Maritiem

Combi refresher Basic Training, Advanced Fire Fighting en Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW SCOM-2)

 • 1285,- Excl. 21% BTW
Boek nu
De training Combi refresher Basic Training, Advanced Fire Fighting en Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats (ook wel SCOM2) is een vierdaagse opfristraining waarmee de volgende certificaten gerefreshed kunnen worden: Basic Training (STCW) Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats Advanced Fire Fighting Deze certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar, iedereen aan boord moet om de vijf jaar een opfriscursus bijwonen om de vaarbevoegdheid te behouden. De training voldoet aan de STCW-richtlijnen en wordt erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT). Tijdens deze training zullen de afgevaardigden zich bezighouden met realistische situaties die zich aan boord kunnen voordoen. De training zoomt in op persoonlijke overlevingstechnieken, brandveiligheid en -controle, eerste hulp bij ongelukken, veilig werken en sociale verantwoordelijkheid aan boord. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcodes NL021 en NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze cursus is praktijkgericht en simuleert de situatie aan boord zoveel mogelijk. Naast theorie, oefen je extreme omstandigheden op zee in ons simulatiezwembad en brandveiligheid en -controle in het Fire & Safety Training Center. Deze opfriscursus omvat de volgende onderwerpen volgens STCW-tabellen A-VI / 1, A-VI / 2-1 en A-VI / 3: Personeelsveiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid theorie en praktijk Elementaire eerste hulp theorie en praktijk Survival Technieken theorie en praktijk Fire Fighting theorie en praktijk Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers zijn in het bezit van: geldig certificaat Basic Training; geldig certificaat Advanced Fire Fighting; geldig certificaat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats; geldige medische keuring STC-KNRM kan deze medische keuring ook voor u verzorgen. Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons): Paspoort Monsterboekje Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek) Kopieën van alle 3 geldige certificaten Badkleding

Basic Training (STCW)

 • 985,- excl.21% BTW
Boek nu
De STCW Basic Training is een vierdaagse training die bedoeld is voor medewerkers die in de zeevaart gaan werken. Iedereen die werkt of wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip, dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Training. Tijdens deze training leren zeevarenden de basis veiligheidsvaardigheden die ze nodig hebben om aan boord van een zeevarend schip. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL021. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De training is opgebouwd uit de modules Personal Survival Techniques, Elementary First Aid, Personal Safety and Social Responsibilities en Fire Prevention and Fire Fighting. De volgende onderwerpen komen aan bod in theorie: overlevingstechnieken; brandveiligheid en brandbestrijding; eerste hulp bij ongevallen; veilig werken; sociale verantwoordelijkheden. Daarnaast worden in deze Basic Training de volgende praktijkonderdelen verzorgd: oefening met persoonlijke- en groepsreddingsmiddelen; onderhoud veiligheidsmiddelen; brandweeroefeningen met brandweeruitrusting/perslucht en het gebruik van de vereiste blusmiddelen; oefeningen met betrekking tot noodprocedures; eerste hulpverlening en reanimatie. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de Basic Training (STCW) is het volgende aanvullend bij te boeken: Security Awareness (wordt gepland op de vrijdag aansluitend aan de training); Basic Training - Fishing Vessels Medische keuring (klik hier voor meer informatie). De aanvullende opties kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Bijzonderheden: Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind. De cursus Basic Training Refresher en de combi Basic Training refresher / Advanced Fire Fighting refresher / Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats refresher worden ook door STC-KNRM aangeboden. Meenemen: zwemkleding, overall of oude kleding, regenkleding.

Basic Training Refresher (STCW)

 • 565,- excl. 21% BTW
Boek nu
De Basic Training (STCW) refresher is een tweedaagse herhalingstraining die bedoeld is voor medewerkers die in bezit zijn van een STCW Basic Training certificaat dat op het punt staat te verlopen. Iedereen die werkt of wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip, dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Training. Tijdens deze training leren zeevarenden de basis veiligheidsvaardigheden die ze nodig hebben om aan boord van een zeevarend schip. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL021. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek direct’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de Basic Training (STCW) Refresher: Basis EHBO Overleven op zee technieken Persoonlijke veiligheid en verantwoordelijkheden Brand preventie Brand blussen Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag begint om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de Basic Training (STCW) is het volgende aanvullend bij te boeken: Medische keuring (klik hier voor meer informatie). De aanvullende opties kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Daarnaast is een geldig STCW Basic Training certificaat vereist. Bijzonderheden: Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting. Mocht u ook in bezit zijn van een Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats (PSCRB) en/ of Advanced Fire Fighting (AFF) certificaat zijn dat ook binnenkort verloopt, kunt u de betreffende herhalingscursussen combineren: SCOM1: Basic Safety refresher+ Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats refresher SCOM2: Basic Safety refresher+ Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats refresher+ Advanced Fire Fighting refresher SCOM3: Basic Safety refresher+ Advanced Fire Fighting refresher 

Security Awareness (STCW)

 • 200,- excl. 21% BTW
Boek nu
De training Security Awareness is bedoeld voor alle zeevarenden die niet direct zijn belast met beveiligingstaken volgens het scheepsbeveiligingsplan (designated security duties). Tijdens deze training wordt deelnemers geleerd hoe ze moeten reageren op een veiligheidsrisico. Denk aan het rapporteren van een veiligheidsincident zoals bijvoorbeeld piraterij, een gewapende overval of aanval. Deze training duurt 4 uur en wordt op een lesdag aansluitend aan de STCW Basic Training gegeven. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL021.   De training Security Awareness bevat de volgende onderdelen: betekenis en consequenties van verschillende veiligheidsniveaus; kennis van het Scheepsbeveiligingsplan, de procedures en voorzorgsmaatregelen; waarnemen en herkennen van veiligheidsrisico’s; technieken die worden gebruikt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Lestijden: Deelnemers worden om 07:45 uur verwacht voor de inschrijving. De training begint om 08:30 en zal rond 12:00 uur eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Bijzonderheden: Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt het STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Zeevarenden die niet als scheepsbeveiligingsfunctionaris (Ship Security Officer)  zijn aangesteld, maar wel belast zijn met beveiligingstaken volgens het scheepsbeveiligingsplan, moeten in bezit zijn van het certificaat uitvoering beveiligingstaken (Designated Security Duties). Alle andere zeevarenden moeten beschikken over het certificaat bewustwording scheepsbeveiliging (Security Awareness).

Medical First Aid

 • 550,- excl. 21 % BTW
Boek nu
De tweedaagse training Medical First Aid leert u snel en efficiënt handelen bij ongevallen en ziekte aan boord. Het is van levensbelang dat opvarenden aan boord van schepen medische eerste hulp kunnen verlenen aan mede-opvarenden. In het internationale STCW-verdrag zijn hieraan wettelijke eisen gesteld. Iedere officier is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat. De training is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Inhoud De volgende onderwerpen komen overeenkomstig de STCW tabel A-V/4-1 aan bod tijdens deze training: First Aid Kit Toxische gevaren en door chemie veroorzaakt letsel Benaderen en onderzoeken van slachtoffers en patiënten Contact met Radio Medische Dienst Letsels aan nek en wervelkolom Thermische verwondingen en letsels Fracturen, ontwrichtingen, kneuzingen en verstuikingen Medische zorg van geredde personen Farmacologie Steriel werken Hartinfarct, verdrinking en verstikking Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag begint om 08.30, beide dagen eindigen rond 17.00 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven. Toelatingseisen: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Basic Safety Training (STCW) certificaat. Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u ook een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaartkeuring voor de u inplannen. Voor meer informatie over  de medische keuringen die wij aanbieden klikt u hier. Beschikt u niet over een Medical First Aid certificaat, maar bent u wel in deze training geïnteresseerd? Dan kunt u zich ook inschrijven voor de combinatietraining Combi Medical First Aid and Medical Care (STCW). Aanvullende opties: Aansluitend aan de Medical Care zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Zeevaartkeuring Medical Care training Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje. Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.  

Medical Care

 • 885,- excl. 21% BTW
Boek nu
Deze driedaagse Medical Care training is een training voor de medewerker die aan boord verantwoordelijk is voor de medische zorg. Het internationale STCW-verdrag stelt wettelijke eisen aan de medische zorg die aan boord van schepen wordt verleend. Diegene die aan boord verantwoordelijk is voor de medische zorg, is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat Medical Care. Tijdens deze training  leert u medische zorg te verlenen aan zieken en gewonden aan boord. De training is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder Instituutcode NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen (conform STCW-tabel A-V/4-2) komen aan bod tijdens de cursus: verschaffen van medische zorg aan zieken en gewonden aan boord volgens de richtlijnen van de nationale en internationale medische handleidingen herkennen van veranderingen in de conditie van de patiënt aanvragen van externe assistentie begeleiden van een medische evacuatie Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen begint om 08.30, alle dagen eindigen rond 16.30 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Toelatingseisen: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Basic Training (STCW) en een geldig Medical First Aid certificaat (MFA). Beschikt u niet over een geldige MFA dan kunt u zich ook inschrijven voor de combinatietraining Combi Medical First Aid and Medical Care (STCW). Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u ook een geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart nodig. STC-KNRM kan een zeevaartkeuring voor u inplannen. Voor meer informatie over  de medische keuringen die wij aanbieden klikt u hier. Aanvullende opties: Aansluitend aan de Medical Care zijn de volgende trainingen te boeken (houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) Zeevaartkeuring Medical First Aid training Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.  

Combi Medical First Aid and Medical Care (STCW)

 • 1.425,00 excl. 21% BTW
Boek nu
Medical First Aid Het is van levensbelang dat opvarenden aan boord van schepen medische eerste hulp kunnen verlenen aan mede-opvarenden. In het internationale STCW-verdrag zijn hieraan wettelijke eisen gesteld. Iedere officier is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat. De cursus Medical First Aid leert u snel en efficiënt handelen bij ongevallen en ziekte aan boord. Medical Care Het internationale STCW-verdrag stelt ook wettelijke eisen aan de medische zorg die aan boord van schepen wordt verleend. Diegene die aan boord verantwoordelijk is voor de medische zorg, is verplicht om in het bezit zijn van een geldig certificaat. De training Medical Care leert u medische zorg te verlenen aan zieken en gewonden aan boord. In deze combinatietraining komen alle onderdelen aan bod zoals voorgeschreven in STCW tabellen A-V/4-1 (Medical First Aid) en 4-2 (Medical Care). De training is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Tijdens deze training behandelt de instructeur realistische situaties die kunnen voorkomen aan boord. U leert de situatie in te schatten en hiernaar te handelen. Ook het begeleiden van een medische evacuatie maakt onderdeel uit van het trainingsprogramma. De nadruk ligt op de praktische vaardigheden van medische eerste hulp en medische zorg aan boord. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training: Herkennen van oorzaken, omvang en ernst van ongevallen en ziekte aan boord; Geven van snelle medische eerste hulp bij ongevallen en ziekte; Verschaffen van medische zorg aan zieken en gewonden aan boord volgens de richtlijnen van de nationale en internationale medische handleidingen aan boord; Herkennen van veranderingen in de conditie van de patiënt; Aanvragen van externe assistentie en het begeleiden van een medische evacuatie. Aan het eind van deze training: kunt u oorzaken, omvang en ernst van ongevallen en ziekte herkennen; bent u in staat snel en efficiënt medische eerste hulp en medische zorg te bieden aan boord; weet u de conditie van de patiënt te monitoren en bij verandering hiernaar te handelen; bent u in staat externe assistentie aan te vragen; kunt u een medische evacuatie begeleiden.   Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 08.00 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag begint om 08.30, beide dagen eindigen rond 16.30 uur. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Toelatingseisen: De deelnemers zijn in het bezit van een geldig certificaat Basic Training. Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW’78 as amended certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.

Basic Training Fishery

 • 1235,-
Boek nu
De -  speciaal voor de visserij  - ontwikkelde Basic Training Fishery heeft een extra onderdeel “Veiligheid voor de Visserij” dat aansluitend  op de bestaande Basic Training wordt gegeven. Deze Basic Training Fishery is verplicht voor ieder bemanningslid aan boord van een vissersvaartuig en is onbeperkt geldig. Heeft u de Basic Training Fishery succesvol afgesloten dan is het mogelijk om twee certificaten te ontvangen, namelijk Basic Training STCW  ( 5-jaar geldig) en Basic Training Fishery (onbeperkt geldig). Hierdoor kunt u zowel bij de Koopvaardij als bij de Visserij gaan werken. Bent u al in het bezit van een Basic Training certificaat maar hebt u nog geen onderdeel Fishery gevolgd, dit onderdeel kan nu ook los, in een aparte module gevolgd worden. Aangezien er aan boord met verschillende machines en werktuigen gewerkt wordt om de vis op het dek te halen en de vis te verwerken worden de bemanningsleden blootgesteld aan diverse risico’s.Tijdens de module veiligheid voor de visserij wordt er dan ook ingegaan op bijvoorbeeld hoe er omgegaan moet worden met alle touwen en kabels op het visserschip. Door bewust te zijn van alle risico’s en gevaren kunnen arbeidsongevallen voorkomen worden. Het onderdeel Fishery kan ook gegeven bij een Refresher Basic Training en is los te boeken via de website. Extra aandachtspunt : het onderdeel Fishery kan op diverse locaties gegeven worden! Vraag bij onzde booking office naar de mogelijkheden ( Katwijk / Stellendam / Rotterdam) De volgende onderwerpen worden in de training behandeld: Overleven op zee Brandbestrijding en Ademlucht Elementaire First Aid Persoonlijke veiligheid en Sociale verantwoordelijkheden Veiligheid voor de visserij Visserijmethoden   Lestijden: De training zal om 08.30 uur starten. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Nederlands en in het Engels gegeven. Toelatingseisen: - Geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart; - U dient te kunnen zwemmen; Meenemen: medische keuring, zwemkleding en uw zeemansboekje.

Basic Training – Fishing Vessel Module only

 • 250,-
Boek nu
Aangezien er aan boord met verschillende machines en werktuigen gewerkt wordt om de vis op het dek te halen en de vis te verwerken worden de bemanningsleden blootgesteld aan diverse risico’s. Tijdens de module veiligheid voor de visserij wordt er dan ook ingegaan op bijvoorbeeld hoe er omgegaan moet worden met alle touwen en kabels op het visserschip. Door bewust te zijn van alle risico’s en gevaren kunnen arbeidsongevallen voorkomen worden. Het onderdeel Fishery kan ook gegeven bij een Refresher Basic Training en is los te boeken via de website. Extra aandachtspunt : het onderdeel Fishery kan op diverse locaties gegeven worden! Vraag bij onze booking office naar de mogelijkheden. ( Katwijk / Stellendam / Rotterdam) De volgende onderwerpen worden in de training behandeld: Overleven op zee Brandbestrijding en Ademlucht Elementaire First Aid Persoonlijke veiligheid en Sociale verantwoordelijkheden Veiligheid voor de visserij Visserijmethoden       Lestijden: De training zal om 08.30 uur starten. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. Toelatingseisen: - Geldig bewijs van lichamelijke goedkeuring voor de zeevaart; - U bent in het bezit van een geldig Basic Training certificaat. Meenemen: - zeemansboekje Vooraf insturen: scan van uw huidige Basic Training certificaat. Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.

Proficiency in Fast Rescue Boat (STCW)

 • 1265,- excl. 21% BTW
Boek nu
De STCW training Proficiency in Fast Rescue Boat (inhoud conform section A-V1/2 Table A-V1/2-2 STCW ’78 as amended), is bedoeld voor zeevarenden die zijn aangewezen om een Fast Rescue Craft te bemannen en/of te besturen. De deelnemers krijgen zowel theoretische informatie als praktische training in het besturen van een Fast Rescue Craft op open water. Bij afronding van de training kan de deelnemer omgaan met en leidinggeven tijdens lancering en besturing van de Fast Rescue Boat. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: Introductie en theorie Fast Rescue Boat; Reisvoorbereiding en veiligheid checks; Slow and fast boat handling op open water; Langszij varend schip komen, slecht weer varen; MOB oefening en behandeling slachtoffer aan boord; IAMSAR zoek patronen; Kapseis oefening zwembad; Praktijk op schepen met zowel jet als schroef aandrijving; Noodmiddelen PLB, EPIRB, SART. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te nemen dienen zeevarenden in het bezit te zijn van een geldig en erkend: Medisch certificaat voor zeevarenden, Basis Safety Training certificaat of refresher, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boat of refresher. (Coxswain) Optioneel te boeken bij STC-KNRM: Medische keuring (klik hier voor de lijst met keuringen)  

Proficiency in Fast Rescue Boat refresher (STCW)

 • 595,- excl. 21% BTW
Boek nu
De STCW training Proficiency in Fast Rescue Boat refresher  (inhoud conform section A-V1/2 Table A-V1/2-2 STCW ’78 as amended), is bedoeld voor zeevarenden die zijn aangewezen om een Fast Rescue Craft te bemannen en/of te besturen. De deelnemers krijgen zowel theoretische informatie als praktische training in het besturen van een Fast Rescue Craft op open water. Bij afronding van de training kan de deelnemer omgaan met en leidinggeven tijdens lancering en besturing van de Fast Rescue Boat. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: Introductie en theorie Fast Rescue Boat; Reisvoorbereiding en veiligheid checks; Slow and fast boat handling op open water; Langszij varend schip komen, slecht weer varen; MOB oefening en behandeling slachtoffer aan boord; IAMSAR zoek patronen; Kapseis oefening zwembad; Praktijk op schepen met zowel jet als schroef aandrijving; Noodmiddelen PLB, EPIRB, SART. Lestijden: De deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te nemen dienen zeevarenden in het bezit te zijn van een geldig en erkend: Medisch certificaat voor zeevarenden, Basis Safety Training certificaat of refresher, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boat of refresher. (Coxswain) Optioneel te boeken bij STC-KNRM: Medische keuring (klik hier voor de lijst met keuringen)  

Advanced Fire Fighting (STCW)

