Menu

Working at Heights (GWO)

Boek direct
Working at Heights (GWO) 3

Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO).

Deze tweedaagse training Working at Heights GWO is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De focus ligt op kennis van de risico’s van het werken op hoogte en het voorkomen van ongevallen.

 

De training Working at Heights verschaft de deelnemers kennis over de risico’s, de wetgeving, (inspectie van) materiaal enz. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het veilig op hoogte werken.
Met deze cursus, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie.

In deze training worden de volgende onderdelen behandeld:

  • de gevaren en risico’s van het werken op hoogte in een windturbine;
  • de huidige nationale wetgeving inzake het werken op hoogte;
  • welke beschermingsmiddelen zijn er en wat is de Europese/wereldwijde normering voor bijv. harnas, helm, lanyards enz.;
  • inspectie, onderhoud en juiste wijze van opbergen van PPE materialen;
  • veilig gebruik van ankerpunten en ladders;
  • gebruik van evacuatie middelen.
Prijs:
648,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Certificaten:
GWO BST Working at Heights
Geldigheid:
2 jaar
Locatie:
Safe Site Valbeveiliging: Staalindustrieweg 19-21 2952 AT Alblasserdam
Duur:
2 dagen
Aanvang:
08.45

Planning:
Deze training wordt regelmatig aangeboden. U kunt de website in de gaten houden voor de actuele planning.

Lestijden:
Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.45 uur verwacht bij Safe Site Valbeveiliging voor de inschrijving, de tweede trainingsdag begint om 09.00 uur. Beide trainingsdagen zullen rond 17.00 uur eindigen.

Taal:
De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal.
Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren.

Toelatingseisen:
Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen).
STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen of op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert.

Bijzonderheden:
Deze training wordt aangeboden in nauwe samenwerking met Safe Site Valbeveiliging BV
Staalindustrieweg 19-21,
2952 AT Alblasserdam

Een goede lichamelijke conditie is een vereiste.
Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Graag eigen veiligheidsschoenen meenemen.

Winda registratie:
Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org.

Prijzen:
Working at Heights (GWO) €638,- (inclusief WINDA registratiekosten)
Working at Heights (GWO) Refresher €345,- (inclusief WINDA registratiekosten)
Volledige GWO Training Combinatieprijs € 1990,- (inclusief WINDA registratiekosten)
(Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,-
(Optioneel) Schoudermeting €45,-
(Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-