Working at Heights (GWO)

wind

Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO).

Deze tweedaagse training Working at Heights GWO is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De focus ligt op kennis van de risico’s van het werken op hoogte en het voorkomen van ongevallen.

 


De training Working at Heights verschaft de deelnemers kennis over de risico’s, de wetgeving, (inspectie van) materiaal enz. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het veilig op hoogte werken.
Met deze cursus, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie.

In deze training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • de gevaren en risico’s van het werken op hoogte in een windturbine;
 • de huidige nationale wetgeving inzake het werken op hoogte;
 • welke beschermingsmiddelen zijn er en wat is de Europese/wereldwijde normering voor bijv. harnas, helm, lanyards enz.;
 • inspectie, onderhoud en juiste wijze van opbergen van PPE materialen;
 • veilig gebruik van ankerpunten en ladders;
 • gebruik van evacuatie middelen.
Meer weten? 0800-3800030

€ 648,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW excl. 21% btw

GWO BST Working at Heights

  Boek nu
  Specificaties

  2 dagen

  2 jaar

  Quarantaineweg 98 3089 KP Rotterdam-Heijplaat

  08.30