 • 1330,- excl. 21% BTW
Boek nu
De Advanced Fire Fighting (STCW) is een vierdaagse training voor kapiteins, stuurlieden en scheepswerktuigkundigen in de zeevaart gericht op de organisatie van brandbestrijding aan boord. De training Advanced Fire Fighting (STCW) leert u vaardigheden aan om tijdens een brand leiding te kunnen geven aan de brandploeg en de communicatie die hierbij hoort. In het internationale STCW-verdrag zijn wettelijke eisen gesteld aan de rol van een zeevarende. Iedere officier aan boord moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Advanced Fire Fighting (AFF). Dit certificaat is vijf jaar geldig. Deze training is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcodes NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. In de training Advanced Fire Fighting komen de volgende onderdelen aan bod: Taakverdeling en verantwoordelijkheden; Communicatie; Leiding geven (brandploeg en algehele leiding); Inwinnen van informatie, beoordeling van de situaties, nemen van beslissingen; Samenwerking met brandblusorganisatie aan de wal tijdens een scheepsbrand; Brandbestrijding m.b.t. gevaarlijke stoffen; Technieken t.a.v. optimaal ventilatie beheer; Laatste ontwikkelingen m.b.t. brandblusmiddelen en techniek; Analyse van incidenten met brand aan boord van schepen; Inzet algemene leiding en brandblusploeg leiding en correcte uitvoering van procedures; Onderhoudsmanagement brandblus- en detectie apparatuur; Stabiliteit. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers zijn in het bezit van: geldig certificaat Basic Training; geldige medische keuring STC-KNRM kan deze medische keuring ook voor u verzorgen. Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons): Paspoort Monsterboekje Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek) (Kopie van het) STCW BST certificaat

Advanced Fire Fighting Refresher (STCW)

 • 805,- excl. 21% BTW
Boek nu
De training Advanced Fire Fighting refresher (STCW) is een tweedaagse herhalingstraining voor mensen van wie het Advanced Fire Fighting certificaat binnenkort verloopt. De training Advanced Fire Fighting refrehser (STCW) frist uw vaardigheden om tijdens een brand leiding te kunnen geven aan de brandploeg en de communicatie die hierbij hoort op. In het internationale STCW-verdrag zijn wettelijke eisen gesteld aan de rol van een zeevarende. Iedere officier aan boord moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Advanced Fire Fighting (AFF). Dit certificaat is vijf jaar geldig. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcodes NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze cursus Advanced Fire Fighting refresher staat in het teken van herhaling en bijscholing. De volgende onderdelen worden behandeld: leiding geven aan brandbestrijding operaties aan boord; organiseren en trainen van brandbestrijding operaties; inspecteren en onderhouden van branddetectie- en brandblussystemen en brandblusapparatuur; onderzoeken en rapporten van incidenten met brand. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De tweede trainingsdag begint om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers zijn in het bezit van: geldig certificaat Basic Training STCW ; geldig certificaat Advanced Fire Fighting STCW geldige medische keuring STC-KNRM kan deze medische keuring ook voor u verzorgen. Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons): Paspoort Monsterboekje Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek) (Kopie van het) Basic Safety Training STCW certificaat (Kopie van het) Advanced Fire Fighting STCW certificaat

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW)

 • 990,- excl. 21% BTW
Boek nu
De vierdaagse training Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW PSCRB) is bestemd voor opvarenden die belast zijn met het bedienen en te water laten van de reddingssloep, reddingsvlot en reddingsboot. Het PSCRB certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar, iedereen aan boord moet om de vijf jaar een opfriscursus bijwonen om de vaarbevoegdheid te behouden. De training voldoet aan de STCW-richtlijnen en wordt erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT). Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcodes NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De training Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW PSCRB)  omvat onder meer: Taakverdeling en verantwoordelijkheden bij het verlaten van een schip; Voorbereiding en uitvoering bij het verlaten van een schip; Communicatie; Leiding geven; Praktische oefeningen en manoeuvreren met de reddingssloep; Samenwerking met wal brandblusorganisatie tijdens scheepsbrand; Doel en gebruik van de reddingsmiddelen; Constructie en bouw van de reddingsmiddelen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers zijn in het bezit van: geldig certificaat Basic Training; geldige medische keuring STC-KNRM kan deze medische keuring ook voor u verzorgen. Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons): Paspoort Monsterboekje Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek) (Kopie van het) STCW BST certificaat Badkleding

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats refresher (STCW)

 • 470,- excl. 21% BTW
Boek nu
De tweedaagse training Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats refresher (STCW PSCRB refresher) is bestemd voor opvarenden die belast zijn met het bedienen en te water laten van de reddingssloep, reddingsvlot en reddingsboot. Het PSCRB certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar, iedereen aan boord moet om de vijf jaar een opfriscursus bijwonen om de vaarbevoegdheid te behouden. De training voldoet aan de STCW-richtlijnen en wordt erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT). Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcodes NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De training Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats refresher (STCW PSCRB refresher) omvat onder meer: Taakverdeling en verantwoordelijkheden bij het verlaten van een schip; Voorbereiding en uitvoering bij het verlaten van een schip; Communicatie; Leiding geven; Praktische oefeningen en manoeuvreren met de reddingssloep; Samenwerking met wal brandblusorganisatie tijdens scheepsbrand; Doel en gebruik van de reddingsmiddelen; Constructie en bouw van de reddingsmiddelen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers zijn in het bezit van: geldig certificaat Basic Training; geldig certificaat PSCRB; geldige medische keuring STC-KNRM kan deze medische keuring ook voor u verzorgen. Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons): Paspoort Monsterboekje Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek) (Kopie van het) STCW BST certificaat (Kopie van het) STCW PSCRB certificaat Badkleding

Combi refresher Basic Training en Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW SCOM-1)

 • 875,- excl. 21% BTW
Boek nu
De training Combi refresher Basic Training en Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats (ook wel SCOM1) is een driedaagse opfristraining waarmee de volgende certificaten gerefreshed kunnen worden: Basic Training (STCW) Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats Deze certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar, iedereen aan boord moet om de vijf jaar een opfriscursus bijwonen om de vaarbevoegdheid te behouden. De training voldoet aan de STCW-richtlijnen en wordt erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT). Tijdens deze training zullen de afgevaardigden zich bezighouden met realistische situaties die zich aan boord kunnen voordoen. De training zoomt in op persoonlijke overlevingstechnieken, brandveiligheid en -controle, eerste hulp bij ongelukken, veilig werken en sociale verantwoordelijkheid aan boord. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcodes NL021 en NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze cursus is praktijkgericht en simuleert de situatie aan boord zoveel mogelijk. Naast theorie, oefen je extreme omstandigheden op zee in ons simulatiezwembad. Deze opfriscursus omvat de volgende onderwerpen volgens STCW-tabellen A-VI/1 en A-VI/2-1: Personeelsveiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid theorie en praktijk Elementaire eerste hulp theorie en praktijk Survival Technieken theorie en praktijk Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers zijn in het bezit van: geldig certificaat Basic Training; geldig certificaat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats; geldige medische keuring STC-KNRM kan deze medische keuring ook voor u verzorgen. Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons): Paspoort Monsterboekje Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek) Kopieën van alle 2 geldige certificaten Badkleding

Combi refresher Basic Training en Advanced Fire Fighting (STCW SCOM-3)

 • 1020,- excl. 21% BTW
Boek nu
De training Combi refresher Basic Training en Advanced Fire Fighting  (ook wel SCOM3) is een driedaagse opfristraining waarmee de volgende certificaten gerefreshed kunnen worden: Basic Training (STCW) Advanced Fire Fighting Deze certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar, iedereen aan boord moet om de vijf jaar een opfriscursus bijwonen om de vaarbevoegdheid te behouden. De training voldoet aan de STCW-richtlijnen en wordt erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT). Tijdens deze training zullen de afgevaardigden zich bezighouden met realistische situaties die zich aan boord kunnen voordoen. De training zoomt in op persoonlijke overlevingstechnieken, brandveiligheid en -controle, eerste hulp bij ongelukken, veilig werken en sociale verantwoordelijkheid aan boord. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcodes NL021 en NL007. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze cursus is praktijkgericht en simuleert de situatie aan boord zoveel mogelijk. Naast theorie, oefen je extreme omstandigheden op zee in ons simulatiezwembad en brandveiligheid en -controle in het Fire & Safety Training Center. Deze opfriscursus omvat de volgende onderwerpen volgens STCW-tabellen A-VI/1 en A-VI/3: Personeelsveiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid theorie en praktijk Elementaire eerste hulp theorie en praktijk Survival Technieken theorie en praktijk Fire Fighting theorie en praktijk Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen of een keuring zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers zijn in het bezit van: geldig certificaat Basic Training; geldig certificaat Advanced Fire Fighting; geldige medische keuring STC-KNRM kan deze medische keuring ook voor u verzorgen. Neem de volgende items mee naar de training (of stuur ze vóór de cursus via e-mail naar ons): Paspoort Monsterboekje Medisch certificaat zeevarenden (lichamelijk onderzoek) Kopieën van alle 2 geldige certificaten Badkleding

Sea Survival (STCW)

 • 250,00,- excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module Sea Survival is een onderdeel uit de STCW Basic Safety training. Sommige bedrijven kiezen ervoor hun medewerkers alleen deze training te laten volgen. Deze training staat niet standaard ingepland, maar kunnen wij voor u inplannen op aanvraag. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en symptomen van onderkoeling en verdrinking; voordelen en beperkingen van de verschillende Lifejackets die gebruikt worden in de industrie; aantrekken ofwel gebruiken van de verschillende Lifejackets het op een veilige manier aan en van boord overstappen; basiskennis over het overleven op zee, individueel en in een groep. Lestijden: De lestijden van deze training zijn variabel. Wij vragen de deelnemers of ze 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig willen zijn voor de inschrijving. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief  het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

Combi Basic Safety Training(STCW) & Security Awareness

 • 1160,- excl.21% BTW
De combinatietraining STCW Basic Safety Training + Security Awareness is een vierenhalf training die bedoeld is voor medewerkers die in de zeevaart gaan werken. Iedereen die werkt of wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip, dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Safety Training. Tijdens deze training leren zeevarenden de basis veiligheidsvaardigheden die ze nodig hebben om aan boord van een zeevarend schip. De training Security Awareness is bedoeld voor alle zeevarenden die niet direct zijn belast met beveiligingstaken volgens het scheepsbeveiligingsplan (designated security duties). Tijdens deze training wordt deelnemers geleerd hoe ze moeten reageren op een veiligheidsrisico. Denk aan het rapporteren van een veiligheidsincident zoals bijvoorbeeld piraterij, een gewapende overval of aanval. Deze cursus is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode NL021. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De training is opgebouwd uit de modules Personal Survival Techniques, Elementary First Aid, Personal Safety and Social Responsibilities en Fire Prevention and Fire Fighting. De volgende onderwerpen komen aan bod in theorie: overlevingstechnieken; brandveiligheid en brandbestrijding; eerste hulp bij ongevallen; veilig werken; sociale verantwoordelijkheden. Daarnaast worden in deze Basic Safety Training de volgende praktijkonderdelen verzorgd: oefening met persoonlijke- en groepsreddingsmiddelen; onderhoud veiligheidsmiddelen; brandweeroefeningen met brandweeruitrusting/perslucht en het gebruik van de vereiste blusmiddelen; oefeningen met betrekking tot noodprocedures; eerste hulpverlening en reanimatie. De training Security Awareness behandelt de volgende onderwerpen: betekenis en consequenties van verschillende veiligheidsniveaus; kennis van het Scheepsbeveiligingsplan, de procedures en voorzorgsmaatregelen; waarnemen en herkennen van veiligheidsrisico’s; technieken die worden gebruikt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. De eerste 4 trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, de laatste trainingsdag om 12.00. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend op de Basic Safety Training (STCW) is het volgende aanvullend bij te boeken: Medische keuring (klik hier voor meer informatie). De aanvullende opties kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Bijzonderheden: Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind. De cursus Basic Safety Refresher en de combi Basic Safety Training refresher/Advanced Fire Fighting refresher worden ook door STC-KNRM aangeboden.

Offshore Personal Safety Training voor zeezeilers (OPST)

 • 367,80 exclusief BTW
Boek nu
PR Sailing organiseert samen met STC-KNRM de veiligheidstraining voor zeilers. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Ga dus GOED VOORBEREID DE ZEE OP Praktijkgerichte, 1-daagse training voor zeezeilers. Het certificaat voldoet aan de kwalificaties voor offshore wedstrijden zoals de Fastnet Race en Middle Sea Race. De volgende onderdelen worden behandeld en getoetst: Verzorging en onderhoud van veiligheidsuitrusting Stormzeilen Schadecontrole en reparatie Zwaar weer - ritten van de bemanning, bediening van de boot, zee-anker Preventie en herstel van mensen overboord Hulp verlenen aan andere vaartuigen Hypothermie SAR-organisatie en -methoden Weersvoorspelling Reddingsvlotten en reddingsvesten Voorzorgsmaatregelen tegen brand en het gebruik van brandblussers Reanimatie (CPR) en eerste hulp Communicatie-uitrusting (VHF, GMDSS, satcomms, enz.) Pyrotechniek en EPIRB's We kunnen ook een training op maat voor u verzorgen. Meer informatie? neem contact met ons op: mail: info@stc-knrm.nl tel: 0800 3800 030

Calamiteitentraining voor watersporters

 • Op aanvraag
Boek nu
De calamiteitentraining is een ééndaagse training is een voor deelnemers die regelmatig op zee varen of zeilen. Op zee en op ruime binnenwateren is men bij calamiteiten aan boord geheel op zichzelf aangewezen. Brand aan boord is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Immers bij brand is de dreiging dat je je schip moet verlaten zeer wel aanwezig. Brand aan boord kun je voorkomen door een goede brandpreventie. Mocht ondanks een goede brandpreventie er toch brand aan boord ontstaan, dan kun je met kleine blusmiddelen deze brand snel en adequaat bestrijden. Hierbij is het juiste gebruik van blusmiddelen onontbeerlijk. Naast brand en escalatie worden de opvarende ook getraind te worden in eerste hulp en survival at sea. Deze training organiseren wij op aanvraag voor groepen van 6-12 deelnemers. Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem contact met ons op via info@stc-knrm.nl of bel ons op 0031- 10 428 38 60. Inhoud: Basis Gereed maken voor vertrek Effecten van wind en zee op vaartuig Voorbereiding op noodsituaties op het vaartuig Communicatie Brandpreventie en brandbestrijding Branddriehoek Preventie Het gebruik van brandblussers, brandslangen, uitrusting en andere apparatuur voor brandbestrijding aan boord Eerste hulp Het verstrekken van elementaire eerste hulp bij een ongeval veroorzaakt door een ongeval of andere medische noodsituatie Cold shock Personal survival methoden Het gebruik van de zwemvesten en opblaasbare reddingsvlotten Het gebruik van nood bakens Praktijk Brand en Eerste Hulp Brand aan boord Zelf blussen ABCDE methodiek Zelf reanimeren op pop Levensreddend handelen Survival praktijk Tonen reddingsmiddelen Reddingsmiddelen gebruik Demonstreren van gebruik reddingsvlot Kapseis drill Overleven op zee Toelatingseisen: Certificaten: Vaarbewijs I of I&II (Pleziervaart) In het bezit van Marcom B, Marifoon of gerelateerde communicatietraining van hetzelfde niveau (Pleziervaart en zee zeilsport) Medisch: In bezit van een zwemdiploma Fysiek in staat de cursus te volgen.

Veilig varen met Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB)

 • op aanvraag
De driedaagse training Veilig varen met Rigid Hull Inflatable Boat is bedoeld voor diegenen die zijn aangewezen om een Fast Rescue Craft te bemannen en/of te besturen. De doelgroep bestaat uit professionele hulpdiensten zoals Politie, Brandweer, Douane en Rijkswaterstaat. De deelnemers krijgen zowel theoretische informatie als praktische training in het besturen van een Fast Rescue Craft op de binnenwateren maar ook op zee. De basis van deze training is de STCW training ‘Proficiency in Fast Rescue Boats’ (inhoud conform section A-V1/2 Table A-V1/2-2 STCW ’78 as amended), aangevuld met praktijkoefeningen voor gevorderden. Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem contact met ons op via mail of bel 0031-10 428 38 60. Inhoud De training Veilig varen met Rigid Hull Inflatable Boat  behandelt de volgende onderwerpen: Introductie en theorie Fast Rescue Craft Reisvoorbereiding en veiligheid checks Slow and fast boat handling op binnen en buitenwater Langszij varend schip komen, slecht weer varen MOB oefening en behandeling slachtoffer aan boord IAMSAR zoek patronen Kapseis oefening zwembad Praktijk op KNRM station, en op schepen van de KNRM zowel jet als schroef aandrijving Navigatie, plotter en marifoon bediening Noodmiddelen PLB, EPIRB, SART Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De afgesproken prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels of Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de Rigid Hull Inflatable Boat training is het volgende te boeken: Medische keuring (klik hier voor de lijst met keuringen) Houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen langer zullen duren als er aanvullende items worden bijgeboekt. De aanvullende items kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te nemen dienen zeevarenden in het bezit te zijn van een geldig en erkend: Medisch certificaat voor zeevarenden Als de deelnemer ook het STCW Table A-V1/2-2 ’78 as amended certificaat wil ontvangen gelden de volgende aanvullende eisen Basis Safety Training certificaat of refresher, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boat of refresher. (Coxswain)

Offshore

BOSIET incl. EBS (OPITO 5700) / 0.5A + CA-EBS (5902) (incl. Escape Chute Training)

 • €1055,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
Introductie De Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training (NOGEPA 0.5a BOSIET + NOG- supplement) is een driedaagse training bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de offshore sector. Tijdens deze training leren de deelnemers over basisveiligheid op platforms, het overleven op zee en het verlenen van (basis) Eerste Hulp. De Helicopter Underwater Escape Training (HUET) is een standaard onderdeel van de BOSIET training. De BOSIET training is OPITO, NOGEPA en NOG gecertificeerd. Het certificaat wordt wereldwijd geaccepteerd en is vier jaar geldig. Binnen vier jaar dient de training herhaald te worden met een Further Offshore Emergency Training (NOGEPA 0.5b FOET). Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Inhoud De volgende onderwerpen komen aan bod in de BOSIET training : Brandbestrijding; Basis Eerste Hulp; Introductie veiligheid; Norwegian Escape Chute (ontsnappingstechniek met de Noorse Chute); Noors Offshore pak + geïntegreerde EBS NOG; Onderkoeling; Overlevingstechnieken op zee theorie en praktijk; Reddingsboot theorie en praktijk; Veiligheid in een helikopter /HUET + EBS (airpocket). Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 0.5A BOSIET zijn de volgende trainingen te boeken: Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Crew Basket Training; H2S Training – NOGEPA gecertificeerd; S-CAPE; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen langer zullen duren als er extra trainingen bijgeboekt worden. De aanvullende trainingen kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

FOET incl. EBS (5858) / 0.5B + CA-EBS (5902) (incl. Escape Chute Training)

 • 634,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
Introductie De Further Offshore Emergency Training (0.5b FOET) is een ééndaagse herhalingstraining. De training is bedoeld voor offshore personeel van wie het 0.5A BOSIET óf 0.5b FOET certificaat binnenkort verloopt. Tijdens deze training worden kennis en vaardigheden rond basisveiligheid op platforms, het overleven op zee en het verlenen van (basis) eerste hulp opgefrist. De FOET training moet gevolgd worden vóór de vervaldatum van het oude certificaat. Deze training is een OPITO, NOGEPA en OLF gecertificeerde training. Deze training wordt wereldwijd geaccepteerd. Het certificaat is vier jaar geldig. Binnen vier jaar dient de training (opnieuw) herhaald te worden met een Further Offshore Emergency Training (NOGEPA 0.5b FOET). Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Inhoud De volgende onderwerpen komen aan bod in de FOET training: Brandbestrijding; Basis eerste hulp; Norwegian Escape Chute (ontsnappingstechniek met de Noorse Chute); Noors Offshore pak + geïntegreerde EBS NOG; Onderkoeling; Overlevingstechnieken op zee theorie en praktijk; Reddingsboot theorie en praktijk; Veiligheid in een helikopter/HUET + EBS (airpocket). Planning: Volgt u de FOET training binnen 3 maanden voor de vervaldatum van uw oude certificaat, dan wordt de nieuwe vervaldatum op de vervaldatum van uw oude certificaat gebaseerd. Volgt u de training langer dan 3 maanden voor de vervaldatum van uw oude certificaat? Dan wordt de nieuwe vervaldatum gebaseerd op de datum van deelname. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal rond 16.00 eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de FOET zijn de volgende trainingen te boeken: Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Crew Basket Training; H2S Training – NOGEPA gecertificeerd; S-CAPE Training; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Houdt u er rekening mee dat de FOET maar één trainingsdag bevat. Als er meerdere extra trainingen geboekt worden, kan het zijn dat niet alles op één dag gevolgd kan worden. Mocht het niet mogelijk zijn dat alle trainingen op één dag gevolgd kunnen worden, zullen wij contact met u opnemen. De aanvullende trainingen kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Voor deelname aan deze training is een geldig 0.5A BOSIET of 0.5B FOET certificaat vereist.

E-BOSIET incl. EBS (OPITO 5703/Digital Delivery BOSIET) + CA-EBS (5902)

 • 985,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
Introductie OPITO heeft de e-learning methode ontworpen voor de theoretische onderdelen van de BOSIET training. Dit betekent dat de theorie online aangeboden wordt, in tegenstelling tot de klassikale sessies. Met de OPITO E-BOSIET traint u nog maar 1 dag op ons trainingscentrum in plaats van 3 dagen. Alle theorie leert u thuis middels E-learning gedurende een gemiddeld  8-16 uur durend programma. De Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training is een training bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de offshore sector. Kennis over de basisveiligheid op platforms, overleven op zee en het verlenen van (basis) Eerste Hulp) behoren tot de vaardigheden waarover offshore personeel moet beschikken. Tijdens deze training leren de deelnemers over basisveiligheid op platforms, het overleven op zee en het verlenen van (basis) Eerste Hulp. De voordelen van de E-BOSIET op een rijtje: Bespaar 2 dagen aan tijd en hotelkosten; E-learning kan op eigen tempo gedaan worden; Bepaal zelf het moment en de locatie van leren, “Learn anywhere at anytime”; Kleinere groep tijdens de praktijk uitvoering van 1 dag op het trainingscentrum (maximaal 8 deelnemers). Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek direct’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Inhoud De theorie voor de E-BOSIET training wordt middels e-learning gevolgd. Online worden de volgende onderdelen behandeld: Safety Induction Sea Survival First Aid Fire Fighting & Self Rescue Helicopter Safety & HUET In de praktijk worden de volgende onderdelen behandeld: Safety Induction assessment Praktijk Sea Survival Praktijk First Aid Praktijk Fire Fighting & Self Rescue Praktijk HUET (EBS) Inschrijven: U ontvangt een boekingsbevestiging van de training en de informatie voor de praktijkdag. Binnen max. 1 werkdag ontvangt u per e-mail de toegang voor de E-learning. U heeft tot de gekozen praktijk dag de tijd om uw E-learning af te ronden. Bij aanvang trainingscentrum wordt er gecontroleerd of de E-learning succesvol is afgerond. Wanneer u de E-learning heeft afgerond, dient u binnen 3 maanden de praktijk dag te volgen. Na het inschrijven voor OPITO E-BOSIET ontvangt de deelnemer, binnen 1 werkdag, toegang tot het online lesmateriaal per e-mail. Hiermee dient u op de voor u gewenste  locatie alle theorie te leren. Dit zal minimaal 8 uur duren. Wanneer alle theorie is behaald, hoeft u enkel nog maar de praktijkoefeningen bij ons op ons trainingscentrum te doen. Let op! Als u de E-learning niet heeft afgerond, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het praktijkgedeelte en zal er geen certificaat uitgegeven worden. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de E-BOSIET zijn de volgende trainingen te boeken: Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Crew Basket Training; H2S Training – NOGEPA gecertificeerd; S-CAPE; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Houdt u er rekening mee dat de E-BOSIET maar één trainingsdag bevat. Als er meerdere extra trainingen geboekt worden, kan het zijn dat niet alles op één dag gevolgd kan worden. Mocht het niet mogelijk zijn dat alle trainingen op één dag gevolgd kunnen worden, zullen wij contact met u opnemen. De aanvullende trainingen kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

HUET incl. EBS (5095) + CA-EBS (5902) (incl. Escape Chute Training)

 • 575,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
(C) Foto’s Roel Ovinga Introductie De HUET (Helicopter Underwater Escape Training) is een ééndaagse training speciaal bedoeld voor offshore personeel dat voor vervoer van- en naar hun werkplek gebruik maakt van een helikopter. Ook voor zeevarenden die regelmatig van en naar boord reizen per helikopter is het van belang te trainen op welke manier veilig kan worden gereisd en hoe adequaat kan worden gereageerd in het geval van een noodsituatie. Deze cursus is een onderdeel van de ‘Universal Basic Survival’ offshore training, maar wij bieden deze training ook aan als ‘losse’ training.   Inhoud De volgende onderwerpen komen aan bod in de HUET training: Helicopter Safety EBS (Emergency Breathing System) Er worden (conform OPITO richtlijnen) diverse praktijkoefeningen in het zwembad vanuit een helikopter gedaan. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal rond 16.00 eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de HUET zijn de volgende trainingen te boeken: Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Crew Basket Training; H2S Training – NOGEPA gecertificeerd; S-CAPE Training; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Houdt u er rekening mee dat de HUET maar één trainingsdag bevat. Als er meerdere extra trainingen geboekt worden, kan het zijn dat niet alles op één dag gevolgd kan worden. Mocht het niet mogelijk zijn dat alle trainingen op één dag gevolgd kunnen worden, zullen wij contact met u opnemen. De aanvullende trainingen kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

CA-EBS (OPITO 5902)

 • 90,00 incl. registratiekosten, excl. 21% BTW.
Boek nu
De door OPITO goedgekeurde Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) training is naar aanleiding van het CAA Report (CAP 1145) ontwikkeld voor passagiers die in de UK sector reizen per helikopter van en naar een offshore installatie of schip. Vanaf september 2014 is deze training verplicht voor de UK sector en per 1 mei 2015 is deze training ook verplicht gesteld in Nederland. STC-KNRM is door OPITO geaccrediteerd om deze training te verzorgen. De doelstelling van deze training is om de deelnemers de benodigde kennis bij te brengen en inzicht te verschaffen wat betreft de eigenschappen en mogelijke gevaren van een Compressed Air Emergency Breathing System. Na afloop van de training weten de deelnemers hoe zij het systeem op de juiste manier in de praktijk kunnen toepassen. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. STC-KNRM kan deze training ook op locatie verzorgen. Mocht u hier interesse in hebben, vragen wij u contact op te nemen met het booking office. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de CA-EBS training: De verschillen tussen een ‘re-breather’ systeem en een persluchtsyteem; De toepassing van het persluchtsysteem tijdens helikopter noodsituaties; De gevaren van perslucht beademingssystemen. De deelnemers moeten de volgende handelingen laten zien om te kunnen slagen voor de training: Een pre-flight inspectie van het reddingsvest en Compressed Air Emergency Breathing System; Het correct aantrekken van het reddingsvest en Compressed Air Emergency Breathing System en een ‘buddycheck’ uitvoeren; Het gebruik van het Compressed Air Emergency Breathing System tijdens een gesimuleerde noodsituatie in de ‘droge’ omgeving. Lestijden: De aanvangstijd is afhankelijk van de geboekte datum. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig BOSIET 0.5A, FOET 0.5B of HUET certificaat.

S-cape Evacuation System

 • 115,00
Boek nu
Tijdens deze training leert de cursist de theorie en de praktijk van het gebruik van het S-cape Evacuation System. Onder goed gesimuleerde omstandigheden in ons zwembad, waarbij de werkelijkheid benaderd wordt, zal de cursist het systeem onder de knie krijgen. Na de training zijn de deelnemers in staat om veilig naar beneden af te dalen met het S-cape Evacuation System. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de S-CAPE training: Theorie over S-cape Evacuation System; De werking van S-cape Evacuation System; Opslag offshore; Het gebruiksklaar maken van het S-cape Evacuation System; Oefenen met afdalen met behulp van het S-cape Evacuation System; Oefenen met afdalen in een reddingsvlot met behulp van het S-cape Evacuation System. Planning: Deze training is te boeken als  'on board training' op een locatie naar wens en als klassikale training bij  STC-KNRM. Wilt u de training bij u op locatie laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden. Lestijden: De lestijden van deze training zijn variabel. Wij vragen de deelnemers of ze 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig willen zijn voor de inschrijving. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: De S-cape training is aansluitend aan één van de volgende trainingen te boeken: BOSIET FOET HUET Houdt u er dan rekening mee dat de lesdag later eindigt. Wilt u deze training boeken als aanvulling? Boekt u dan de BOSIET, FOET of HUET training, in stap 3 van het boekingsformulier kunt u de S-cape training toevoegen. Toelatingseisen: Voor deze training gelden geen specifieke toelatingseisen.  

H2S (NOGEPA 0.8)

 • 124,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
De H2S training (NOGEPA 0.8) duurt ongeveer 4 uur en is een veiligheidstraining voor personeel (onshore en offshore) die in aanraking komen met H2S gevoelige installaties. In de meeste gevallen betreft dit medewerkers uit de olie- en gaswinning industrie, maar deze training is ook geschikt voor werknemers die werken in bijvoorbeeld riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking en afvalverwerking waar mogelijk H2S ontstaat. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico's in werkomgevingen waar het dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen. Deze training is te boeken als aanvullende training bij de Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training (0.5A BOSIET) of de Further Offshore Emergency Training (0.5B FOET). De training is ook ‘los’ te boeken en bij u op locatie te organiseren. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training H2S: Regelgeving en de Arbo wet Gevaren en eigenschappen Werken met H2S op een locatie Persoonlijke beschermingsmiddelen Vluchtprocedures Eerste hulp voor H2S slachtoffers Planning: Deze training is te boeken als  'on board training' op een locatie naar wens en als klassikale training bij  STC-KNRM. Wilt u de training bij u op locatie laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden. Lestijden: De lestijden van deze training zijn variabel. Wij vragen de deelnemers of ze 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig willen zijn voor de inschrijving. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: De H2S training is aansluitend aan één van de volgende trainingen te boeken: BOSIET FOET HUET Houdt u er dan rekening mee dat de lesdag later eindigt. Wilt u deze training boeken als aanvulling? Boekt u dan de BOSIET, FOET of HUET training, in stap 3 van het boekingsformulier kunt u de H2S training toevoegen. Toelatingseisen: Voor deze training gelden geen specifieke toelatingseisen.

NOG Supplement (OLF)

 • 95,- Excl. 21% BTW
Boek nu
Deze training is bedoeld voor medewerkers die al wel een BOSIET of FOET certificaat hebben behaald, maar die het NOG supplement voor de Noorse wateren nog niet hebben gevolgd.  Tijdens deze training worden het Noorse pak en het Noorse Sky Escape systeem behandeld. Het NOG supplement is standaard onderdeel van onze BOSIET en FOET trainingen. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Inhoud: Noors pak Noors Sky Escape Systeem Lestijden: Dit is afhankelijk van de geboekte datum. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren.

Crew Basket Transfer Familiarisation

 • 150,- excl. 21% BTW
Boek nu
Deze training  is bedoeld voor offshore/maritiem personeel dat bekend gemaakt moet worden met de juiste procedures en handelingen voor een transport met een crew basket tussen twee installaties of schepen. De Crew Basket training is erop gericht om het bewustzijn met betrekking tot veiligheid op het gebied van transporteren van personeel tussen boten en platformen te vergroten en vertrouwd te raken met de voorzorgsmaatregelen. De volgende onderwerpen komen aan bod in de Crew Basket training: Risico’s en gevaren van het transport met een crew basket; Het beoordelen van de gereedheid van de crew basket; Verantwoordelijkheden; Het oefenen van een transport met de crew basket. Lestijden: De lestijden van deze training zijn variabel. Wij vragen de deelnemers of ze 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig willen zijn voor de inschrijving. Tevens kan deze training ook geboekt worden in combinatie met andere trainingen. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Voor deze training zijn geen specifieke eisen gesteld.

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV)

 • 1345,- excl. 21% BTW
Boek nu
Deze 3-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (Riggers & Banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Alle aspecten van Rigging, Slinging en Mooring worden behandeld in deze training. Het doel van deze Rigging & Slinging training is om de deelnemers kennis en vaardigheden mee te geven die de veiligheid en efficiency van hun werk verhogen. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijkoefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Materialen en uitrusting (onder andere Fibre ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Het selecteren van de veiligste en meeste efficiënte materialen en uitrusting; Laatste ontwikkelingen; Het herkennen van onveilige materialen en uitrusting. Kranen; Hijsen van personeel; Ankerbediening; Regels en wetgeving; Basis ladingberekeningen; Certificatie, inspectie en markering; Veilig gebruik van materialen. Deze Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen Training bestaat uit 3 aangesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Indien deelnemers Offshore dienen te werken dan is een geldige Offshore Medische keuring verplicht.

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV) Refresher

 • 645,- excl. 21% BTW
Boek nu
Deze 1-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging training (verlenging) is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (riggers & banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Het doel van deze training is het behouden van de kennis en vaardigheden die men bij de basiscursus heeft geleerd en het zorgt ervoor dat uw certificaat wordt verlengd. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De cursus heeft als doel het bewaren van de kennis die men al bezit. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Materials and Equipment Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Staat er geen geschikte datum in de planning? Neem dan contact met ons op! Lestijden: De deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de training zal om 08.30 uur starten. De trainingsdag zal rond 17:00 eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Vooropleiding: Om aan deze training te mogen deelnemen moet men in het bezit zijn van een DNV certificaat; Rigging & slinging voor Riggers & Banksmen (basis)

Banksman (NOGEPA 1.9A)

 • 1095,00 excl 21% BTW
Boek nu
De Banksman Offshore (Nogepa 1.9A) is een driedaagse praktijkgerichte  training die speciaal is ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. De Banksman training is NOGEPA gecertificeerd. Het certificaat is vier jaar geldig, voor de vervaldatum dient de training herhaald te worden met een Banksman refresher (NOGEPA 1.9B). Dit certificaat geeft binnen de (petro)chemische industrie in Nederland een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijkoefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Materialen en uitrusting (onder andere Fibre ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Het selecteren van de veiligste en meeste efficiënte materialen en uitrusting; Laatste ontwikkelingen; Het herkennen van onveilige materialen en uitrusting. Kranen; Hijsen van personeel; Ankerbediening; Regels en wetgeving; Basis ladingberekeningen; Certificatie, inspectie en markering; Veilig gebruik van materialen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Voor deelname aan de training is een medische keuring vereist.

Banksman refresher (NOGEPA 1.9B)

 • 595,00 excl. 21% BTW
Boek nu
De Banksman refresher (NOGEPA 1.9B) is een ééndaagse halingstraining voor deelnemers waarvan het Banksman (NOGEPA 1.9) certificaat binnenkort verloopt. In deze training worden de belangrijkste onderdelen van theorie en praktijk van de Banksman basistraining behandeld. Deze training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. De Banksman training is NOGEPA gecertificeerd. Het certificaat is vier jaar geldig, voor de vervaldatum dient de training herhaald te worden met een Banksman refresher (NOGEPA 1.9B). Dit certificaat geeft binnen de (petro)chemische industrie in Nederland een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Materialen en uitrusting (onder andere Fibre ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Het selecteren van de veiligste en meeste efficiënte materialen en uitrusting; Laatste ontwikkelingen; Het herkennen van onveilige materialen en uitrusting. Kranen; Hijsen van personeel; Ankerbediening; Regels en wetgeving; Basis ladingberekeningen; Certificatie, inspectie en markering; Veilig gebruik van materialen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen Voor deelname aan deze training is een medische keuring vereist.

Socket Termination Course

 • 525,- excl. 21% BTW
Boek nu
Deze 1-daagse praktijktraining is bedoeld voor personen en/of bedrijven die zich bezig houden met onderhoud en het aanbrengen van eindverbindingen (sockets) aan staalkabels. In deze training leren de deelnemers hoe ze vakkundig en op veilige wijze met behulp van hars eindverbindingen aan staalkabels aan kunnen brengen. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een theorie- en praktijk gedeelte en de volgende onderwerpen komen aan de orde: Verschillende soorten eindverbindingen en toepassingen; Benodigde gereedschappen en middelen; Te gebruiken methodes en procedures; Te treffen voorbereidingen; Hoe en welke metingen moeten worden verricht; De juiste eindverbinding kiezen; Hars mixen en gieten; Zelf via de juiste methode en procedure een eindverbinding aanbrengen. Na een korte theorie-instructie wordt in deze 1-daagse training vooral aandacht aan de praktijk besteed. De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Het theoriegedeelte wordt met een schriftelijke toets afgesloten en het praktijkexamen wordt afgesloten met een zelf te maken ‘werkstuk’. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training zal om 08.30 starten en rond 16:00 eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen zijn geen specifieke certificaten vereist.

Gasmeten (NOGEPA 1.4 )

 • 355,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
De training Gasmeten (Nogepa code 1.4) is bestemd voor mensen die werken op een mijninstallatie en die verantwoordelijk zijn voor het testen en het meten of gas, zuurstof en/of giftige stoffen aanwezig zijn. De deelnemers worden zowel in theorie als praktijk onderwezen in het gebruik van gasmeet- en detectie apparatuur, de interpretatie van de meetgegevens en het ondernemen van de juiste acties.   De volgende onderwerpen komen aan bod in de training: Gasmeetstrategieën; Meetprincipes, procedures en regels; Verschillende soorten meet- en detectie-apparatuur; Interpreteren van de gemeten gegevens; Adviseren over de juiste vervolgacties; Adviseren met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen; Besloten ruimtes. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 0.5A BOSIET zijn de volgende trainingen te boeken: Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Crew Basket Training; H2S Training – NOGEPA gecertificeerd; S-CAPE; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen langer zullen duren als er extra trainingen bijgeboekt worden. De aanvullende trainingen kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

IMIST (OPITO 5312) e-learning en examen

 • 199,00 excl. 21% BTW
Boek nu
IMIST staat voor International Minimum Industry Safety Training en is een OPITO gecertificeerde training. Deze standaard wordt wereldwijd ondersteund door de olie- en gasindustrie. Het IMIST e-learning programma is ontwikkeld om een nieuwe wereldwijde standaard voor training op het gebied van gezondheid en veiligheid te verschaffen. Dit is een uitgebreide en consistente opleiding om de veiligheid en de naleving van regelgeving van de werknemers te vergroten. De IMIST-standaard zorgt ervoor dat de werknemer de nodige veiligheidsbewustzijn heeft om het risico van het aantal ongevallen te verminderen. Het IMIST certificaat is 4 jaar geldig. Als u dit certificaat in het Verenigd Koninkrijk wilt gebruiken, moet u controleren of de opdrachtgever waar u voor gaat werken, dit accepteert. De e-learning en het examen is in de volgende 12 talen beschikbaar: Amerikaans; Brits Engels; Arabisch; Hindi; Bahasa Maleisisch; Frans; Vietnamees; Thais; Indonesisch; Russisch; Kazachstaans; Deens. De IMIST training bevat 9 modules: Inleiding gevaarlijke omgeving; Veilig werken; Inzicht in het risicobeoordelingsproces; Taken waarvoor een werkvergunning vereist is; Persoonlijke verantwoordelijkheid bij het behouden van de integriteit van activa; Handmatige hanteringstechnieken die dagelijks gebruikt worden; Beheersing van het gebruik van gevaarlijke stoffen; Kennis en processen van werken op hoogte; Bewustwording van mechanische hijsactiviteiten. IMIST begint met een introductie waarin de veiligheidskennis van medewerkers uit de olie - en gasindustrie wordt beoordeeld aan de hand van verschillende vragen. De gegeven antwoorden worden geëvalueerd, waarna een unieke cursus voor de deelnemer wordt samengesteld. Op basis van de foutief beantwoorde vragen wordt een e-learning samengesteld. Elke deelnemer doorloopt een speciaal op zijn of haar kennis gerichte e-learning. De informatie uit de e-learning wordt getoetst aan de hand van verschillende vragen. De thema's waarover vragen foutief zijn beantwoord worden opnieuw behandeld, net zo lang tot de deelnemer alle vragen correct beantwoord.   Wilt u deze e-learning voor een groep medewerkers op locatie laten organiseren? Neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden! [embed]https://youtu.be/UlWlRFIoWwg[/embed]  

EHBO Rode Kruis (8 uur e-learning en 4 uur klassikaal)

 • 112,50
Boek nu
De EHBO Rode Kruis training is een training die bestaat uit 8 uur e-learning en 4 uur praktijkles. Van bewusteloosheid tot verslikking en van brandwonden tot vergiftiging. Zorg dat jij weet wat je moet en oefen alle vaardigheden tijdens onze EHBO cursus. Reanimatie en gebruik van de AED zijn onderdeel van deze cursus. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Inhoud Duur: 8 uur online voorbereiding en 4 uur klassikaal. Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED); Bewusteloosheid, verslikking; Brandwond, huidwond, bloeding, neusbloeding; Hoofdletsel, nek- en wervelletsel; Vergiftiging; Pijn op de borstkas, beroerte; Letsel aan botten, spieren en gewrichten. Lestijden: De deelnemers worden op de praktijkdag om 08:15 uur verwacht voor de inschrijving, de les begint om 08.30 en eindigt om 12.00 uur. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Bijzonderheden: E-learning module: 1 jaar onbeperkt toegang tot de online leeromgeving. Bij goed gevolg: Bewijs van deelname (tevens toegangsbewijs tot klassikale cursus) Bij goed gevolg van de klassikale bijeenkomst: Een Europees erkend Rode Kruis certificaat (twee jaar geldig) Een cursusmap met alle onderwerpen van deze cursus

NOGEPA 2.2A Offshore First Aid

 • 834,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze 4-daagse basiscursus ‘Nogepa 2.2A Offshore First Aid’ is bestemd voor de aangewezen personen om bij ongevallen op een mijnbouwinstallatie of offshore platform Eerste Hulp te verlenen. De deelnemers leren in deze training om op adequate wijze eerste hulp te verlenen.   In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld: basisprincipes bij het geven van eerste hulp; het stelpen van bloedingen; wondbehandeling; eerste hulp bij shock, verlies bewustzijn, kneuzing en botbreuken; reanimatie, gebruik AED en toedienen van injecties (op indicatie van een arts); vervoeren van gewonde / zieke personen; communicatie en radio medisch advies; immobiliseren van patiënten bij mogelijk rug en/of nekletsel; medische administratie up to date houden. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07:45 uur verwacht voor de inschrijving. De training zal om 08:30 uur starten en eindigen rond 16.00 uur. Op de volgende dagen starten de deelnemers om 8:30 uur. Taal: De training wordt in het Engels en in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u geen specifieke certificaten nodig.

NOGEPA 2.2B Offshore First Aid Refresher

 • 634,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze twee-daagse herhalingscursus NOGEPA 2.2B Offshore First Aid Refresher is bestemd voor de aangewezen personen om bij ongevallen op een mijnbouwinstallatie of offshore platform Eerste Hulp te verlenen en moeten voldoen aan de twee-jaarlijkse herhalingsverplichting. De deelnemers leren in deze training om op adequate wijze Eerste Hulp te verlenen.   In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld: basisprincipes bij het geven van eerste hulp; het stelpen van bloedingen; wondbehandeling; eerste hulp bij shock, verlies bewustzijn, kneuzing en botbreuken; reanimatie, gebruik AED en toedienen van injecties (op indicatie van een arts); vervoeren van gewonde / zieke personen; communicatie en radio medisch advies; immobiliseren van patiënten bij mogelijk rug en/of nekletsel; medische administratie up to date houden. Planning: Deze training staat niet standaard ingepland. Heb je interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het booking office van STC-KNRM. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07:45 uur verwacht voor de inschrijving. De training zal om 08:30 uur starten en eindigen rond 16.00 uur. Op de volgende dagen starten de deelnemers om 8:30 uur. Taal: De training wordt in het Engels en in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen is 1 van de 2 volgende certificaten vereist: Oranje kruis certificaat of Offshore First Aid (NOGEPA 2.2A)

NOGEPA 2.7A C – Coxswain Conventional Lifeboat and Capsules

 • 940,- excl. 21% BTW
De Coxswain Lifeboat Training is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als Coxswain van een lifeboat. De 2.7a C Conventional Lifeboat and Capsules is bestemd voor de reguliere (niet free-fall) lifeboat. Het doel is het trainen van de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installation. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod: Zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is; Verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat; Reageren op calamiteiten en alarmeringen; Voorbereiden voor lancering; Passagiers aan boord brengen; Lanceren van de lifeboat; Navigeren, besturen; Communicatie; Zorgen voor de veiligheid van de passagiers. N.B. De inhoud van de cursus is gelijk voor zowel de Conventional Lifeboat als de Free Fall Lifeboat. Wie de combitraining volgt krijgt instructie over beide typen lifeboats. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal om 08:30 uur beginnen en rond 16:00 eindigen. De overige trainingsdagen zullen om 08:30 uur starten. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

NOGEPA 2.7B C – Coxswain Conventional Lifeboat and Capsules

 • 365,- excl. 21% BTW
De Coxswain Lifeboat 2.7 B-C (Conventional Lifeboat) Refresher is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als stuurman van een lifeboat, die moeten voldoen aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Ook diegenen die de basiscursus van de Free Fall Lifeboat hebben gevolgd en nu de training voor het andere type moeten volgen, kunnen kiezen voor deze herhaling/refresher variant. Het doel is het opfrissen van de kennis voor de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installation. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat 2.7 B-C (Conventional Lifeboat) Refresher: Zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is; Verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat; Reageren op calamiteiten en alarmeringen; Voorbereiden voor lancering; Passagiers aan boord brengen; Lanceren van de lifeboat; Navigeren, besturen; Communicatie; Zorgen voor de veiligheid van de passagiers. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal om 08:30 uur beginnen en rond 16:00 eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 2.7B-C zijn de volgende trainingen te boeken (houdt er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren): 2.7 B-F Free Fall Lifeboat 2.7 B-C en F Combinatietraining Conventional Lifeboat and Capsules en Free Fall Lifeboat. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is. Toelatingseisen: Diegenen die de basistraining van één type hebben gevolgd (of wel Conventional Lifeboat and Capsules of wel de Free Fall Lifeboat) en nu de training voor het andere type moeten volgen kunnen kiezen voor de herhaling/Refresher variant. Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

NOGEPA 2.7A C&F – Coxswain Conventional & Free-Fall Lifeboat

 • 940,- excl. 21% BTW
Deze training is bedoeld voor personen die zijn aangewezen om als stuurman, van een conventionele en vrije val reddingsvaartuigen, te werken. Het doel van de training is om de deelnemers op te leiden in het gereedmaken, lanceren en leren omgaan met een reddingsvaartuig. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen worden in deze training behandeld: Praktische behandeling van het in operationele staat houden van het vaartuig; Reageren op alarm, gereedmaken en lanceren inclusief het uitvoeren van oefeningen; Communicatie per radio en andere middelen; Inschepen van en de zorg voor de veiligheid van de passagiers; Te water laten van een conventionele reddingsboot; Lanceren van de vrije val reddingsboot; De reddingsboot naar een veilig gebied navigeren; Ontschepen van de passagiers op een veilige plaats. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal om 08:30 uur beginnen en rond 16:00 eindigen. De overige trainingsdagen zullen om 08:30 uur starten. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

NOGEPA 2.7B F – Coxswain Free-Fall lifeboat

 • 365,- excl. 21% BTW
De Coxswain Lifeboat Free-Fall Lifeboat Refresher Training is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als stuurman van een lifeboat. De 2.7b F Free Fall Lifeboat is bestemd voor free-fall lifeboats, voor diegenen die moeten voldoen aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Ook diegenen die de basiscursus van de Conventional Lifeboat and Capsules hebben gevolgd en nu de training voor het andere type moeten volgen, kunnen kiezen voor deze herhaling/Refresher variant. Het doel is het opfrissen van de kennis voor de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installation. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat Free-Fall Lifeboat Refresher: zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is; verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat; reageren op calamiteiten en alarmeringen; voorbereiden voor lancering; passagiers aan boord brengen; lanceren van de lifeboat; navigeren, besturen; communicatie; zorgen voor de veiligheid van de passagiers; In de training is ook één free-fall praktijkopdracht opgenomen. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal om 08:30 uur beginnen en rond 16:00 eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 2.7 B-F zijn de volgende trainingen te boeken (houdt er rekening mee dat de trainingsdagen hierdoor langer duren) 2.7 B-C Conventional Lifeboat 2.7 B-C en F Combinatietraining Conventional Lifeboat and Capsules en Free Fall Lifeboat. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is. Toelatingseisen: Diegenen die de basistraining van één type hebben gevolgd (of wel Conventional Lifeboat and Capsules of wel de Free Fall Lifeboat) en nu de training voor het andere type moeten volgen kunnen kiezen voor de herhaling/Refresher variant. Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

NOGEPA 2.7A F – Coxswain Free-Fall lifeboat

 • 940,- excl. 21% BTW
De Coxswain Lifeboat Conventional Lifeboat and Free-fall Training is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als stuurman van een reddingsvaartuig. De 2.7 A-C en F Combinatietraining is bestemd voor zowel de conventionele als de free-fall lifeboats. Het doel is het trainen van de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installation. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat Conventional Lifeboat and Free-fall: Zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is; Verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat; Reageren op calamiteiten en alarmeringen; Voorbereiden voor lancering; Passagiers aan boord brengen; Lanceren van de lifeboat; Navigeren, besturen; Communicatie; Zorgen voor de veiligheid van de passagiers. Lestijden: Deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De trainingsdag zal om 08:30 uur beginnen en rond 16:00 eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is.

NOGEPA 2.7B C&F – Coxswain Conventional & Free-Fall lifeboat

 • 450,- excl. 21% BTW
De Coxswain Lifeboat Conventional lifeboat and Free-Fall Refresher Training is bedoeld voor diegenen die aangewezen zijn als stuurman van een lifeboat.  De 2.7a CF Combinatietraining is bestemd voor zowel de conventionele als de Free-Fall lifeboats, voor diegenen die moeten voldoen aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Ook diegenen die de basiscursus van de Conventional Lifeboat and Capsules hebben gevolgd en nu de training voor het andere type moeten volgen, kunnen kiezen voor deze herhaling/refresher variant. Het doel is het opfrissen van de kennis voor de kapiteinen in de voorbereiding, de daadwerkelijke lancering en de manier van handelen in de lifeboat welke in gebruik is bij een offshore mining installaties. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  De volgende onderwerpen komen aan bod in de training Coxswain Lifeboat Conventional lifeboat and Free-Fall Refresher: Zorgen dat de lifeboat altijd operationeel is Verzorgen van/deelnemen aan oefeningen met de lifeboat Reageren op calamiteiten en alarmeringen Voorbereiden voor lancering Passagiers aan boord brengen Lanceren van de lifeboat Navigeren, besturen Communicatie Zorgen voor de veiligheid van de passagiers Planning: Deze training organiseren wij momenteel alleen voor groepen op aanvraag. Wij hebben voldoende mogelijkheden om deze training te geven. Wij vragen je om telefonisch contact op te nemen met STC-KNRM voor het boeken van deze training.  Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving en zal de dag  +/- om 16.00 uur eindigen. De tweede trainingsdag begint om 08.30 uur en deze zal zal rond 12.00 eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor de u inplannen. Op www.nogepa.nl kunt u zelf een arts vinden die deze keuringen uitvoert. Het certificaat STCW-95 Proficiency in Survival Crafts other than fast rescue boats kan worden beschouwd als een vervangende training als de verloopdatum binnen twee jaar is. Prijzen: (Optioneel) Coxswain Lifeboat Free- Fall and Conventional (Combi) €550,- (Optioneel) Personal Safety Logbook €10,- (Optioneel) NOGEPA medische keuring+ schoudermeting €180,- (Optioneel) Schoudermeting €45,- (Optioneel) NOGEPA + Noorse medische keuring + schoudermeting €200,-

Helicopter Deck Assistant (NOGEPA 1.3A)

 • 495,- inclusief NOGEPA registratiefee, excl. 21 % BTW
Boek nu
De Helicopter Deck Assistant Training duurt 1,5 dag en is bestemd voor diegenen die zijn aangewezen om als Helikopter Deck Assistent (HDA) op te treden op een offshore installatie.  Onder toezicht van de Helicopter Landing Officer (HLO) voeren de HDA's routinematige helideck-operaties uit, zoals het assisteren bij het in- en uitstappen van passagiers en het overbrengen van vracht en bagage van en naar de helikopter. De HDA zal de HLO assisteren bij het reageren op noodsituaties op het helikopterdeck. De deelnemers krijgen zowel theoretische informatie als praktische training in het uitvoeren van activiteiten die horen bij helikopteroperaties op een offshore installatie. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de HDA - Helicopter Deck Assistant training: De risico’s van helikopteroperaties; Gereedmaken van het helikopterdek en bijbehorende (brandbestrijdings-)uitrusting voor het landen en opstijgen van een helikopter; Uitvoeren van normale procedures en noodprocedures in relatie tot het landen en opstijgen van helikopters; Begeleiden van het aan- en van boord gaan van personen; Begeleiden van het beladen en uitladen van de helikopter; Verzamelen van gegeven om het gewicht van de helikopter vast te stellen; Procedures en handelingen bij het starten van helikoptermotoren; Bedienen van de brandstofinstallatie, het tanken van de helikopter en controleren van de brandstof. Planning: Deze training organiseren wij momenteel voor groepen op aanvraag. Bent u geïnteresseerd in deze training? Bel ons dan op 0021- 10 428 38 60 Lestijden: De eerste lesdag duurt van 08.30 - 16.00, de tweede lesdag van 08.30 - 12.00. We vragen de deelnemers op de eerste lesdag een half uur voor aanvang van de training aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is om de formulieren in te vullen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De HDA zal de HLO assisteren bij het reageren op noodsituaties op het helikopterdeck, daarom is de voorwaarde voor de HDA een geldig certificaat Brandbestrijdings- en reddingsteam (NOGEPA 2.6A/B). In geval van offshore mijnbouwinstallaties waarop geen bijtanken van helikopters plaatsvindt, volstaat een geldig certificaat Fire Fighting Helicopters (NOGEPA 2.9A/B)  

Helicopter Deck Assistant Refresher (NOGEPA 1.3B)

 • 325,- inclusief NOGEPA registratiefee, excl. 21 % BTW
Boek nu
De Helicopter Deck Assistant refresher Training duurt 1 dag en is bestemd voor diegenen die zijn aangewezen om als Helikopter Deck Assistent (HDA) op te treden op een offshore installatie en wiens oude certificaat bijna verloopt.  Onder toezicht van de Helicopter Landing Officer (HLO) voeren de HDA's routinematige helideck-operaties uit, zoals het assisteren bij het in- en uitstappen van passagiers en het overbrengen van vracht en bagage van en naar de helikopter. De HDA zal de HLO assisteren bij het reageren op noodsituaties op het helikopterdeck. De deelnemers krijgen zowel theoretische informatie als praktische training in het uitvoeren van activiteiten die horen bij helikopteroperaties op een offshore installatie. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de HDA - Refresher training: De risico’s van helikopteroperaties Gereedmaken van het helikopterdek en bijbehorende (brandbestrijdings) uitrusting voor het landen en opstijgen van een helikopter Uitvoeren van normale procedures en noodprocedures in relatie tot het landen en opstijgen van helikopters Begeleiden van het aan- en van boord gaan van personen Begeleiden van het beladen en uitladen van de helikopter Verzamelen van gegeven om het gewicht van de helikopter vast te stellen Procedures en handelingen bij het starten van helikoptermotoren Bedienen van de brandstofinstallatie, het tanken van de helikopter en controleren van de brandstof. Planning: Deze training organiseren wij momenteel voor groepen op aanvraag. Bent u geinteresseerd in deze training? Bel ons dan op 0021- 10 428 38 60 Lestijden: De lesdag duurt van 08.30 - 16.00. We vragen de deelnemers een half uur voor aanvang van de training aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is om de formulieren in te vullen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Het oude HDA certificaat mag bij aanvang van de refresher training nog niet verlopen zijn. De HDA zal de HLO assisteren bij het reageren op noodsituaties op het helikopterdeck, daarom is de voorwaarde voor de HDA een geldig certificaat Brandbestrijdings- en reddingsteam (NOGEPA 2.6A/B). In geval van offshore mijnbouwinstallaties waarop geen bijtanken van helikopters plaatsvindt, volstaat een geldig certificaat Fire Fighting Helicopters (NOGEPA 2.9A/B)  

Helicopter Landing Officer (NOGEPA 1.1A)

 • 525,- inclusief NOGEPA registratiefee, excl. 21 % BTW
Boek nu
De Helicopter Landing Officer training is een tweedaagse gespecialiseerde training bedoeld voor operationeel personeel dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van het landen en opstijgen van helikopters. De Helicopter Landing Officer (HLO) op een offshore mijnbouwinstallatie is de verantwoordelijke bij operaties op het helideck voorafgaand en tijdens de landing. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het veilig instappen van passagiers, vrachtafhandeling en tanken van de helikopter. De HLO is ook verantwoordelijk voor een correcte reactie op noodsituaties op het helideck. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de HLO - Helicopter Landing Officer training: De gevaren en risico’s bij helikopter operaties Leiding geven en controlerend optreden bij het gereedmaken van het helikopterdek Gereedmaken van de brandbestrijdingsmiddelen bij landing en vertrek van de helikopter Uitvoeren en registreren van noodprocedures Radioprocedures Documentafhandeling met betrekking tot passagiers en lading (incl. gevaarlijke goederen) Leiding geven en controleren bij het in- en uitstappen van personen en in- of uitladen van vracht Leiding geven en controleren bij het beladen van een helikopter Leiding geven tijdens de controle van het functioneren van de motoren Informatieverzameling voor de bepaling van het gewicht van de helikopter Verantwoord brandstof laden en brandstof controleren. Planning: Deze training organiseren wij momenteel voor groepen op aanvraag. Bent u geïnteresseerd in deze training? Bel ons dan op 0031- 10 428 38 60 Lestijden: De lesdagen duren van 08.30 - 16.00. We vragen de deelnemers op de eerste lesdag een half uur voor aanvang van de training aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is om de formulieren in te vullen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De HLO is verantwoordelijk voor een correcte reactie op noodsituaties op het helikopterdeck, daarom is de voorwaarde voor de HDA een geldig certificaat Brandbestrijdings- en reddingsteam (NOGEPA 2.6A/B). In geval van offshore mijnbouwinstallaties waarop geen bijtanken van helikopters plaatsvindt, volstaat een geldig certificaat Fire Fighting Helicopters (NOGEPA 2.9A/B)  

Helicopter Landing Officer Refresher (NOGEPA 1.1B)

 • 300,- inclusief NOGEPA registratiefee, excl. 21 % BTW
De Helicopter Landing Officer Refresher training is een ééndaagse herhalingstraining bedoeld voor operationeel personeel dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van het landen en opstijgen van helikopters en van wie het HLO certificaat binnenkort verloopt. De Helicopter Landing Officer (HLO) op een offshore mijnbouwinstallatie is de verantwoordelijke bij operaties op het helideck voorafgaand en tijdens de landing. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het veilig instappen van passagiers, vrachtafhandeling en tanken van de helikopter. De HLO is ook verantwoordelijk voor een correcte reactie op noodsituaties op het helideck. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de HLO-Refresher training: De gevaren en risico’s bij helikopter operaties Leiding geven en controlerend optreden bij het gereedmaken van het helikopterdek Gereedmaken van de brandbestrijdingsmiddelen bij landing en vertrek van de helikopter Uitvoeren en registreren van noodprocedures Radioprocedures Documentafhandeling met betrekking tot passagiers en lading (incl. gevaarlijke goederen) Leiding geven en controleren bij het in- en uitstappen van personen en in- of uitladen van vracht Leiding geven en controleren bij het beladen van een helikopter Leiding geven tijdens de controle van het functioneren van de motoren Informatieverzameling voor de bepaling van het gewicht van de helikopter Verantwoord brandstof laden en brandstof controleren. Planning: Deze training organiseren wij momenteel voor groepen op aanvraag. Bent u geïnteresseerd in deze training? Bel ons dan op 0031- 10 428 38 60 Lestijden: De lesdagen duren van 08.30 - 16.00. We vragen de deelnemers een half uur voor aanvang van de training aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is om de formulieren in te vullen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Voor deelname aan de HLO refresher training moet het oude certificaat nog geldig zijn. De HLO is verantwoordelijk voor een correcte reactie op noodsituaties op het helikopterdeck, daarom is de voorwaarde voor de HDA een geldig certificaat Brandbestrijdings- en reddingsteam (NOGEPA 2.6A/B). In geval van offshore mijnbouwinstallaties waarop geen bijtanken van helikopters plaatsvindt, volstaat een geldig certificaat Fire Fighting Helicopters (NOGEPA 2.9A/B)  

NOGEPA 0.4 Limited Offshore Safety Training

 • 525,- excl. 21% BTW
Boek nu
Voor diegenen die niet werken op een offshore platform, maar slechts incidenteel een bezoek willen brengen aan een offshore platform is de NOGEPA 0.4 Limited Offshore Safety Training uitermate geschikt. De inhoud van deze training is met name gericht op een stuk basiskennis over wat te doen bij calamiteiten aan boord van een offshore platform. Daarnaast voorziet deze training in de informatievoorziening met betrekking tot het veilig reizen met een helikopter. De training bevat diverse theoretische en praktische modules. Deze training is alleen van toepassing onder de volgende voorwaarden: De bezoeker zal niet deelnemen aan uitvoerende, operationele werkzaamheden aan boord van het platform; De bezoeker dient altijd onder begeleiding op de installatie te zijn. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod: General Safety Introduction (theorie); Het gebruik van beschermingsmiddelen; Helicopter Safety (theorie); Helicopter Underwater Escape Training HUET (praktijk); Sea Survival (praktijk). Lestijden: De deelnemers worden om 07:45 uur verwacht voor de inschrijving. De training start om 08:30 uur en zal rond 16:00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de Limited Offshore Safety Training zijn de volgende trainingen te boeken: Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen langer zullen duren als er extra trainingen bijgeboekt worden. De aanvullende trainingen kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

Wind

Basic Safety Training (GWO)

 • €1399,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze volledige training is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze 6 daagse Basic Safety Training (GWO) is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. Na het volgen van deze training bent u in het bezit van alle te behalen certificaten van de GWO. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek direct’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Na het voltooien van de Basic Safety Training (GWO) heeft u de volgende certificaten in bezit: First Aid; (Klik hier voor meer informatie over deze training) Manual Handling; (Klik hier voor meer informatie over deze training) Fire Awareness; (Klik hier voor meer informatie over deze training) Working at Heights; (Klik hier voor meer informatie over deze training) Sea Survival. (Klik hier voor meer informatie over deze training) Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Klik hier om de lijst met medische keuringen te bekijken. Bijzonderheden: Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Winda registratie: Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org.

Basic Safety Training (GWO) Refresher

 • €1050,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze volledige herhalings training is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze vierdaagse Basic Safety Training (GWO) Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat Basic Safety Training en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De training is gericht op personeel dat betrokken is bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. Na het volgen van deze training bent u in het bezit van alle te behalen certificaten van de GWO. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de ‘Boek direct’ knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Na het voltooien van de Basic Safety Training (GWO) Refresher heeft u de volgende certificaten in bezit: First Aid Refresher; (Klik hier voor meer informatie) Manual Handling Refresher; (Klik hier voor meer informatie) Fire awareness Refresher; (Klik hier voor meer informatie) Working at Heights Refresher; (Klik hier voor meer informatie) Sea Survival Refresher. (Klik hier voor meer informatie) Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring uitgevoerd door een gecertificeerd arts nodig (of verklaring van een arts waaruit blijkt dat men fysiek in staat is aan deze training deel te nemen). STC-KNRM kan een NOGEPA medische keuring voor u inplannen. Klik hier om de lijst met medische keuringen te bekijken. Bijzonderheden: Een goede lichamelijk conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org.

First Aid (GWO)

 • €399,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training First Aid (GWO) is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De training biedt kennis en vaardigheden over het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in en bij windturbines. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Bij ongevallen is kennis van EHBO procedures essentieel. Daarnaast gaat deze training in op het gebruik van beschikbare EHBO uitrusting. Verder worden de werking van normale functies van het menselijk lichaam en de symptomen van ziekte of letsel behandeld. In deze module ligt de focus op het verlenen van eerste hulp in windturbines. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met beperkte ruimte en de in- en uitgangsmogelijkheden van een windturbine. Praktijkoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het op een veilige manier, uitvoeren van eerste hulp (EHBO) in overeenstemming met de wettelijke voorschriften; basiskennis over normale lichaamsfuncties en de symptomen van zware en lichte verwondingen en ziekten (anatomie); prioriteiten stellen in het omgaan met een noodsituatie in een windturbine; werken met/toepassen van; levensreddende EHBO; Automatische Externe Defibrillator (AED); apparatuur in een EHBO-scenario; Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training start om 08.30 uur en zal rond 16:00 uur eindigen. Dit geldt voor de tweede trainingsdag. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO First Aid refresher zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Manual Handling refresher; GWO Sea Survival refresher; GWO Fire Awareness refresher; GWO Working at Heights refresher; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Een vereiste om deel te nemen aan de refresh training, is dat de deelnemer in het bezit moet zijn van een geldig First Aid certificaat. Daarnaast is het van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.  

Sea Survival (GWO)

 • €299,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training Sea Survival is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor windturbines en windparken op zee. Deze training verschaft kennis en vaardigheden over wat te doen wanneer u te water raakt. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training biedt theoretische en praktijkkennis over calamiteiten aan boord van een schip en/of offshore wind installatie, EHBO, evacuatieprocedures en overlevingstechnieken. Met deze training, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie. Deze training is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van STC-KNRM in het verstrekken van Sea Survival trainingen voor offshore en maritiem personeel. Voor de praktijk onderdelen wordt bijvoorbeeld een KNRM reddingsboot met jet aandrijving ingezet. Maar ook het geavanceerde zwembad op locatie van STC-KNRM, waar ieder weertype kan worden gesimuleerd. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en symptomen van onderkoeling en verdrinking; voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die worden gebruikt in de offshore windindustrie; aantrekken ofwel gebruiken van de verschillende LSA, PPE en PFPE materialen; het op een veilige manier aan en van boord overstappen; noodprocedures, veiligheidsmiddelen en maatregelen op en aan installaties, schepen en windturbines; procedures in een man-over-boord situatie (SAR, GMDSS Recovery en EHBO); evacuatieprocedures van windturbines; basiskennis over het overleven op zee, individueel en in een groep. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training start om 08.30 uur en zal rond 16:00 uur eindigen. Dit geldt ook voor de tweede trainingsdag. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO Sea Survival zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Manual Handling; GWO First Aid; GWO Fire Awareness; GWO Working at Heights; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Het is van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.  

Working at Heights (GWO)

 • €549,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze tweedaagse training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De focus ligt op kennis van de risico’s van het werken op hoogte en het voorkomen van ongevallen. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De training Working at Heights verschaft de deelnemers kennis over de risico’s, de wetgeving, (inspectie van) materiaal enz. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het veilig werken op hoogte. Met deze training, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en risico’s van het werken op hoogte in een windturbine; de huidige nationale wetgeving inzake het werken op hoogte; welke beschermingsmiddelen zijn er en wat is de Europese/wereldwijde normering voor bijv. harnas, helm, lanyards enz.; inspectie, onderhoud en juiste wijze van opbergen van PPE materialen; veilig gebruik van ankerpunten en ladders; gebruik van evacuatie middelen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training start om 08.30 uur en zal rond 16:00 uur eindigen. De tweede dag start de training ook om 08:30 uur en zal rond 12:00 uur eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch,  koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO Working at Heights zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Manual Handling; GWO Sea Survival; GWO Fire Awareness; GWO First Aid; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Het is van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Bijzonderheden: Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Deelnemers mogen niet meer dan 124 kilo wegen in verband met het draagvermogen van de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Graag eigen veiligheidsschoenen meenemen. Winda registratie: Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl .Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op  winda.globalwindsafety.org.

Manual Handling (GWO)

 • €139,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training Manual Handling GWO is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training.   In deze training worden technieken aangeleerd voor manueel handelen met het doel om risico’s te beperken. De verkregen kennis en kunde draagt bij aan een veiligere werkomgeving in de windindustrie. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het belang van veilig en verantwoord werken in overeenstemming met de wettelijke eisen; werkzaamheden die het risico op spier- of skeletletsel verhogen; manieren om veilig en in een gezonde houding te werken en correct gebruik te maken van apparatuur; symptomen die te maken hebben met slechte tiltechnieke; het rapporteren van eventuele ongevallen en opgelopen letsel; het denken in oplossingen met alle beperkingen die het handelen in een windturbine met zich meebrengen; risico beperkende technieken op het gebied van manueel handelen. Lestijden: Dit is afhankelijk van de geboekte datum. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO Manual handling zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Fire Awareness; GWO Sea Survival; GWO First Aid; GWO Working at Heights; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.

Fire Awareness (GWO)

 • €165,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
(C) Foto's Roel Ovinga Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De Fire Awareness GWO training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, op het land en/of op zee, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor onshore en/of offshore windturbines en windparken. De training Fire Awareness gaat in op basis kennis en vaardigheden over hoe te handelen bij brand. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Wanneer brand uitbreekt is het belangrijk om snel te handelen. Deze training is speciaal gericht op de persoonlijke veiligheid bij een brand en het omgaan met brand in windturbines. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het ontstaan en het verspreiden van brand; risico’s op brand in windturbines; herkennen van de eerste tekenen van mogelijke aanwezigheid van brand in een windturbine; rampenplannen in een windturbine, inclusief rookdetectie en vluchtweg procedures; de werking van brandblusapparatuur en het gebruik hiervan. Lestijden: Dit is afhankelijk van de geboekte datum. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO Fire Awareness zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Manual Handling; GWO Sea Survival; GWO First Aid; GWO Working at Heights; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Het is van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.

First Aid (GWO) Refresher

 • €220,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat First Aid en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De training biedt kennis en vaardigheden over het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in en bij windturbines. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De training First Aid GWO Refresher (EHBO) is een opfriscursus van de training First Aid. De kennis over het omgaan van EHBO procedures bij ongevallen wordt opgefrist. Daarnaast gaat deze training in op het gebruik van beschikbare EHBO uitrusting. Verder worden de werking van normale functies van het menselijk lichaam en de symptomen van ziekte of letsel behandeld. In deze module ‘First Aid’ voor de windindustrie ligt de focus op het verlenen van eerste hulp in windturbines. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met beperkte ruimte en de in- en uitgangsmogelijkheden van een windturbine. Praktijkoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het, op een veilige manier, uitvoeren van eerste hulp (EHBO) in overeenstemming met de wettelijke voorschriften; basiskennis over normale lichaamsfuncties en de symptomen van zware en lichte verwondingen en ziekten (anatomie); prioriteiten stellen in het omgaan met een noodsituatie in een windturbine; werken met/toepassen van: levensreddende EHBO; automatische Externe Defibrillator (AED); apparatuur in een EHBO-scenario. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training start om 08.30 uur en zal rond 16:00 uur eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO First Aid refresher zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Manual Handling refresher; GWO Sea Survival refresher; GWO Fire Awareness refresher; GWO Working at Heights refresher; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Een vereiste om deel te nemen aan de refresh training, is dat de deelnemer in het bezit moet zijn van een geldig First Aid certificaat. Daarnaast is het van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.

Sea Survival (GWO) Refresher

 • €299,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training Sea Survival (GWO) Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, werkzaam op windturbines en windparken op zee, dat reeds in het bezit is van het certificaat Sea Survival en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Deze training verschaft kennis en vaardigheden over wat te doen wanneer u te water raakt. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training biedt theoretische en praktijkkennis over calamiteiten aan boord van een schip en/of offshore wind installatie, EHBO, evacuatieprocedures en overlevingstechnieken. Met deze cursus, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie. Deze training is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van STC-KNRM in het verstrekken van Sea Survival trainingen voor offshore en maritiem personeel. Voor de praktijk onderdelen wordt bijvoorbeeld een KNRM reddingboot met jet aandrijving ingezet. Maar ook het geavanceerde zwembad op locatie van STC-KNRM, waar ieder weertype kan worden gesimuleerd. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en symptomen van onderkoeling en verdrinking; voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die worden gebruikt in de offshore windindustrie; aantrekken ofwel gebruiken van de verschillende LSA, PPE en PFPE materialen; het op een veilige manier aan en van boord overstappen; noodprocedures, veiligheidsmiddelen en maatregelen op en aan installaties, schepen en windturbines; procedures in een man-over-boord situatie (SAR, GMDSS Recovery en EHBO); evacuatieprocedures van windturbines; basiskennis over het overleven op zee, individueel en in een groep. Lestijden: De deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training zal om 08.30 starten en rond 16:00 eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO Sea Survival refresher zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Fire Awareness refresher; GWO Manual Handling refresher; GWO First Aid refresher; GWO Working at Heights refresher; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Een vereiste om deel te nemen aan de refresh training, is dat de deelnemer in het bezit moet zijn van een geldig Sea Survival certificaat. Daarnaast is het van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.

Working at Heights (GWO) Refresher

 • €350,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze eendaagse herhalingstraining Working at Heights Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat Working at Heights en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De focus ligt op het opfrissen van de opgedane kennis over de risico’s van het werken op hoogte, wetgeving, (inspectie van) materiaal en het voorkomen van ongevallen. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training.   De training Working at Heights Refresher verschaft de deelnemers kennis over de risico’s, de wetgeving, (inspectie van) materiaal enz. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het veilig op hoogte werken. Met deze cursus, met aandacht voor zowel theorie als praktijk, draagt STC-KNRM bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel in de windindustrie. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: de gevaren en risico’s van het werken op hoogte in een windturbine; de huidige nationale wetgeving inzake het werken op hoogte; welke beschermingsmiddelen zijn er en wat is de Europese/wereldwijde normering voor bijv. harnas, helm, lanyards enz.; inspectie, onderhoud en juiste wijze van opbergen van PPE materialen; veilig gebruik van ankerpunten en ladders; gebruik van evacuatie middelen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De training start om 08.30 uur en zal rond 16:00 uur eindigen. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO Working at Heights refresher zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Manual Handling refresher; GWO Sea Survival refresher; GWO Fire Awareness refresher; GWO First Aid refresher; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Een vereiste om deel te nemen aan de refresh training, is dat de deelnemer in het bezit moet zijn van een geldig Working at Heights certificaat. Daarnaast is het van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.

Manual Handling (GWO) Refresher

 • €139,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). Deze training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat Manual Handling en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De training Manual Handling GWO Refresher is een opfriscursus van de training Manual Handling. De kennis over veilig manueel handelen (o.a. tiltechnieken) wordt opgefrist. In deze training worden technieken aangeleerd met het doel om risico’s te beperken. De verkregen kennis en kunde draagt bij aan een veiligere werkomgeving in de windindustrie. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het belang van veilig en verantwoord werken in overeenstemming met de wettelijke eisen; werkzaamheden die het risico op spier- of skeletletsel verhogen; manieren om veilig en in een gezonde houding te werken en correct gebruik te maken van apparatuur; symptomen die te maken hebben met slechte tiltechnieken; het rapporteren van eventuele ongevallen en opgelopen letsel; het denken in oplossingen met alle beperkingen die het handelen in een windturbine met zich meebrengen; risico beperkende technieken op het gebied van manueel handelen. Lestijden: Dit is afhankelijk van de geboekte datum. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO Manual handling refresher zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Fire Awareness refresher; GWO Sea Survival refresher; GWO First Aid refresher; GWO Working at Heights refresher; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Een vereiste om deel te nemen aan de refresh training, is dat de deelnemer in het bezit moet zijn van een geldig Manual Handling certificaat. Daarnaast is het van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.

Fire Awareness (GWO) Refresher

 • €165,- incl. WINDA registratiefee, excl. 21% BTW
Boek nu
Deze module is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Wind Organization (GWO). De training Fire Awareness (GWO) Refresher is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, dat reeds in het bezit is van het certificaat Fire Awareness en gehoor geeft aan de tweejaarlijkse herhalingsverplichting. De training Fire Awareness Refresher gaat in op basis kennis en vaardigheden over hoe te handelen bij brand. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Wanneer brand uitbreekt is het belangrijk om snel te handelen. Deze training, een opfriscursus van de training Fire Awareness, is speciaal gericht op de persoonlijke veiligheid bij een brand en het omgaan met brand in windturbines. In deze training worden de volgende onderdelen behandeld: het ontstaan en het verspreiden van brand; risico’s op brand in windturbines; herkennen van de eerste tekenen van mogelijke aanwezigheid van brand in een windturbine; rampenplannen in een windturbine, inclusief rookdetectie en vluchtweg procedures; de werking van brandblusapparatuur en het gebruik hiervan. Lestijden: Dit is afhankelijk van de geboekte datum. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de GWO Fire Awareness refresher zijn de volgende trainingen te boeken: GWO Manual Handling refresher; GWO Sea Survival refresher; GWO First Aid refresher; GWO Working at Heights refresher; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Toelatingseisen: Een vereiste om deel te nemen aan de refresh training, is dat de deelnemer in het bezit moet zijn van een geldig Fire Awareness certificaat. Daarnaast is het van belang dat de deelnemer in het bezit is van een medische keuring. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. Klik hier om de lijst van de medische keuringen te bekijken. Winda registratie Vanaf 17 oktober 2016 moeten alle deelnemers aan de GWO trainingen zich registreren als deelnemer in WINDA. Als de registratie is afgerond ontvang je een WINDA ID, dit WINDA ID moet je voor afloop van de training opgestuurd hebben naar  info@STC-KNRM.nl. Dit WINDA ID is je persoonlijke legitimatie en al je toekomstige GWO trainingen zullen geregistreerd worden onder dit ID. Registreren voor een WINDA ID kan met smartphone, tablet of PC op winda.globalwindsafety.org.

Boat Transfer

 • 150,- excl. 21% BTW
Boek nu
Introductie De Boat Transfer training is bedoeld voor personeel dat werkzaam is in de windindustrie, betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of de service voor windturbines en windparken op zee. Tijdens deze training leert de cursist om een veilige overstap te maken van een schip naar een windmolen en andersom. De Boat Transfer training is een onderdeel van de GWO Sea Survival. Dat betekent dat u hier geen GWO certificaat voor ontvangt. Wanneer u een GWO certificaat nodig hebt, dient u de volledige GWO Sea Survival training te volgen.   Inhoud: De inhoud van de training bevat de volgende onderdelen: voordelen en beperkingen van de verschillende LSA, PPE en PFPE die worden gebruikt in de offshore windindustrie; het op een veilige manier aan en van boord overstappen; procedures in een man-over-boord situatie (SAR, GMDSS Recovery en EHBO); evacuatieprocedures van windturbines. Lestijden: De aanvangstijd voor deze training is afhankelijk van de geboekte datum. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring nodig. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Klik hier voor meer informatie over de keuringen die wij aanbieden.

Industrie

VIL VCU Examen

 • 99,- excl. 21% BTW
Boek nu
Het VIL VCU Examen (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendbureaus) is onderdeel van iedere VIL-VCU cursus van STC-KNRM, maar kandidaten kunnen ook kiezen voor zelfstandige voorbereiding en alleen het examen doen. Voor individuele of kleine groepjes kandidaten is het open examen, dat op 28 locaties verspreid door heel Nederland georganiseerd wordt, zeer geschikt. Indien je voor een zelfstandige voorbereiding op het examen kiest, verwijzen wij je graag naar de website van Pontifex voor het bestellen  van een lesboek.   Het VIL-VCU examen bestaat uit 70 multiple choice vragen. Om voor dit examen te slagen moeten minimaal 49 vragen goed beantwoord worden. Meerkeuze vraag met 1 juist antwoord. Meerkeuze vraag met meer dan 1 juist antwoord. Matrixvragen met meerdere beweringen waarbij ja/nee aangevinkt moet worden. Rangschikvragen waarbij meerdere elementen in de juiste volgorde gezet moeten worden. Koppel-/ sleepvragen waarbij meerdere elementen uit het rechter rijtje gekoppeld moeten worden aan het linker rijtje. Het examen duurt maximaal 105 minuten, het is een beeldschermexamen en wordt afgenomen door een door examenbureau Pontifex. Je diploma is 10 jaar geldig.   Taal: Het examen VIL VCU  kan behalve in het Nederlands ook in het Engels worden afgenomen. Wilt u VIL VCU examen boeken in een andere taal? Neen dan contact met ons op via info@stc-knrm.nl. Locatie: Het examen kan ingepland worden op '1'1n van de volgende locaties: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Voor groepen organiseren wij graag een VIL VCU of ander VCA examen op de locatie en tijd van uw voorkeur. Vanuit Ecabo worden wel eisen aan de examenlocatie gesteld. Hiervoor maken wij graag een offerte voor u. Prijs De examenprijs is de prijs voor het beeldschermexamen VIL VCU  in het Nederlands per persoon op locatie van Pontifex. Aanmeldtermijn De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren worden aangevraagd bij VCA Infra. Wij kunnen aanmeldingen die een dag van te voren worden gemaakt niet aannemen.

Basis VCA e-learning only (Nederlandstalig)

 • 99,00,- excl. 21% BTW
Boek nu
De Basis VCA e-learning only (Nederlandstalig) is bedoeld voor medwerkers die hun Basis VCA diploma moeten halen en die zich zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Na afronden van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname. Dit is niet hetzelfde als het VCA diploma. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. De e-learning voor Basis VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Lestijden: Studeer voor het examen wanneer en waar u wilt. De e-learning bevat ongeveer 7 uur aan lesstof. Taal: Deze e-learning wordt in het Engels aangeboden. Wilt u een andere e-leaaning boeken? Klik dan op de e-learning naar keuze: Basis VCA e-learning only Engelstalig Vol VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Engelstalig Locaties examen: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Bijzonderheden: Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

Basic VCA e-learning only (Engelstalig)

 • 99,00
Boek nu
De Basis VCA e-learning only (Engelstalig) is bedoeld voor medewrkers die hun Basis VCA diploma moeten halen en die zich zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Na afronden van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname. Dit is niet hetzelfde als het VCA diploma. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. De e-learning voor Basis VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Lestijden: Studeer voor het examen wanneer en waar u wilt. De e-learning bevat ongeveer 7 uur aan lesstof. Taal: Deze e-learning wordt in het Engels aangeboden. Wilt u een andere e-leaaning boeken? Klik dan op de e-learning naar keuze: Basis VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Engelstalig Locaties examen: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Bijzonderheden: Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

VOL VCA e-learning only (Nederlandstalig)

 • 99,00
Boek nu
De VOL VCA e-learning only (Nederlandstalig) is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en hoofdaannemers die hun VOL VCA diploma moeten halen en die zich zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Na afronden van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname. Dit is niet hetzelfde als het VCA diploma. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. Inhoud training De e-learning voor VOL VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Lestijden: Studeer voor het examen wanneer en waar u wilt. De e-learning bevat ongeveer 7 uur aan lesstof. Taal: Deze e-learning wordt in het Engels aangeboden. Wilt u een andere e-leaaning boeken? Klik dan op de e-learning naar keuze: Basis VCA e-learning only Engelstalig Basis VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Engelstalig Locaties examen: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Bijzonderheden: Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

VOL VCA e-learning only (Engelstalig)

 • 99,00
Boek nu
De VOL VCA e-learning only (Engelstalig) is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en hoofdaannemers die hun VOL VCA diploma moeten halen en die zich zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Na afronden van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname. Dit is niet hetzelfde als het VCA diploma. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. Inhoud training De e-learning voor VOL VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Lestijden: Studeer voor het examen wanneer en waar u wilt. De e-learning bevat ongeveer 7 uur aan lesstof. Taal: Deze e-learning wordt in het Engels aangeboden. Wilt u een andere e-leaaning boeken? Klik dan op de e-learning naar keuze: Basis VCA e-learning only Engelstalig Basis VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Nederlandstalig Locaties examen: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Bijzonderheden: Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

Basisveiligheid VCA (B-VCA)

 • 210,- excl. 21 % BTW
Boek nu
Verricht u operationeel werk in een risicovolle omgeving, dan moet u in de meeste gevallen in het bezit zijn van het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA). Zeker wanneer u bij of voor een VCA-gecertificeerd bedrijf werkt. Met dit diploma op zak laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Hiermee geeft u aan dat u weet hoe u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. De cursus Basisveiligheid VCA (B-VCA) bereidt u voor op het examen. Deze cursus is ook geschikt als u het examen opnieuw moet afleggen om de geldigheid te verlengen. Het diploma B-VCA is tien jaar geldig. Daarna moet u opnieuw het examen afleggen wanneer u uw diploma wilt verlengen. Het VCA-diploma staat vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u opzoeken of uw diploma nog geldig is. Deze training wordt uitgevoerd door STC Training & Consultancy (STC T&C). Als u op de 'boek nu' knop klikt wordt u doorgelinkt naar de website van STC T&C. Voor deze cursus ontvangt u vooraf het lesmateriaal dat u voorafgaand aan de lesdag moet bestuderen. De cursus bereidt u voor op het officiële examen van het door de Stichting Examenkamer erkende examenbureau Pontifex. Het examen vindt aan het einde van de lesdag plaats. Onderwerpen: wetgeving arbeidsomstandigheden ongevallentheorie gevaarlijke stoffen gereedschap hijsen, tillen en lopen werken op hoogte werkvergunningen en besloten ruimten persoonlijke beschermingsmiddelen eventueel branchegerichte informatie Aan het eind van deze cursus: herkent u onveilige situaties en handelingen kunt u maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen bent u op de hoogte van wet- en regelgeving kunt u aantonen dat u de basiskennis van VGM (veiligheid, milieu en gezondheid) zoals gesteld door VCA bezit Lestijden: De training staat gepland van 09.00 tot 15.30 uur waarna aansluitend het basis VCA examen plaatsvindt. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen wel ‘begrijpend’ te kunnen lezen. Bijzonderheden: het examen wordt afgenomen door een door de Stichting Examenkamer erkend examenbureau

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

 • 220,- excl. 21% BTW
Boek nu
Van aannemers wordt verwacht dat ze veilig werken, zodat niemand iets overkomt. Operationeel leidinggevenden moeten daarom in het bezit zijn van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Hiermee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de werknemers waaraan u leiding geeft. Met dit diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele werknemers moeten voldoen. e cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) bereidt u voor op het examen. Het diploma B-VCA is tien jaar geldig. Daarna moet u opnieuw het examen afleggen wanneer u uw diploma wilt verlengen. Het VCA-diploma staat vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u opzoeken of uw diploma nog geldig is. Deze training wordt gegeven door STC Training & Consultancy (STC T&C). Als u op de 'boek nu' knop klikt wordt u doorgelinkt naar de website van STC T&C. Voor deze cursus ontvangt u vooraf het lesmateriaal dat u voorafgaand aan de lesdag moet bestuderen. De cursus bereidt u voor op het officiële examen van een door de Stichting Examenkamer erkend examenbureau. Het examen vindt aan het einde van de lesdag plaats. Onderwerpen wetgeving arbeidsomstandigheden ongevallentheorie leiding geven en veiligheid veiligheidsinformatie en werkvergunningen taak-risicoanalyse bedrijfsnoodplan risicobronnen chemicaliën ergonomie gereedschap hijsen, tillen en lopen werken op hoogte persoonlijke beschermingsmiddelen eventuele branchegerichte informatie Aan het eind van deze cursus: weet u uw team effectief te stimuleren in veilig werken herkent u onveilige situaties en handelingen kunt u maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen kunt u toolboxvergaderingen organiseren bent u op de hoogte van wet- en regelgeving, VCA-certificering en het bedrijfsnoodplan Lestijden: De training staat gepland van 09.00 tot 15.30 uur waarna aansluitend het basis VCA examen plaatsvindt. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen wel ‘begrijpend’ te kunnen lezen. Bijzonderheden: het examen wordt afgenomen door een door de Stichting Examenkamer erkend examenbureau het is mogelijk om deze cursus, in overleg, in een andere taal te verzorgen

Basis VCA Examen

 • 59,- Excl. 21% BTW
Boek nu
Het Basis VCA Examen is onderdeel van iedere B-VCA cursus van STC-KNRM, maar kandidaten kunnen ook kiezen voor zelfstandige voorbereiding en alleen het examen doen. Belangrijk om te melden is dat VCA Infra per direct een mondkapjesplicht heeft ingesteld voor alle examencentra die VCA- en SOG-examens afnemen. Wij willen je vragen om jouw kandidaten hiervan op de hoogte te stellen en hen zelf een mondkapje mee te laten nemen. Het B-VCA examen is bedoeld voor alle uitvoerende medewerkers en bestaat uit 40 verschillende vragen: Meerkeuze vraag met 1 juist antwoord. Meerkeuze vraag met meer dan 1 juist antwoord. Matrixvragen met meerdere beweringen waarbij ja/nee aangevinkt moet worden. Rangschikvragen waarbij meerdere elementen in de juiste volgorde gezet moeten worden. Koppel-/ sleepvragen waarbij meerdere elementen uit het rechter rijtje gekoppeld moeten worden aan het linker rijtje. Het B-VCA examen is beschikbaar in verschillende talen en tevens als voorleesexamen. Het examen duurt maximaal 60 minuten. Je bent geslaagd indien je 65% (2580 punten) of meer goed hebt. Je diploma is 10 jaar geldig. Taal: Het examen B-VCA kan behalve in het Nederlands ook in alle andere talen van landen die lid zijn van de Europese Unie worden afgenomen. Wilt u Basisveiligheid VCA examen boeken in een andere taal? Neen dan contact met ons op via info@stc-knrm.nl. Locatie: Het examen kan ingepland worden op '1'1n van de volgende locaties: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Voor groepen organiseren wij graag een B-VCA of ander VCA examen op de locatie en tijd van uw voorkeur. Vanuit Ecabo worden wel eisen aan de examenlocatie gesteld. Hiervoor maken wij graag een offerte voor u. Prijs De examenprijs is de prijs voor het beeldschermexamen B-VCA in het Nederlands per persoon op locatie van Pontifex. Aanmeldtermijn De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren worden aangevraagd bij VCA Infra. Wij kunnen aanmeldingen die een dag van te voren worden gemaakt niet aannemen.

VOL VCA Examen

 • 75,- excl. 21% BTW
Boek nu
Het VOL VCA Examen is onderdeel van iedere VOL-VCA cursus van STC-KNRM, maar kandidaten kunnen ook kiezen voor zelfstandige voorbereiding en alleen het examen doen. Belangrijk om te melden is dat VCA Infra per direct een mondkapjesplicht heeft ingesteld voor alle examencentra die VCA- en SOG-examens afnemen. Wij willen je vragen om jouw kandidaten hiervan op de hoogte te stellen en hen zelf een mondkapje mee te laten nemen.     Het VOL VCA examen bestaat uit 70 multiple choice vragen. Meerkeuze vraag met 1 juist antwoord. Meerkeuze vraag met meer dan 1 juist antwoord. Matrixvragen met meerdere beweringen waarbij ja/nee aangevinkt moet worden. Rangschikvragen waarbij meerdere elementen in de juiste volgorde gezet moeten worden. Koppel-/ sleepvragen waarbij meerdere elementen uit het rechter rijtje gekoppeld moeten worden aan het linker rijtje. Om voor dit examen te slagen moeten minimaal 49 vragen goed beantwoord worden. Het examen duurt maximaal 105 minuten. Je diploma is 10 jaar geldig. Taal: Het examen VOL VCA kan behalve in het Nederlands ook in het Engels, Duits en Frans worden afgenomen. Wilt u VOL VCA examen boeken in een andere taal? Neen dan contact met ons op via info@stc-knrm.nl. Locatie: Het examen kan ingepland worden op '1'1n van de volgende locaties: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Voor groepen organiseren wij graag een VOL VCA of ander VCA examen op de locatie en tijd van uw voorkeur. Vanuit Ecabo worden wel eisen aan de examenlocatie gesteld. Hiervoor maken wij graag een offerte voor u. Prijs De examenprijs is de prijs voor het beeldschermexamen VOL VCA in het Nederlands per persoon op locatie van Pontifex. Aanmeldtermijn De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren worden aangevraagd bij VCA Infra. Wij kunnen aanmeldingen die een dag van te voren worden gemaakt niet aannemen.

Basis VCA examen in een andere taal

 • 115,- excl. 21 % BTW
Het Basis VCA examen (B-VCA) is standaard beschikbaar in 12 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Portugees, Turks, Hongaars, Roemeens, Russisch, Spaans en Litouws. Het B-VCA examen is ook beschikbaar in de volgende niet standaardtalen: Arabisch, Bulgaars, Grieks, Kroatisch, Italiaans en Slowaaks. Het Basis VCA examen is in deze talen (op de Litouwse taal na) tevens als voorleesexamen beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om een Basis VCA examen in één van de volgende talen aan te vragen: Deens, Ests, Fins, Lets, Noors, Maltees, Sloveens, Tsjechisch en Zweeds. Let op! Dit zijn examens die apart vertaald moeten worden en de kosten voor deze vertaling zullen worden doorbelast. Belangrijk om te melden is dat VCA Infra per direct een mondkapjesplicht heeft ingesteld voor alle examencentra die VCA- en SOG-examens afnemen. Wij willen je vragen om jouw kandidaten hiervan op de hoogte te stellen en hen zelf een mondkapje mee te laten nemen. Het B-VCA examen is voor alle uitvoerende medewerkers en bestaat uit 40 verschillende vragen: – Meerkeuze vraag met 1 juist antwoord. – Meerkeuze vraag met meer dan 1 juist antwoord. – Matrixvragen met meerdere beweringen waarbij ja/nee aangevinkt moet worden. – Rangschikvragen waarbij meerdere elementen in de juiste volgorde gezet moeten worden. – Koppel-/ sleepvragen waarbij meerdere elementen uit het rechter rijtje gekoppeld moeten worden aan het linker rijtje. Het examen duurt maximaal 60 minuten. Je bent geslaagd indien je 65% (2580 punten) of meer goed hebt. Je diploma is 10 jaar geldig. Als u interesse heeft in het examen in een andere taal, raden wij u aan om contact op te nemen met onze boekingsafdeling. Zij kunnen aangeven op welke locaties en op welke tijden het gewenste examen gegeven wordt.

VOL VCA examen in een andere taal

 • 125,- excl. 21 % BTW
Het VOL-VCA examen is voor operationeel leidinggevenden en ZZP’ers. Het bestaat uit 70 verschillende vragen (dezelfde type vragen als B-VCA) en is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Je diploma is 10 jaar geldig. Belangrijk om te melden is dat VCA Infra per direct een mondkapjesplicht heeft ingesteld voor alle examencentra die VCA- en SOG-examens afnemen. Wij willen je vragen om jouw kandidaten hiervan op de hoogte te stellen en hen zelf een mondkapje mee te laten nemen. Het VOL VCA examen bestaat uit 70 multiple choice vragen. Meerkeuze vraag met 1 juist antwoord. Meerkeuze vraag met meer dan 1 juist antwoord. Matrixvragen met meerdere beweringen waarbij ja/nee aangevinkt moet worden. Rangschikvragen waarbij meerdere elementen in de juiste volgorde gezet moeten worden. Koppel-/ sleepvragen waarbij meerdere elementen uit het rechter rijtje gekoppeld moeten worden aan het linker rijtje. Om voor dit examen te slagen moeten minimaal 49 vragen goed beantwoord worden. Het examen duurt maximaal 105 minuten. Je diploma is 10 jaar geldig. Als u interesse heeft in het examen in een andere taal, raden wij u aan om contact op te nemen met onze boekingsafdeling. Zij kunnen aangeven op welke locaties en op welke tijden het gewenste examen gegeven wordt.

Basisveiligheid VCA (B-VCA) in de Engelse taal

 • 275,- excl. 21 % BTW
Boek nu
Verricht u operationeel werk in een risicovolle omgeving, dan moet u in de meeste gevallen in het bezit zijn van het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA). Zeker wanneer u bij of voor een VCA-gecertificeerd bedrijf werkt. Met dit diploma op zak laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Hiermee geeft u aan dat u weet hoe u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. De cursus Basisveiligheid VCA (B-VCA) bereidt u voor op het examen. Deze cursus is ook geschikt als u het examen opnieuw moet afleggen om de geldigheid te verlengen. Het diploma B-VCA is tien jaar geldig. Daarna moet u opnieuw het examen afleggen wanneer u uw diploma wilt verlengen. Het VCA-diploma staat vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u opzoeken of uw diploma nog geldig is. Deze training wordt uitgevoerd door STC Training & Consultancy (STC T&C). Als u op de 'boek nu' knop klikt wordt u doorgelinkt naar de website van STC T&C. Voor deze cursus ontvangt u vooraf het lesmateriaal dat u voorafgaand aan de lesdag moet bestuderen. De cursus bereidt u voor op het officiële examen van een door de Stichting Examenkamer erkend examenbureau. Het examen vindt aan het einde van de lesdag plaats. Onderwerpen wetgeving arbeidsomstandigheden ongevallentheorie gevaarlijke stoffen gereedschap hijsen, tillen en lopen werken op hoogte werkvergunningen en besloten ruimten persoonlijke beschermingsmiddelen eventueel branchegerichte informatie Aan het eind van deze cursus: herkent u onveilige situaties en handelingen kunt u maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen bent u op de hoogte van wet- en regelgeving kunt u aantonen dat u de basiskennis van VGM (veiligheid, milieu en gezondheid) zoals gesteld door VCA bezit Lestijden: De training staat gepland van 09.00 tot 15.30 uur waarna aansluitend het basis VCA examen plaatsvindt. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen wel ‘begrijpend’ te kunnen lezen. Beheersing van de Engelse taal is bij deze training een pré. Bijzonderheden: het examen wordt afgenomen door een door de Stichting Examenkamer erkend examenbureau.

Veilig werken in besloten ruimten

 • 299,- excl. 21% BTW
De 1-daagse praktijktraining Veilig Werken in Besloten Ruimten is bedoeld voor personen die voor uitvoering van hun werkzaamheden een Besloten Ruimte moeten betreden. Om dit op een veilige manier te kunnen doen moeten zij inzicht krijgen in de risico’s die hieraan verbonden zijn en de maatregelen kennen die een veilige betreding en veilig werken mogelijk maken. Deze besloten ruimte training is te boeken als  'on board training" en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. De training VCA Basis behandelt de volgende onderwerpen: Theorie: Gevaren en risico’s van besloten ruimten De maatregelen voorafgaand aan en tijdens de betreding om veilig te kunnen werken Het doel en het gebruik van een werk (betreding) vergunnin De werking en het lezen van gasmeetapparatuur Overzicht van PBM’s en betredingshulpmiddelen De taak van een veiligheidswacht en de daarvoor geldende (bedrijf) voorschriften De verantwoordelijkheid van alle betrokkenen partijen om veilig te werken Wat te doen in een noodsituatie Praktijk: Het vluchtmasker, veiligheidsharnas, veiligheidslijn, gasmeetapparatuur en andere hulpmiddelen gebruiken De verschillende maatregelen en hulpmiddelen geïntegreerd toepassen bij een betreding van een Besloten Ruimte Gepast reageren op een noodsituatie Planning: De training veilig werken in besloten ruimten is een "on board " training. Wij organiseren deze training enkel op locatie voor groepen. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in het weekend. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen ook gegeven worden in het Engels. Bij boekingen voor 1 persoon is het ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

On Board

CA-EBS (OPITO 5902)

 • 90,00 incl. registratiekosten, excl. 21% BTW.
Boek nu
De door OPITO goedgekeurde Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) training is naar aanleiding van het CAA Report (CAP 1145) ontwikkeld voor passagiers die in de UK sector reizen per helikopter van en naar een offshore installatie of schip. Vanaf september 2014 is deze training verplicht voor de UK sector en per 1 mei 2015 is deze training ook verplicht gesteld in Nederland. STC-KNRM is door OPITO geaccrediteerd om deze training te verzorgen. De doelstelling van deze training is om de deelnemers de benodigde kennis bij te brengen en inzicht te verschaffen wat betreft de eigenschappen en mogelijke gevaren van een Compressed Air Emergency Breathing System. Na afloop van de training weten de deelnemers hoe zij het systeem op de juiste manier in de praktijk kunnen toepassen. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. STC-KNRM kan deze training ook op locatie verzorgen. Mocht u hier interesse in hebben, vragen wij u contact op te nemen met het booking office. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de CA-EBS training: De verschillen tussen een ‘re-breather’ systeem en een persluchtsyteem; De toepassing van het persluchtsysteem tijdens helikopter noodsituaties; De gevaren van perslucht beademingssystemen. De deelnemers moeten de volgende handelingen laten zien om te kunnen slagen voor de training: Een pre-flight inspectie van het reddingsvest en Compressed Air Emergency Breathing System; Het correct aantrekken van het reddingsvest en Compressed Air Emergency Breathing System en een ‘buddycheck’ uitvoeren; Het gebruik van het Compressed Air Emergency Breathing System tijdens een gesimuleerde noodsituatie in de ‘droge’ omgeving. Lestijden: De aanvangstijd is afhankelijk van de geboekte datum. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: De deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig BOSIET 0.5A, FOET 0.5B of HUET certificaat.

H2S (NOGEPA 0.8)

 • 124,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
De H2S training (NOGEPA 0.8) duurt ongeveer 4 uur en is een veiligheidstraining voor personeel (onshore en offshore) die in aanraking komen met H2S gevoelige installaties. In de meeste gevallen betreft dit medewerkers uit de olie- en gaswinning industrie, maar deze training is ook geschikt voor werknemers die werken in bijvoorbeeld riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking en afvalverwerking waar mogelijk H2S ontstaat. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico's in werkomgevingen waar het dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen. Deze training is te boeken als aanvullende training bij de Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training (0.5A BOSIET) of de Further Offshore Emergency Training (0.5B FOET). De training is ook ‘los’ te boeken en bij u op locatie te organiseren. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training H2S: Regelgeving en de Arbo wet Gevaren en eigenschappen Werken met H2S op een locatie Persoonlijke beschermingsmiddelen Vluchtprocedures Eerste hulp voor H2S slachtoffers Planning: Deze training is te boeken als  'on board training' op een locatie naar wens en als klassikale training bij  STC-KNRM. Wilt u de training bij u op locatie laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden. Lestijden: De lestijden van deze training zijn variabel. Wij vragen de deelnemers of ze 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig willen zijn voor de inschrijving. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: De H2S training is aansluitend aan één van de volgende trainingen te boeken: BOSIET FOET HUET Houdt u er dan rekening mee dat de lesdag later eindigt. Wilt u deze training boeken als aanvulling? Boekt u dan de BOSIET, FOET of HUET training, in stap 3 van het boekingsformulier kunt u de H2S training toevoegen. Toelatingseisen: Voor deze training gelden geen specifieke toelatingseisen.

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV)

 • 1345,- excl. 21% BTW
Boek nu
Deze 3-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (Riggers & Banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Alle aspecten van Rigging, Slinging en Mooring worden behandeld in deze training. Het doel van deze Rigging & Slinging training is om de deelnemers kennis en vaardigheden mee te geven die de veiligheid en efficiency van hun werk verhogen. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijkoefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Materialen en uitrusting (onder andere Fibre ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Het selecteren van de veiligste en meeste efficiënte materialen en uitrusting; Laatste ontwikkelingen; Het herkennen van onveilige materialen en uitrusting. Kranen; Hijsen van personeel; Ankerbediening; Regels en wetgeving; Basis ladingberekeningen; Certificatie, inspectie en markering; Veilig gebruik van materialen. Deze Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen Training bestaat uit 3 aangesloten dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal 8 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Indien deelnemers Offshore dienen te werken dan is een geldige Offshore Medische keuring verplicht.

Rigging & Slinging voor Riggers & Banksmen (DNV) Refresher

 • 645,- excl. 21% BTW
Boek nu
Deze 1-daagse praktijkgerichte Rigging & Slinging training (verlenging) is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel (riggers & banksman) dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms werkt. Het doel van deze training is het behouden van de kennis en vaardigheden die men bij de basiscursus heeft geleerd en het zorgt ervoor dat uw certificaat wordt verlengd. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De cursus heeft als doel het bewaren van de kennis die men al bezit. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Materials and Equipment Select the safest and most efficient materials and equipment Latest developments Recognizing unsafe materials and equipment Cranes Hoisting of Personnel Anchor handling Rules and regulations Basic load calculations Certification, Inspection and Marking Safe use of materials Planning: Heb je interesse in deze training? Gebruik de “boek direct” knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Staat er geen geschikte datum in de planning? Neem dan contact met ons op! Lestijden: De deelnemers worden om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving, de training zal om 08.30 uur starten. De trainingsdag zal rond 17:00 eindigen. Taal: De training wordt in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is voor individuen ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Vooropleiding: Om aan deze training te mogen deelnemen moet men in het bezit zijn van een DNV certificaat; Rigging & slinging voor Riggers & Banksmen (basis)

Banksman (NOGEPA 1.9A)

 • 1095,00 excl 21% BTW
Boek nu
De Banksman Offshore (Nogepa 1.9A) is een driedaagse praktijkgerichte  training die speciaal is ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. De Banksman training is NOGEPA gecertificeerd. Het certificaat is vier jaar geldig, voor de vervaldatum dient de training herhaald te worden met een Banksman refresher (NOGEPA 1.9B). Dit certificaat geeft binnen de (petro)chemische industrie in Nederland een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijkoefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Materialen en uitrusting (onder andere Fibre ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Het selecteren van de veiligste en meeste efficiënte materialen en uitrusting; Laatste ontwikkelingen; Het herkennen van onveilige materialen en uitrusting. Kranen; Hijsen van personeel; Ankerbediening; Regels en wetgeving; Basis ladingberekeningen; Certificatie, inspectie en markering; Veilig gebruik van materialen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Voor deelname aan de training is een medische keuring vereist.

Banksman refresher (NOGEPA 1.9B)

 • 595,00 excl. 21% BTW
Boek nu
De Banksman refresher (NOGEPA 1.9B) is een ééndaagse halingstraining voor deelnemers waarvan het Banksman (NOGEPA 1.9) certificaat binnenkort verloopt. In deze training worden de belangrijkste onderdelen van theorie en praktijk van de Banksman basistraining behandeld. Deze training is speciaal ontwikkeld voor operationeel personeel dat aan boord van schepen en/of op olieplatforms betrokken is bij hijsactiviteiten. Het doel van deze Banksman training is dat de deelnemers in samenwerking met de kraanbestuurder de hijsactiviteiten veilig, verantwoord en efficiënt uitvoeren. De Banksman training is NOGEPA gecertificeerd. Het certificaat is vier jaar geldig, voor de vervaldatum dient de training herhaald te worden met een Banksman refresher (NOGEPA 1.9B). Dit certificaat geeft binnen de (petro)chemische industrie in Nederland een vrijstelling voor de ‘SOG BVL en VVL-H’ certificaten en kan dus in plaats van deze cursussen worden gevolgd. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Deze training bestaat uit een combinatie van theorie-instructie, praktijkgerichte oefeningen en praktijk oefeningen met kraan en andere hijsmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Materialen en uitrusting (onder andere Fibre ropes, Fibre Slings, Wire Ropes, Slings, DNV 2.7-1 container, Shackles, Chains, Hoists and Winches, Lifting Beams and Spreader Bars, Sheave Blocks, ROV Equipment) Het selecteren van de veiligste en meeste efficiënte materialen en uitrusting; Laatste ontwikkelingen; Het herkennen van onveilige materialen en uitrusting. Kranen; Hijsen van personeel; Ankerbediening; Regels en wetgeving; Basis ladingberekeningen; Certificatie, inspectie en markering; Veilig gebruik van materialen. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen Voor deelname aan deze training is een medische keuring vereist.

Gasmeten (NOGEPA 1.4 )

 • 355,- incl. registratiekosten, excl. 21% BTW
Boek nu
De training Gasmeten (Nogepa code 1.4) is bestemd voor mensen die werken op een mijninstallatie en die verantwoordelijk zijn voor het testen en het meten of gas, zuurstof en/of giftige stoffen aanwezig zijn. De deelnemers worden zowel in theorie als praktijk onderwezen in het gebruik van gasmeet- en detectie apparatuur, de interpretatie van de meetgegevens en het ondernemen van de juiste acties.   De volgende onderwerpen komen aan bod in de training: Gasmeetstrategieën; Meetprincipes, procedures en regels; Verschillende soorten meet- en detectie-apparatuur; Interpreteren van de gemeten gegevens; Adviseren over de juiste vervolgacties; Adviseren met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen; Besloten ruimtes. Lestijden: Op de eerste dag worden de deelnemers om 07.45 uur verwacht voor de inschrijving. De overige trainingsdagen beginnen om 08.30 uur. Alle trainingsdagen zullen rond 16.00 uur eindigen, mits er geen extra trainingen zijn bijgeboekt. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Aanvullende opties: Aansluitend aan de 0.5A BOSIET zijn de volgende trainingen te boeken: Compressed Air Emergency Breathing System (CA EBS) – OPITO en NOGEPA gecertificeerd; Crew Basket Training; H2S Training – NOGEPA gecertificeerd; S-CAPE; Medische keuring (klik hier voor meer informatie). Houdt u er rekening mee dat de trainingsdagen langer zullen duren als er extra trainingen bijgeboekt worden. De aanvullende trainingen kunnen worden geselecteerd in stap 3 van het boekingsformulier. Toelatingseisen: Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft u een medische keuring, uitgevoerd door een NOGEPA gecertificeerd arts, nodig. STC-KNRM kan deze keuring voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om een verklaring van een arts te overhandigen, waaruit blijkt dat men fysiek in staat is om aan de training deel te nemen.

IMIST (OPITO 5312) e-learning en examen

 • 199,00 excl. 21% BTW
Boek nu
IMIST staat voor International Minimum Industry Safety Training en is een OPITO gecertificeerde training. Deze standaard wordt wereldwijd ondersteund door de olie- en gasindustrie. Het IMIST e-learning programma is ontwikkeld om een nieuwe wereldwijde standaard voor training op het gebied van gezondheid en veiligheid te verschaffen. Dit is een uitgebreide en consistente opleiding om de veiligheid en de naleving van regelgeving van de werknemers te vergroten. De IMIST-standaard zorgt ervoor dat de werknemer de nodige veiligheidsbewustzijn heeft om het risico van het aantal ongevallen te verminderen. Het IMIST certificaat is 4 jaar geldig. Als u dit certificaat in het Verenigd Koninkrijk wilt gebruiken, moet u controleren of de opdrachtgever waar u voor gaat werken, dit accepteert. De e-learning en het examen is in de volgende 12 talen beschikbaar: Amerikaans; Brits Engels; Arabisch; Hindi; Bahasa Maleisisch; Frans; Vietnamees; Thais; Indonesisch; Russisch; Kazachstaans; Deens. De IMIST training bevat 9 modules: Inleiding gevaarlijke omgeving; Veilig werken; Inzicht in het risicobeoordelingsproces; Taken waarvoor een werkvergunning vereist is; Persoonlijke verantwoordelijkheid bij het behouden van de integriteit van activa; Handmatige hanteringstechnieken die dagelijks gebruikt worden; Beheersing van het gebruik van gevaarlijke stoffen; Kennis en processen van werken op hoogte; Bewustwording van mechanische hijsactiviteiten. IMIST begint met een introductie waarin de veiligheidskennis van medewerkers uit de olie - en gasindustrie wordt beoordeeld aan de hand van verschillende vragen. De gegeven antwoorden worden geëvalueerd, waarna een unieke cursus voor de deelnemer wordt samengesteld. Op basis van de foutief beantwoorde vragen wordt een e-learning samengesteld. Elke deelnemer doorloopt een speciaal op zijn of haar kennis gerichte e-learning. De informatie uit de e-learning wordt getoetst aan de hand van verschillende vragen. De thema's waarover vragen foutief zijn beantwoord worden opnieuw behandeld, net zo lang tot de deelnemer alle vragen correct beantwoord.   Wilt u deze e-learning voor een groep medewerkers op locatie laten organiseren? Neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden! [embed]https://youtu.be/UlWlRFIoWwg[/embed]  

EHBO Rode Kruis (8 uur e-learning en 4 uur klassikaal)

 • 112,50
Boek nu
De EHBO Rode Kruis training is een training die bestaat uit 8 uur e-learning en 4 uur praktijkles. Van bewusteloosheid tot verslikking en van brandwonden tot vergiftiging. Zorg dat jij weet wat je moet en oefen alle vaardigheden tijdens onze EHBO cursus. Reanimatie en gebruik van de AED zijn onderdeel van deze cursus. Bent u geïnteresseerd in deze training? Gebruik de 'Boek direct' knop voor het bekijken van de planning en het boeken van de training. Inhoud Duur: 8 uur online voorbereiding en 4 uur klassikaal. Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED); Bewusteloosheid, verslikking; Brandwond, huidwond, bloeding, neusbloeding; Hoofdletsel, nek- en wervelletsel; Vergiftiging; Pijn op de borstkas, beroerte; Letsel aan botten, spieren en gewrichten. Lestijden: De deelnemers worden op de praktijkdag om 08:15 uur verwacht voor de inschrijving, de les begint om 08.30 en eindigt om 12.00 uur. Prijs: De bovengenoemde prijs is inclusief registratiekosten, het gebruik van praktijkmiddelen, lesmateriaal, koffie en thee. Let op: genoemde prijs is exclusief BTW. Taal: De training wordt standaard in het Engels gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen georganiseerd worden in een andere taal. Het is mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Bijzonderheden: E-learning module: 1 jaar onbeperkt toegang tot de online leeromgeving. Bij goed gevolg: Bewijs van deelname (tevens toegangsbewijs tot klassikale cursus) Bij goed gevolg van de klassikale bijeenkomst: Een Europees erkend Rode Kruis certificaat (twee jaar geldig) Een cursusmap met alle onderwerpen van deze cursus

Offshore Personal Safety Training voor zeezeilers (OPST)

 • 367,80 exclusief BTW
Boek nu
PR Sailing organiseert samen met STC-KNRM de veiligheidstraining voor zeilers. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Ga dus GOED VOORBEREID DE ZEE OP Praktijkgerichte, 1-daagse training voor zeezeilers. Het certificaat voldoet aan de kwalificaties voor offshore wedstrijden zoals de Fastnet Race en Middle Sea Race. De volgende onderdelen worden behandeld en getoetst: Verzorging en onderhoud van veiligheidsuitrusting Stormzeilen Schadecontrole en reparatie Zwaar weer - ritten van de bemanning, bediening van de boot, zee-anker Preventie en herstel van mensen overboord Hulp verlenen aan andere vaartuigen Hypothermie SAR-organisatie en -methoden Weersvoorspelling Reddingsvlotten en reddingsvesten Voorzorgsmaatregelen tegen brand en het gebruik van brandblussers Reanimatie (CPR) en eerste hulp Communicatie-uitrusting (VHF, GMDSS, satcomms, enz.) Pyrotechniek en EPIRB's We kunnen ook een training op maat voor u verzorgen. Meer informatie? neem contact met ons op: mail: info@stc-knrm.nl tel: 0800 3800 030

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

 • 220,- excl. 21% BTW
Boek nu
Van aannemers wordt verwacht dat ze veilig werken, zodat niemand iets overkomt. Operationeel leidinggevenden moeten daarom in het bezit zijn van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Hiermee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de werknemers waaraan u leiding geeft. Met dit diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele werknemers moeten voldoen. e cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) bereidt u voor op het examen. Het diploma B-VCA is tien jaar geldig. Daarna moet u opnieuw het examen afleggen wanneer u uw diploma wilt verlengen. Het VCA-diploma staat vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u opzoeken of uw diploma nog geldig is. Deze training wordt gegeven door STC Training & Consultancy (STC T&C). Als u op de 'boek nu' knop klikt wordt u doorgelinkt naar de website van STC T&C. Voor deze cursus ontvangt u vooraf het lesmateriaal dat u voorafgaand aan de lesdag moet bestuderen. De cursus bereidt u voor op het officiële examen van een door de Stichting Examenkamer erkend examenbureau. Het examen vindt aan het einde van de lesdag plaats. Onderwerpen wetgeving arbeidsomstandigheden ongevallentheorie leiding geven en veiligheid veiligheidsinformatie en werkvergunningen taak-risicoanalyse bedrijfsnoodplan risicobronnen chemicaliën ergonomie gereedschap hijsen, tillen en lopen werken op hoogte persoonlijke beschermingsmiddelen eventuele branchegerichte informatie Aan het eind van deze cursus: weet u uw team effectief te stimuleren in veilig werken herkent u onveilige situaties en handelingen kunt u maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen kunt u toolboxvergaderingen organiseren bent u op de hoogte van wet- en regelgeving, VCA-certificering en het bedrijfsnoodplan Lestijden: De training staat gepland van 09.00 tot 15.30 uur waarna aansluitend het basis VCA examen plaatsvindt. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Deelnemers dienen wel ‘begrijpend’ te kunnen lezen. Bijzonderheden: het examen wordt afgenomen door een door de Stichting Examenkamer erkend examenbureau het is mogelijk om deze cursus, in overleg, in een andere taal te verzorgen

VOL VCA e-learning only (Engelstalig)

 • 99,00
Boek nu
De VOL VCA e-learning only (Engelstalig) is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en hoofdaannemers die hun VOL VCA diploma moeten halen en die zich zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Na afronden van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname. Dit is niet hetzelfde als het VCA diploma. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. Inhoud training De e-learning voor VOL VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Lestijden: Studeer voor het examen wanneer en waar u wilt. De e-learning bevat ongeveer 7 uur aan lesstof. Taal: Deze e-learning wordt in het Engels aangeboden. Wilt u een andere e-leaaning boeken? Klik dan op de e-learning naar keuze: Basis VCA e-learning only Engelstalig Basis VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Nederlandstalig Locaties examen: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Bijzonderheden: Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

Basis VCA e-learning only (Nederlandstalig)

 • 99,00,- excl. 21% BTW
Boek nu
De Basis VCA e-learning only (Nederlandstalig) is bedoeld voor medwerkers die hun Basis VCA diploma moeten halen en die zich zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Na afronden van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname. Dit is niet hetzelfde als het VCA diploma. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. De e-learning voor Basis VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Lestijden: Studeer voor het examen wanneer en waar u wilt. De e-learning bevat ongeveer 7 uur aan lesstof. Taal: Deze e-learning wordt in het Engels aangeboden. Wilt u een andere e-leaaning boeken? Klik dan op de e-learning naar keuze: Basis VCA e-learning only Engelstalig Vol VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Engelstalig Locaties examen: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Bijzonderheden: Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

Calamiteitentraining voor watersporters

 • Op aanvraag
Boek nu
De calamiteitentraining is een ééndaagse training is een voor deelnemers die regelmatig op zee varen of zeilen. Op zee en op ruime binnenwateren is men bij calamiteiten aan boord geheel op zichzelf aangewezen. Brand aan boord is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Immers bij brand is de dreiging dat je je schip moet verlaten zeer wel aanwezig. Brand aan boord kun je voorkomen door een goede brandpreventie. Mocht ondanks een goede brandpreventie er toch brand aan boord ontstaan, dan kun je met kleine blusmiddelen deze brand snel en adequaat bestrijden. Hierbij is het juiste gebruik van blusmiddelen onontbeerlijk. Naast brand en escalatie worden de opvarende ook getraind te worden in eerste hulp en survival at sea. Deze training organiseren wij op aanvraag voor groepen van 6-12 deelnemers. Bent u geïnteresseerd in deze training? Neem contact met ons op via info@stc-knrm.nl of bel ons op 0031- 10 428 38 60. Inhoud: Basis Gereed maken voor vertrek Effecten van wind en zee op vaartuig Voorbereiding op noodsituaties op het vaartuig Communicatie Brandpreventie en brandbestrijding Branddriehoek Preventie Het gebruik van brandblussers, brandslangen, uitrusting en andere apparatuur voor brandbestrijding aan boord Eerste hulp Het verstrekken van elementaire eerste hulp bij een ongeval veroorzaakt door een ongeval of andere medische noodsituatie Cold shock Personal survival methoden Het gebruik van de zwemvesten en opblaasbare reddingsvlotten Het gebruik van nood bakens Praktijk Brand en Eerste Hulp Brand aan boord Zelf blussen ABCDE methodiek Zelf reanimeren op pop Levensreddend handelen Survival praktijk Tonen reddingsmiddelen Reddingsmiddelen gebruik Demonstreren van gebruik reddingsvlot Kapseis drill Overleven op zee Toelatingseisen: Certificaten: Vaarbewijs I of I&II (Pleziervaart) In het bezit van Marcom B, Marifoon of gerelateerde communicatietraining van hetzelfde niveau (Pleziervaart en zee zeilsport) Medisch: In bezit van een zwemdiploma Fysiek in staat de cursus te volgen.

VOL VCA e-learning only (Nederlandstalig)

 • 99,00
Boek nu
De VOL VCA e-learning only (Nederlandstalig) is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en hoofdaannemers die hun VOL VCA diploma moeten halen en die zich zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Na afronden van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname. Dit is niet hetzelfde als het VCA diploma. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. Inhoud training De e-learning voor VOL VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Lestijden: Studeer voor het examen wanneer en waar u wilt. De e-learning bevat ongeveer 7 uur aan lesstof. Taal: Deze e-learning wordt in het Engels aangeboden. Wilt u een andere e-leaaning boeken? Klik dan op de e-learning naar keuze: Basis VCA e-learning only Engelstalig Basis VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Engelstalig Locaties examen: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Bijzonderheden: Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

Basic VCA e-learning only (Engelstalig)

 • 99,00
Boek nu
De Basis VCA e-learning only (Engelstalig) is bedoeld voor medewrkers die hun Basis VCA diploma moeten halen en die zich zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Na afronden van de e-learning ontvang je een bewijs van deelname. Dit is niet hetzelfde als het VCA diploma. Beheerst je collega de lesstof? Neem dan contact met ons op om het VCA examen in te plannen op één van de vele locaties in Nederland. De e-learning voor Basis VCA geeft je toegang tot 12 online modules, oefenvragen, naslag, voorbeeldexamens en extra documenten zoals een begrippenlijst, afkortingenlijst en examenontwikkeling. De volgende modules worden behandeld: Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden Regelgeving en veiligheidsregels Veilig werken, overleg en inspectie Preventie Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden De werkplek Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Arbeidsmiddelen Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Deel C: Beheersen van specifieke gevaren Gevaarlijke Stoffen Elektriciteit en straling Brand en explosie Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties Ongevallen Noodsituaties Lestijden: Studeer voor het examen wanneer en waar u wilt. De e-learning bevat ongeveer 7 uur aan lesstof. Taal: Deze e-learning wordt in het Engels aangeboden. Wilt u een andere e-leaaning boeken? Klik dan op de e-learning naar keuze: Basis VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Nederlandstalig Vol VCA e-learning only Engelstalig Locaties examen: Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Assendelft Bergen op Zoom Berlicum Beverwijk Borger Breda Capelle aan den Ijssel Coevorden Den Haag Dordrecht Drachten Eindhoven Elst Enschede Geleen Genemuiden Goes Groningen Hoofddorp Houten Nijmegen Reeuwijk Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Sliedrecht Someren Spijkenisse Stellendam Bijzonderheden: Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@stc-knrm.nl. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 3. Gestart retour: 100% kosten

Tailor Made Trainingen

 • in overleg
Boek nu
Zoekt u een veiligheidstraining afgestemd op uw specifieke veiligheidsbehoeftes? Neem contact op met STC-KNRM via 0800-1412. Wij doen er alles aan om een passend pakket voor u samen te stellen!

Veilig werken in besloten ruimten

 • 299,- excl. 21% BTW
De 1-daagse praktijktraining Veilig Werken in Besloten Ruimten is bedoeld voor personen die voor uitvoering van hun werkzaamheden een Besloten Ruimte moeten betreden. Om dit op een veilige manier te kunnen doen moeten zij inzicht krijgen in de risico’s die hieraan verbonden zijn en de maatregelen kennen die een veilige betreding en veilig werken mogelijk maken. Deze besloten ruimte training is te boeken als  'on board training" en als klassikale les bij  STC-KNRM. In beide gevallen vragen wij contact op te nemen met STC-KNRM voor de boeking. De training VCA Basis behandelt de volgende onderwerpen: Theorie: Gevaren en risico’s van besloten ruimten De maatregelen voorafgaand aan en tijdens de betreding om veilig te kunnen werken Het doel en het gebruik van een werk (betreding) vergunnin De werking en het lezen van gasmeetapparatuur Overzicht van PBM’s en betredingshulpmiddelen De taak van een veiligheidswacht en de daarvoor geldende (bedrijf) voorschriften De verantwoordelijkheid van alle betrokkenen partijen om veilig te werken Wat te doen in een noodsituatie Praktijk: Het vluchtmasker, veiligheidsharnas, veiligheidslijn, gasmeetapparatuur en andere hulpmiddelen gebruiken De verschillende maatregelen en hulpmiddelen geïntegreerd toepassen bij een betreding van een Besloten Ruimte Gepast reageren op een noodsituatie Planning: De training veilig werken in besloten ruimten is een "on board " training. Wij organiseren deze training enkel op locatie voor groepen. Lestijden: Deze training kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden waaronder ook in het weekend. Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Op verzoek kan de training voor groepen ook gegeven worden in het Engels. Bij boekingen voor 1 persoon is het ook mogelijk om via STC-KNRM een tolk in te huren. Toelatingseisen: Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Bijzonderheden: Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.