Menu

Manual Handling (GWO)

Boek direct
Manual Handling (GWO) 1

Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO).
De training Manual Handling GWO is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken.

In deze training worden technieken aangeleerd voor manueel handelen met het doel om risico’s te beperken. De verkregen kennis en kunde draagt bij aan een veiligere werkomgeving in de windindustrie.

In deze training worden de volgende onderdelen behandeld:

  • het belang van veilig en verantwoord werken in overeenstemming met de wettelijke eisen;
  • werkzaamheden die het risico op spier- of skeletletsel verhogen;
  • manieren om veilig en in een gezonde houding te werken en correct gebruik te maken van apparatuur;
  • symptomen die te maken hebben met slechte tiltechnieke;
  • het rapporteren van eventuele ongevallen en opgelopen letsel;
  • het denken in oplossingen met alle beperkingen die het handelen in een windturbine met zich meebrengen;
  • risico beperkende technieken op het gebied van manueel handelen.
Prijs:
150,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Certificaten:
GWO BST Manual Handling
Geldigheid:
2 jaar
Locatie:
Quarantaineweg 98 3089 KP Rotterdam - Heijplaat
Duur:
0,5 dag
Aanvang:
Verschillende tijden mogelijk

Planning:
Heb je interesse in deze training?
Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training.

Lestijden:
Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in de avonduren.

Taal:
De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal.
Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren.

Toelatingseisen:
Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen).
STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen of op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert.

Bijzonderheden:
Een goede lichamelijke conditie is een vereiste.

Winda registratie

Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org.

Prijzen:
Manual Handling (GWO) €170,- (inclusief WINDA registratiekosten)
Manual Handling Refresher(GWO) €170,- (inclusief WINDA registratiekosten)
Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten)
(Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,-
(Optioneel) Schoudermeting €45,-
(Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-