Manual Handling (GWO)

wind

Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO).
De training Manual Handling GWO is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken.


In deze training worden technieken aangeleerd voor manueel handelen met het doel om risico’s te beperken. De verkregen kennis en kunde draagt bij aan een veiligere werkomgeving in de windindustrie.

In deze training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • het belang van veilig en verantwoord werken in overeenstemming met de wettelijke eisen;
 • werkzaamheden die het risico op spier- of skeletletsel verhogen;
 • manieren om veilig en in een gezonde houding te werken en correct gebruik te maken van apparatuur;
 • symptomen die te maken hebben met slechte tiltechnieke;
 • het rapporteren van eventuele ongevallen en opgelopen letsel;
 • het denken in oplossingen met alle beperkingen die het handelen in een windturbine met zich meebrengen;
 • risico beperkende technieken op het gebied van manueel handelen.
Meer weten? 0800-3800030

€150,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW excl. 21% btw

GWO BST Manual Handling

  Boek nu
  Specificaties

  0,5 dag

  2 jaar

  Quarantaineweg 98 3089 KP Rotterdam - Heijplaat

  Verschillende tijden mogelijk