First Aid (GWO)

wind

Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO).
De training First Aid (GWO) is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De training biedt kennis en vaardigheden over het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in en bij windturbines.


Bij ongevallen is kennis van EHBO procedures essentieel. Daarnaast gaat deze training in op het gebruik van beschikbare EHBO uitrusting. Verder worden de werking van normale functies van het menselijk lichaam en de symptomen van ziekte of letsel behandeld.
In deze module ‘First Aid’ voor de windindustrie ligt de focus op het verlenen van eerste hulp in windturbines. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met beperkte ruimte en de in- en uitgangsmogelijkheden van een windturbine. Praktijkoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus.

In deze training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • het op een veilige manier, uitvoeren van eerste hulp (EHBO) in overeenstemming met de wettelijke voorschriften;
 • basiskennis over normale lichaamsfuncties en de symptomen van zware en lichte verwondingen en ziekten (anatomie);
 • prioriteiten stellen in het omgaan met een noodsituatie in een windturbine;
 • werken met/toepassen van;
  • levensreddende EHBO;
  • Automatische Externe Defibrillator (AED);
  • apparatuur in een EHBO-scenario;
Meer weten? 0800-3800030

€500,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW excl. 21% btw

GWO BST First Aid

  Boek nu
  Specificaties

  2 dagen

  2 jaar

  Quarantaineweg 98 3089 KP Rotterdam - Heijplaat

  07.45