren is men bij calamiteiten aan boord geheel op zichzelf aangewezen. Brand aan boord is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Immers bij brand is de dreiging dat je je schip moet verlaten zeer wel aanwezig. Brand aan boord kun je voorkomen door een goede brandpreventie. Mocht ondanks een goede brandpreventie er toch brand aan boord ontstaan, dan kun je met kleine blusmiddelen deze brand snel en adequaat bestrijden. Hierbij is het juiste gebruik van blusmiddelen onontbeerlijk. Naast Brand en eventuele escalatie dienen de opvarende ook getraind te worden in Eerste Hulp en / of Survival. Deze training organiseren wij voor groepen van 6-12 deelnemers. STC-KNRM is een Offshore Trainingscentrum gelegen op een uniek plekje in de Rotterdamse haven. Als Offshore Trainingscentrum zorgen wij er met passie voor dat iedereen die werkt op zee ook weer veilig thuis komt. Wij trainen voor de branches Olie & Gas, Offshore Wind en de Maritieme sector. Inhoud training Veiligheidsbriefing Inleiding Basis Gereed maken voor vertrek Effecten van wind en zee op vaartuig Voorbereiding op noodsituaties op het vaartuig Communicatie Brandpreventie en brandbestrijding Branddriehoek Preventie Het gebruik van brandblussers, brandslangen, uitrusting en andere apparatuur voor brandbestrijding aan boord Eerste hulp Het verstrekken van elementaire eerste hulp bij een ongeval veroorzaakt door een ongeval of andere medische noodsituatie Cold shock Personal survival methoden Het gebruik van de zwemvesten en opblaasbare reddingsvlotten Het gebruik van nood bakens Praktijk Brand en Eerste Hulp Brand aan boord Zelf blussen ABCDE methodiek Zelf reanimeren op pop Levensreddend handelen Survival praktijk Tonen reddingsmiddelen Reddingsmiddelen gebruik Demonstreren van gebruik reddingsvlot Kapseis drill Overleven op zee Voorwaarden voor deelname Certificaten: Vaarbewijs I of I&II (Pleziervaart) In het bezit van Marcom B, Marifoon of gerelateerde communicatietraining van hetzelfde niveau (Pleziervaart en zee zeilsport) Medisch: In bezit van een zwemdiploma Fysiek in staat de cursus te volgen.

AED

 • 0,5 dag
 • € 140,- excl. 21% BTW
 • STC-KNRM
Bekijk details Boek nu
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. In een halve dag worden uw werknemers in een professionele omgeving klaargestoomd om een AED in de praktijk te kunnen gebruiken. De training wordt in groepen gegeven en kan op aanvraag op maat aangeboden worden.   Tijdens de cursus leert u hoe u de AED gebruikt en wat te doen bij hartfalen of een hartstilstand. Tijdens the training krijgen de deelnemers informatie en training over de volgende onderwerpen: Waarom reanimeren met een AED; Techniek van de AED; Toepassing van de AED. Planning: Deze training is te boeken als  'on board training' en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in de avonduren. Certificaat Deze cursus wordt afgesloten met een toets die wordt afgenomen door STC-BV. Diegene die slagen voor de toets ontvangen een STC-BV certificaat. Dit certificaat is één jaar geldig. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

Tailor Made Trainingen

 • in overleg
 • in overleg
 • in overleg
Bekijk details Boek nu
Zoekt u een veiligheidstraining afgestemd op uw specifieke veiligheidsbehoeftes? Neem contact op met STC-KNRM via 0800-1412. Wij doen er alles aan om een passend pakket voor u samen te stellen!

Breathing Apparatus

 • In overleg
 • Op aanvraag
 • STC-KNRM
Bekijk details Boek nu
De training Breathing Apparatus is een maatwerktraining die wij in samenspraak met u zó inrichten dat de training uw medewerkers perfect voorbereid op hun werk. De training is bedoeld voor medewerkers die verantwoord gebruik moeten kunnen maken van adembeschermende middelen in de normale werksituatie. Omdat de inhoud volledig in samenspraak kan worden opgesteld is de cursusduur variabel.   De maatwerktraining Breathing Apparatus kan onder andere de volgende onderdelen bevatten: Ademhalingstechnieken De verschillende typen apparatuur Controleren en gebruiksklaar maken van de apparaten Gebruik van de verschillende typen apparaten Onderhoud van de apparaten Praktische oefeningen met de apparaten Planning: Deze training is te boeken als  'on board training" en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. Lestijden: De lestijden worden in overleg bepaald. Taal: De training wordt in het Nederlands of Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert.